Referat fra styremøte 3. juni 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 11. juni 2003
Møtetid: 03.06. 2003, kl. 16.30-18.30
Møtested: Stakkevollhallen
Fremmøtte: Nina, Ola, Morten og Hanne
Forfall: Erik, Karina, Liv, Marit
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Referat fra møte med Idrettsrådet (Nina + Hanne stilte)
-god kontakt etablert - viktig bla i forbindelse med utredning om ny svømmehall.
Nina sender søknad om halltid for høsten.
Jubileumsfesten: Det meste klart. Bading/lek/pizza for alle på Stakkevollan kl.1700
29/03 Æresmedlem Styret har besluttet at utnevne Chris Fenton til æresmedlem i klubben. Utnevnelse på jubileumsfesten.
30/03 Ann Kristins rekord Vedtatt å gi bonus på kr. 1500,- til Ann Kristin Aamodt for ny norsk rekord på 50m rygg med tiden 30.73 under Speedo langbane cup på Tøyenbadet i Oslo 31. Mai 2003. Ann Kristin ønsker ikke overrekkelse på jubileumsfesten.
31/03 Registrering av rekorder Henrik Broberg orienterte om forslag til rutiner for registrering av rekorder. Samtlige tider (Odd Rydingen), personlige rekorder (Oskar Pettersen), klubbrekorder, Nordnorske rekorder og Norgesrekorder. Forslaget drøftes på møte med trenerne. Nina
32/03 Ny økonomimodell Nina har revidert økonomimodellen siden siste møte. Drøftes med trenerne og A-partiet og tas opp i neste styremøte. Nina
33/03 Svømmekurs utenfor byområdet Forespørsel om TSK kan ta svømmekurs i Ramfjorden. Styret positiv forutsatt at vi har trenere som er villig. Ev. ekstra bonus til trenerne utenfor byområdet. Tas opp med trenerne. Nina
34/03 Alternativ trening Nina tok opp om vi skal gi svømmerne tilbud om alternativ trening i tillegg til svømning, f.eks klatring. Interessen undersøkes hos svømmerne/trenerne. Nina
Neste styremøte I august hos Nina

Hanne Skeltved