Referat fra styremøte 02. desember 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 02. desember 2002
Møtetid: 02.12. 2002, kl. 19.00-20.00
Møtested: Spacetec
Fremmøtte: Stein, Karina, Hanne,  Morten og Per Christian
Forfall: Ola
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referat Referat fra forrige møte mangler Stein
-/02 Post -Områdemidler miljø, søknadsfrist 1.12.02, ikke aktuelt for TSK
-Tilbud om stand på Strandtorget 5.12.02, ikke kapasitet til å stille.
-Øremerkede midler til utdanning: PC sender søknad
-Tildeling av aktivitetsmidler 2002: TSK har mottatt 20.000,- (søknad) + 15.390,-(medlemstall)
-/02 Tromsø Open Stevnet ble avlyst pga. totalt kun 18 påmeldte, -ingen fra TSK.! (Hvorfor?)
-/02 Søndagsbading Siden kommunen har begynt med søndagsbading på Alfheim er antall besøkende gått drastisk ned. Dette samtidig med at kommunen er begynt å ta betaling for leie av hall har ført til at inntjening på søndagsbading for TSK er stort sett 0. Foreløpig ser styret seg derfor nødt til å legge ned tilbudet. Med dette er det forsvunnet en viktig inntektskilde for TSK. 

Styret skriver snarest brev til idrettskontoret, med begrunnelse og kopi til ordføreren.

Stein
-/02 Julesvøm TSK gjentar succesen fra i fjor med julesvøm. Tidspunkt: torsdag 19 desember kl. 18.00-20.00.

Oppgavefordeling:
-Sjekke at vi kan benytte hele svømmehallen (PC)
-Skriftlig invitasjon deles ut til svømmerne (HS)
-Alle partier lager oppvisning (trenerne)
-Kafe m. kaffe, vafler, saft (MB)
-Lodsalg (KW)

Inngang: 20 kr.

-/02 Stup/Dykk, Alfheim I regi av "Sone Tromsø" er det startet opp tilbud til medlemmer under 16 år i alle de respektive svømmeklubber i grunntrening i stup og dykk. Tilbudet er søndager kl. 16.00 - 18.00 foreløpig i perioden 1.12.02-31.03.03.

TSK må stille med 1 trener hver søndag og hver 4. Søndag stå for teknisk gjennomføring og må da stille med 3 personer: 2 instruktører og 1 i skranke. TSK er ansvarlig første gang 15.12. Må skaffe frivillig til skranke/kassa.
Stein har gjort avtale med Chris om å sette opp Trenere.

Karina

Stein

-/02 TSK 50 år i 2003 Jubileet bør markeres. Forslag til markering:
-Bankett (Festkomite: MB + PC)
-jubilæumsblad (Stein snakker med Noel)
-markering i forbindelse med Ishavsvøm 2003
-Banner i svømmehallen
-/02 Valgkomite 1 leder, 2 medlemmer, 1 vara -totalt 4 personer.

Foreløpig forslag:
-1 trener, Nina Emaus, 1 foreldre fra B-partiet.

-/02 Evt. Søknad fra Noel Pedersen om 20% andel av inntekt fra sponsoravtale er avslått. Brev er sendt til Noel.

Henrik Broberg holder på å inngå avtale med Opel om rabatt på bil for svømmeklubbens medlemmer/ familiemedlemmer. Rabatten vil kunne deles mellom kjøper og TSK og vil dermed kun bli en inntekt for klubben. (Avtalen er til erstatning for tidligere avtale med Harila).

Sponsorer (MB):
- Mangler betaling fra Rya, men forutsetter at pengene kommer etterhvert. Viktig at TSK holder sin del av avtalen og stiller med pakkere hver gang vi har avtalt å stille.

- Bobo, Coop, SAS -uklart om vi får avtale.
- Avtalen med Adidas må ev. reforhandles. Alternativt avtale med Klubben/Diana eller Solar. Spørsmåler må drøftes med svømmerne
- Må vurdere hvor mange kort vi har behov for til neste år hos Kraft.

Oppgavefordeling:
- Det settes opp oversikt over administrativ oppgavefordeling i klubben. Bla. bør det velges en oppmann i klubben og det bør nedsettes arrangementskomite (som tidligere). Foreløpig oversikt satt opp -jobbes videre med før årsmøtet.

Styret
Neste styremøte Tirsdag 7. Januar 2003 Stein

Hanne Skeltved