Info fra mastersmedlemmene på Skjervøy

Velkommen til våre nye Masters-medlemmer fra Skjervøy (fra januar 2010).
Med dette nye innslag i klubben har det åpnet seg mange nye muligheter fremover med gode synergimuligheter mellom Skjervøy og Tromsø. For de som vil lese mer om svømmehallen på Skjervøy er her en link til Skjervøy kommunes hjemmeside om bassenget.