Referat fra møte mellom A-svømmerne og Styret 30. april 2002Tidspunkt: 30.04.02, kl. 1800-1900
Sted: Stakkevollan Svømmehall
Til stede: Styret, Steinar, Kay-Arild, Ingunn, Chris Arne, Alexander, Juliane, Vegard, Lars, Ann Kristin, Ola, Karoline.

Referent: Hanne Skeltved 08.05.02.
 

1. Presentasjon av Styret v/Stein

2. Presentasjon av ny Økonomimodell v/ Stein
- Enighet om at alle må stille opp på dugnad. Spesielt viktig at alle som er satt opp på søndagsbading stiller på vaktene. Husk: Bot på 500,- kr hvis man ikke stiller opp på en dugnad man er satt opp på.

3. Sponsorer v/ Per Chr
- Viktig å være lojal mot sponsorerne. Ved kontakt med pressen viktig å ha sponsorklær på.
- Klubben bør ha en egen presseansvarlig for å sikre bedre pressedekning av aktivitetene og bedre sponsormuligheter. Reiseleder på stevner er altid ansvarlig for å melde fra til pressen om resultater.

4. Sommerleir v/ Steinar
- Steinar har innhentet godt tilbud fra Nørresundby for 20 personer fra 26.06 til 04.07. Pris (egenandel) sannsynligvis 2-3000,- kr. NM i Trondheim etter treningsleiren fra 6.07.
- Kostnad for B-svømmerne for sommerleir på ca. 7000 vil sannsynligvis bli for dyrt. Mest aktuelt med oppstartsleir på høsten ev. i Oulo.

5. Treningssituasjonen
- Klubben har hatt svært gode resultater i år.
- Positiv og negativ tilbakemelding om treningen fra svømmerne.
- Krav til trener er ikke altid i samsvar med kravene man stiller til seg selv (jf. spørreundersøkelse).
- Steinar er innstilt på å tilpasse treningen etter tilbakemeldingene fra svømmerne og er derfor avhengig av at få god tilbakemelding.
- Steinar lover å fortsette i klubben som trener uansett hvordan situasjonen med hovedtrener blir fra høsten.

6. Svømmernes representant
- Ann-Kristin har ansvaret for å sikre at svømmernes representant til styret er valgt før neste styremøte.