Glimt fra klubbhistorien
Herunder et "historisk" bilde av forrige generasjons svømmere
og trenere. "Klikk" på bildet for å se det i stort format.
TSKNMlaget1000
Oversikt:
Denne siden tilføres stadig nytt materiale om klubbens 50-årige historie.
Håper at alle som har noe å bidra med vil maile dette til webmaster snarest mulig

1953 - 1965 Klubbhistorien v. Knut Pettersen (versjon 1)
1953 - 1975 Klubbhistorien v. Knut Pettersen (versjon 2)
1965 - 1983 Klubbhistorien v. Bergethon Gamst
Foto og artikler fra 70-tallet (Donert av Geir Wåhlberg)

Beretninger
1957/58
1960/61
1961/62
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

Møter
28/11 - 1960 Årsmøte på Grand Hotell
27/10 - 1976 Trenermøte hos Føllvik


En av klubbens første instruktører og kasserer - Knut Pettersen - har skrevet følgende om den tidligste historien til TSK (1953 - 1965)

Tromsø lærerskole stod ferdig til bruk ved åpningen av "Messen 1952". Skolen disponerte også et 12,5 m. svømmebasseng. Tromsø Livredningsselskap v/formann Agnar Presterud søkte til skolens rektor om å få leie bassenget til publikumsbading.

I 1953 kom en del svømmeinteresserte sammen og dannet Tromsø Svømme- og Livredningsklubb med

Formann Edv. Thyholdt
Nestformann Agnar Presterud
Sverre Olsen
Rolf Hesselberg
Egil Wilhelmsen

I de første årene ble Tromsø Svømme- og Livredningsklubb drevet som en ren badeklubb. Klubben disponerte svømmebassenget på Lærerskolen hver onsdag fra kl. 17.00 - 21.00. Da det ikke var adgang til å bruke badedrakter/badebukser i bassenget, ble timene fordelt mellom damer og herrer. En badetime kostet kr. 1,00. Kassereren satt ved et bord ute i korridoren og krevde inn badepengene. I denne tiden ble det avholdt et svømmekurs for voksne. Instruktør var Henry Ovanger i Tromsø Livredningsselskap.

Men blant de badende om onsdagskveldene var Gerhard Bjørnsen og Nils Aanesen. Begge hadde tidligere vært konkurranse-svømmere og tatt flere individuelle mesterskap. Ingen av de øvrige badende hadde sett crawl, butterfly og ryggsvømming med vendinger - iallfall ikke på nært hold.

Vi kan nok si at det var Gerhard Bjørnsen som egentlig tok initiativet til å gjøre klubben til noe mer enn en badeklubb. I 1957 ble det så fremmet generalforsamling i Tromsø Svømme- og Livredningsklubb. På dette årsmøtet ble disse valgt:

Formann Birger Rolness
Nestformann Gerhard Bjørnsen
Sekretær René Gabrielsen
Kasserer Knut Pettersen
Styremedl. John Johnsen

Fra nå av ble klubben mer organisert som en svømmeklubb. Det ble avholdt styremøter og årsmøter med beretning og regnskap. Styrets første store oppgave var å få utdannet instruktører i klubben. Det ble tatt kontakt med Norges Livredningsselskap for svømmeopplæring. Da Livredningsselskapet bare kunne undervise i bryst, ble det samtidig gjort henvendelser til Norges Svømmeforbund om instruktør i svømmeartene crawl, butterfly og rygg. Fra Norges Svømmeforbund kom forbundstrener Moll. Han var hollender som svømmeforbundet hadde engasjert på heltid. Forbundstrener Moll holdt en ukes sammenhengende instruktørkurs for Tromsø Svømme- og Livredningsklubb.

Ved en enkel høytidelighet den 23. juni 1958 i Handelens Hus, ble de første instruktører i klubben og i kretsen tildelt sine diplomer for bestått instruktører i Norges Livredningsselskap. Disse var: Birger Rolness, Knut Pettersen, Helmer Mikkelsen, René Gabrielsen, Odd Pettersen, Gerhard Bjørnsen, John Johnsen, Wilhelm Urdal, Fru Bjørnsen, Åse Giæver og Bitti Wickstrøm.

Den neste oppgaven for klubben var å få flere basseng-timer. Etter ny søknad til skolens rektor, fikk klubben tildelt 2 timer om lørdagene og om søndags ettermiddag.

Nå startet en utstrakt svømmeopplæring. For første gang kunne det avholdes løpende svømmekurs i et innendørs svømmebasseng i Tromsø. Pågangen til disse kursene var kolossal. Ved første gangs avertering i byens aviser, hadde vi nok deltakere til å holde svømmekurs minst et halvt år fremover. Klubben hadde gående 3 - 4 svømmekurs i uken.

Om lørdagene hadde Nils Aanesen og Odd Pettersen svømmeopplæring for barna fra Nord-Norges Vanførehjem.

Når det gjelder konkurranse-svømmingen i klubben, så begynte den beskjedent. Det ble avsatt 1/2 time om onsdagene og 1 time om søndagene til opplæring i crawl, rygg og bryst. Butterfly var for vanskelig. Nils Aanesen som selv hadde vært butterfly-svømmer underviste en del i den for oss vanskelige svømmeart. Delfin-bensparket var da helt ukjent.

Det første svømmestevne i Tromsø og i kretsen ble avholdt på Lærerskolen. Søknad ble sendt til skolen om tillatelse til å bruke badebukser under svømmestevnet. Da klubben ikke hadde kvinnelig instruktør i konkurranse-svømming, og mannlige instruktører ikke kom inn til damene på grunn av "nakenbading", ble det kun et stevne for herrer. Resultatlisten viste at Gerhard Bjørnsen (50 år) vant eldste klasse, Odd Pettersen vant bryst og Knut Pettersen vant fri. Nils Aanesen var fraværende. Dagen etter stod det i byens aviser at klubben hadde fått frem en rekke gode svømmetalenter.

Svømmestevnet ga opptakter til mer organisert svømmetrening. Konkurranse-svømmerne fikk noe utvidet treningstid om onsdagene og søndagene. Styret tok også kontakt med bademester Anderson fra Kiruna. Han var den gang en kapasitet i konkurranse-svømmingen på Nordkalotten. Han holdt et 3 dagers kurs på Lærerskolen for instruktører og konkurranse-svømmerne.

Klubben fikk også til Tromsø bergenssvømmeren Christer Bjarne som hadde flere norgesmesterskap og norgesrekorder. Han var den første svømmer som bl.a. viste voltvendingen i fri i Tromsø.

tross beskjeden svømmetrening og stevnedeltakelse, fikk klubben allikevel frem en rekke gode konkurranse-svømmere. Klubben fikk den første UM mester i kretsen, da Geir Nedgård overraskende vant 50 m bryst i yngste klasse i Trondheim. Senere vant Ole Morten Lom 50 m rygg i UM. Begge med treningsgrunnlag fra Lærerskolens basseng.

I Nordnorsk sammenheng gjorde disse svømmerne seg meget godt bemerket: Øivind Ytreberg, Jon Helge Hansen, René og Svein Gabrielsen, Hans Henrik Kiil, Harald Giæver, Truls Lind, Birger Rolnes jr. Kjell Sverre Pettersen og brødrene Selfors m/flere.

Tromsø Svømme- og Livredningsklubb hadde i årene 1957 - 1965 følgende formenn:

Birger Rolness
René Gabrielsen
John Johnsen

Den 30. april 1965 ble Alfheim Svømmehall offisielt åpnet. Nå begynte en ny epoke i Tromsø Svømmeklubb.

Tilbake til oversikten

 
En av klubbens første instruktører og kasserer - Knut Pettersen - har skrevet følgende om den tidligste historien til TSK (1953 - 1975)

Under bygging av Tromsø lærerskole, ble det prosjektert et 12,5 m. svømmebasseng i underetasjen. Riksmessen i 1952 ble avholdt ved den nye Tromsø lærerskole.

Tromsø hadde for første gang også fått tilgang til et innendørs svømmebasseng. Tromsø Svømme- og livredningsklubb ble således stiftet den 18. mars 1953. Initiativtakere var disse personer: Edvard Thyholdt, Agnar Presterud, Rolf Hesselberg, Sverre Olsen, Egil Wilhelmsen.

Styret søkte om leie av bassenget til offentlig badning og fikk innvilget atskilte timer for damer og herrer. Badedrakter og badebukser ble ikke tillatt brukt, da lærerskolen mente at "lo" fra badeklærne kunne forurense anlegget. Med andre ord kun nakenbadning.

Blandt de badende var klubben så heldig å ha 2 tidligere konkurransesvømmere Gerhard Bjørnsen (tidl. Bergen) og Nils Aanesen (tidl. Oslo). Disse 2 personer fikk her stor betydning under innføringen av konkurransesvømming i klubben. Etter en relativ kort funksjonstid, tok et nyvalgt styre over med følgende sammensetning: Birger Rollnes, Gerhard Bjørnsen. rene Gabrielsen, John Johnsen, Knut Pettersen.

Det meldte seg snart et stort behov for svømmeinstruktøprer i klubben. Et instruktørkurs ble derfor avholdt under ledelse av Henry Ovanger og med Brynjulf Bjørkli som sensor. Den 23/6 1958 fikk følgende 12 medlemmer tildelt sine diplomer som svømmeinstruktør: Birger Rollnes, Helmer Mikkelsen, Rene Gabrielsen, Odd Pettersen, Gerhard Bjørnsen, John Johnsen, Wilhelm Urdal, Knut Pettersen, Fru Bjørnsen, Åse Giæver, Bitti Wickstrøm, Fru Schreiner.

Svømmeklubben fikk nå innvilget ekstratimer til svømmeopplæring. Følgende instruktører gjorde en meget stor innsats i svømmeopplæring og bør derfor nevnes: Åse Giæver, Fru Wickstrøm, Rene Gabrielsen, Knut Pettersen. Helmer Mikkelsen gikk over til Tromsdalen Kappsvømmingsklubb og ble der en dyktig trener.

Mange eldre vil her minnes svømmekursene i Evjendammen i Tromsdalen med ferge fram og tilbake over sundet.

Utviklingen av konkurransesvømmingen på lærerskolen bar naturlig preg av begrensede timer i bassenget og av kvalifiserte trenere. Klubben hadde under publikumsbadingen plukket opp en del svømmetalenter: Jon Helge Hanesn, Øivind Ytreberg, Gunnar Pedersen, Rene Gabrielsen jr., Jruls Bakke, Gunnar Johnsen.

Gerhard Bjørnsen og Nils Aanesen gjorde en stor innsats som trenere/instruktører i begynnelsen.

Styret gjorde også sin innsats for å bedre kvaliteten på instruktørene. Klubben fikk ved flere anledninger opp kjente trenere også fra Sverige til å avholde kurs i svømmemetodikk og trening. En mangeårig norgesmester ble invitert til lærerskolen. Han viste her for første gang delfinsparkene i butterfly og voltvending i crawl.

Noen av våre konkurransesvømmere deltok bl.a. i Nordnorsk mesterskap på Bardufoss 1962, Nordnorsk mesterskap på kirkenes 1963, Norges mesterskap i Sandefjord 1961.

På denne tiden var Øivind Ytreberg og Jon Helge Hansen store navn. Tross mangelfull basseng trening fikk disse to svømmere hederlige plassering. Øivind tok 4. plass på 200 m. rygg i Sandefjord kun 2 sek. fra vinneren. Øivind gjorde flere forsøk på å slette den norske rekorden 100 m. rygg på 1.10,0, men det nærmeste han kom var 1.10,4. Øivind Ytreberg ble omtalt som et stort talent. Dessverre var motivasjonen ikke helt på topp. Heller ikke var treningsforholdene på lærerskolen de aller beste.

I 1965 åpnet Alfheim svømmehall for offentlig bading. Klubben fikk tildelt timer i et 25 m. svømmebasseng. Vi som tidligere hadde vært vant til et 12,5 m. basseng, virket Alfheim svømmehall som et "stort havstykke". Klubben endret nå navnet til Tromsø Svømmeklubb.

De årlige fylkesuttak for deltakelse til UM landsfinaler i svømming, ble en stor motivasjon for jenter og gutter i alder 10 til 14 år. Tromsø Svømmeklubb hadde også søkt og fått timer på Tromsø maskinistskole i et 16 2/3 basseng. 3 lengder lik 50 meter.

Tromsø svømmeklubb hadde ingen problemer med å skaffe rekruttering i denne tiden.

Klubben fikk sin første UM mester ved geir nedgård. Han vant gull på 50 m. bryst i 1965. Ole Morten Lom vant gull på 50 m. rygg visst nokk i 1966. Lisbeth Olsen vant gull på 100 m. bryst i eldste klasse. (Årstallet huskes ikke)  Lona Gamst ble en meget god svømmer. Hun ble senere uttatt på Nordkalottlaget.

I flere år på rad, ble det arrangert treningsleir i Karlsborg i Sverige. Svømmerne bodde på en skole, hvor de fikk benytte skolens utendørs 25 m. basseng. Foreldrene til svømmerne stod for matlagingen og serveringen på skolens kjøkken. Uten frivillig innsats fra foreldrenes side, kunne neppe en slik treningsleir vært gjennomført. Senere ble det også avholdt treningsleir i Vännes utenfor Umeå i et 50 m. utendørs basseng.

Vi fikk svømmere fra Tromsdalen som vi manglet til å kunne hevde oss skikkelig. Dette innebar at vi fikk sterkere stafettlag på herre siden. Under NNM i Tromsø 1973, ble vi beste klubb sammenlagt. Vi hadde overtatt hegemoniet, og kirkenes SK var ikke lenger best. Svømmere som Ivar Kolsum, John Strandmo, Ole Fyhn, Svein Kr. Gabrielsen, Morten Berg, Guldbrand Solvang. Per Christian Gundersen, Espen Marthinussen og Bjørn Gundersen bør her nevnes.

I junior NM 1973 i Trondheim vant jentene gull på 4x100 m. bryst ved Torild og Guro Eriksen, Kjersti Lise Holm og Elisabeth Olsen. Kjersti Lise Holm sølv på 200 m. bryst. Knut Fyhn sølv på 200 m. rygg og bronse på 100 m. rygg. geir Wåhlberg bronse. Kjersti Lise og Geir Wåhlberg ble begge uttatt på junior Landslaget.

I junior NM 1974 i Bærum vant jentene gull både på 4x100 m. bryst og 4x100 m. Medley ved Torild og Guro Eriksen, Kjerti Lise Holm, Elin Mortensen og Guri Johansen. Geir Wåhlberg 3 sølv på 100 m. og 200 m. og 400 m. fri, Elin Mortensen sølv på 100 m. rygg. Guro Eriksen sølv på 200 m. butterfly. Guro Eriksen og Elin Mortensen ble uttatt på Juniorlandslaget.

Under NM senior 1974 i Lillestrøm i 50 m. utendørs basseng ble det gull på jentene på 4x100 m. medley ved Guro og Torild Eriksen, kjersti Lise Holm og Elin Mortensen. Tromsø Svømmeklubb tok 1. napp i en opppsatt vandrepokal. Guttene fikk sølv på 4x200 m. fri ved Geir Geir Wåhlberg, Knut Fyhn, Kjetil Hansen og Bjørn Olaf Olsen.

Under et svømmestevne 11. mai 1975 på Alfheim satte de samme jentene ny Norsk junior rekord på 4x100 m. medley.

I junior NM 1975 vant de samme jentene gull både på 4x100 m. bryst og 4x100 m. medley. Tromsø Svømmeklubb var meget godt representert på Nordkalottlaget.

trenere som Stein Selfors og Jon Helge Hansen i begynnelsen av Alfheim tiden bør nevnes. Videre Nils Tuft Karlsen som trener i Karlsborg i Sverige. Knut Føllvik gjord en stor innsats i treningen av de yngste svømmerne i klubben. Doris Nordby må nevnes som en meget dyktig trener i Tromsø Svømmeklubb. Hun hadde bakgrunn fra 2 år ved Idrettshøyskolen med svømming som hovedfag. Olaf Rømer var også en tid trener i klubben. Men vi må ikke glemme foreldrenes frivillige innsats som påtar seg styreverv. går dommerkurs, bemanner sekretariatet og gjør kjøkkentjeneste under alle svømmestevnenen. foreldrene har en stor del av æren til fremgangen i Tromsø Svømmeklubb.

Tilbake til oversikten


Nestformann og styremedlem i klubben gjennom flere år Bergethon Gamst har skrevet om klubbens historie i tidsrommet 1965 - 1983

Den 5, april 1965 startet Tromsø Svømmeklubb opp med treningen i Alfheim Svømmehall og 30. april samme år ble Alfheim innviet med et åpningsstevne med deltakelse fra Tromsdalen Idrettsforenings svømmegruppe og Tromsø Svømmeklubb.

TSK deltok for første gang i Norgesmesterskap. Dette var for juniorer i 1966 og hvor Ole Morten Lom plasserte seg som nr. 3 på distansen 100 m rygg.

Første representant fra klubben til kalottkampen kom i 1969 ved Geir Nedgård.

Tromsø Svømmeklubbs emblem ble tatt i bruk i 1966 og er tegnet av Ulf Dreyer. Navneforandringen fra Tromsø Svømme- og Livredningsklubb til Tromsø Svømmeklubb ble også foretatt i dette arbeidsår. Utenom de forskjellige særutvalg innen klubben ble det høsten 1973 dannet et kretsutvalg for Barnas Svømmeskoler med Sigrunn Lom som første formann.

Tromsø Svømmeklubb har kun et æresmedlem og det er Knut Pettersen. Denne utnevnelsen kom som en takk for hans mangeårige arbeide for tusenvis av treningstimer - styrerepresentasjon og alt annet arbeide han har gjort for svømmesporten i Troms Svømmekrets.

I årene fra 1970 til og med 1981 har det i klubbens regi vært arrangert treningsleirer på sommeren i Sverige - hovedsaklig i Kalix - Karlsborg og Wännäs. Dessuten har svømmere fra TSK deltatt i leirer i Århus. Drammen, Flisa og Lillestrøm. Svømmere som i denne epoke har plassert seg godt ved deltakelse i Norgesmesterskap - Kalottkamper - UM finaler - nasjonale og internasjonale stevner bør nevnes:

Ole Fyhn - Doris Nordbye - Torill Eriksen - Elin Mortensen - Kjersti Lise Holm - Geir Wåhlberg - Guro Eriksen - Knut Fyhn - Guri Johansen - Bjørn H. Gundersen - Per Vhr. Gundersen - Jan Erik Pettersen - Bjørn Simenstad - John H. Stensli - Kjetil Hansen - Morten Berg - Espen Martinussen - Lona Gamst - Ole Ø. Stensli - Siv hansen.

Formenn gjennom tidene:

1956 John Johnsen
1966/67 Reidar Nedgård
1968 Ludvig Lom
1969/70 Alf Henriksen
1971/73 Harriet Nordbye
1974 Ragnvald Wæraas
1975 Tore H. Hansen
1976/77 Olav J. Rosmer
1978/81 Bergethon Gamst

Styret i Jubileumsåret 1983:

Formann Leif A. Hansen
Nestformann Bergethon Gamst
Sekretær Hans O. Brox
Kasserer Steinar Myrland
Styremedlem Trond Kristoffersen

Alfheim Svømmehall har i alle disse år vært klubbens hovedarena for vår trenervirksomhet - en takk til Tromsø kommune og betjeningen ved Alfheim for godt samarbeide.

Tilbake til oversikten


Tromsø Svømmeklubb
Beretning i tiden 3/12 1957 - 3/11 1958

I denne periode har det vært avholdt 7 styremøter og behandlet 32 saker. Svømmeklubben har i samarbeid med Norges Svømmeforbund avholdt instruktørkurs med herr Moe fra forbundet som leder. Kurset som ble avholdt på Lærerskolen omfattet en del av lærere fra skolene i byen samt 7 medlemmer fra Svømmeklubben. Alle deltakerne hadde stort utbytte av kurset. På nyttår fortsatte klubben undervisningen under ledelse av lærer Bjørklid, og i mars måned ble det følgende deltakere godkjent som instruktører i svømme- og livredning:

Fru Kristine Bjørnsen
Fru Åse Giæver
Fru Solfrid Wickstrøm
Fru Signe Schreiner
Willy Urdahl
John Johnsen
Gerh. Bjørnsen
Odd Pettersen
René Gabrielsen
Helmer Mikkelsen
Knut Pettersen
Birger Rolness
Nils Ånesen
Ibert Enoksen

Følgende er godkjent som merkekontrollører:

René Gabrielsen, Knut Pettersen, John Johnsen, Gerh. Bjørnsen, Birger Rolness, Nils Ånesen.

Av de 4 kvinnelige deltakere i instruktørkurset er 2 reist fra byen. Klubben har nu kun 2 instruktører. Dette er alltfor lite, og styret håper at mange kvinnelige medlemmer melder seg til nytt instruktørkurs. Det er stort behov.-

Styret har også fått utvirket at Tromsø Krets av Norges Livredningsselskap ble gjenopplivet. Samarbeide mellom Tromsø Svømeklubb og Tromsø Krets av Norges Livredningsselskap er nu utmerket. I vår avholdt klubbene i fellesskap følgende kurs:

1 kurs for branmenn
1 kurs for damer
1 kurs for piker
3 kurs for gutter

med Åse Giæver, John Johnsen, Ibert Enoksen, R. Gabrielsen, Nils Ånesen og Gerh. Bjørnsen som instruktører.

På grunn av den dårlige sommer ble det ikke avholdt noen utendørs kurs. Det ble gjort kjent at det avholdtes Svømmeknapprøve på Prestvannet utover sommeren. Det meldte seg kun 4 gutter som alle greide prøven. Styret vil forsøke å få ordnet med dusj og garderobe på Prestvannet neste sommer. Flåten har også vært utlagt, og vært flittig benyttet.

Fra høsten av har klubben overlatt all svømmeopplæring til Tromsø Krets av Norges Livredningsselskap. De fleste av våre instruktører er nu opptatt med følgende partier:

Lørdag: 3 kurs for realskolen - Instruktører R. Gabrielsen, John Johnsen.
Søndag: 1 kurs for voksne menn - R.Gabrielsen
Søndag: 1 kurs for gutter - Knut Pettersen
Fredag: 2 kurs sjømannskolene - Rolness og Urdahl.

Klubbene utnytter alle timer som frigis på Lærerskolen. En håper å sette igang nye kurs for piker og damer på nyåret.

Klubbens populære timer for foreldre med småbarn søndagene, er svært godt besøkt.

For gutte- og pikepartiene er det ønskelig med flere timer. Svømmeklubbens styre venter på at Alfheim snart skal bli ferdig. For tiden disponeres onsdagene fra klokken 1600 - klokken 2100. Søndagene fra klokken 1600 - klokken 1900.

Antall besøk i perioden 1957/1958 var 6743 personer. Det er 1945 personer mere enn året foran.

Svømmeklubben er nu tilsluttet Norges Svømmeforbund og blir representert i Idrettskretsen med 2 medlemmer:

På valg i år er:
Formann for 1 år.
Sekretær for 2 år.
Kasserer for 2 år.

Kontingenten har i det forløpne år vært kr. 4,00 pr. semester for voksne og kr. 2,50 pr. semester for barn.

Tromsø, den 3. november 1958. Styret.

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1960/61

Klubben har i den forløpne sesong drevet instruksjon i svømming og livredning. Medlemstallet 139. Herav 101 under 17 år. Styret har hatt følgende sammensetning:

Birger Rolness formann
John Johnsen nestformann
René Gabrielsen sekretær
Knut Pettersen kasserer
gudrun Eitran medlem.

Grunnet for få timer til rådighet ved Lærerskolen har vi dessverre ikke kunnet ta med mere enn en liten del av søknadsmassen til instruksjon og opplæring.

Klubben deltok i svømmestevne i Hammerfest 5/3 og våre gutter oppnådde flere gode plasseringer. Av resultatlisten nævnes:

Herrer over 16 år:

50 m. fri:
Gunnar Altmann, Hammerfest 30,4
Jan H. Hansen, Tromsø 30,8

100 m. bryst:
Urban Wassbakk, Tromsø 1.27,3
R. Gabrielsen, Tromsø 1.27,3
O. Pettersen, Tromsø 1.27,4

100 m. rygg:
Jan H. Hansen, Tromsø 1.20,9
Gunnar Pedersen, Tromsø 1.33,2

Gutter 14-16 år:

50 m. fri:
Øyvind Ytreberg, Tromsø 29,5
Dag Aronsen, Honningsvåg 31,5
Tor Dinesen, Hammerfest 31,8

100 m. bryst:
Jan Klemens, Alta 1.31,6
Gunnar Olsen, Hammerfest 1.32,4
Gunnar Johnsen, Tromsø 1.32,6

100 m. rygg:
Øyvind Ytreberg, Tromsø 1.15,4
Tor Dinesen, Hammerfest 1.27,0

Gutter 10-12 år:

25 m. fri:
Sven Kr. Gabrielsen, Tromsø 17,3
Jan E. Sørensen, Hammerfest 17,7

50 m. bryst:
Jan E. Sørensen, Hammerfest 50,2
Sven Pettersen, Honningsvåg 50,5
Sven Kr. Gabrielsen, Tromsø 50,7

4x50 m. stafett:
Hammerfest Svømmeklubb 2.11,6
Tromsø Svømmeklubb 2.12,0
Alta Svømmeklubb 2.51,4

Øyvind Ytreberg og Jon Helge Hansen deltok i Norges-mMesterskapet i Sandefjord, og her ble Ytreberg nr. 4 i 200 rygg-fri.

Klubben arrangerte et lite svømmestevne for Klubbens medlemmer i konkurranse med avdelinger fra de engelske militære som var her i vinter. Av resultatlisten kan leses:

50 m. butterfly:
J. Hansen 36,8
Barstob (engelsk) 39,0

50 m. bryst:
Gabrielsen 38,2
Johnsen 39,6
Vuccarits (engelsk) 44,8
Fleming (engelsk) 54,0

50 m. rygg:
J. Hansen 37,3
Anderson (engelsk) 38,9
Svensen 42,0
Coady (engelsk) 31,6

50 m. fri:
Ø. Ytreberg 28,2
Barstow (engelsk) 29,8
J. Hansen 30,7
Pedersen 30,8
Anderson (engelsk) 31,6
Mc. Collay (engelsk) 33,6
Histco (engelsk) 34,5
Vuccariz (engelsk) 37,1
bakken 37,4
Bockeli 37,6
Gjessing 39,0
Coady (engelsk) 45,4

12 av våre medlemmer var med på Norges Idrettsforbunds treningsleir på Sundlia.
René Gabrielsen jr. og Øyvind Ytreberg deltok på et Tillitsmannskurs på Lyngenfjord Hotell 15. og 16. april.

I sommer er det arrangert prøver for svømmeknappen og cirka 100 har greid utfordringen. Bl. annet 78 gutter fra skoleskipet "Lemkuhl".

I samarbeid med Livredningsselskapet har vi avholdt kurs for nybegynnere.

Klubben har i vintersesongen drevet trening omtrent annen hver søndag i bassenget ved Barduoss Bad - da vi har fått leie en del timer om søndagene. Interessen har vært stor og det har vært opp til 50 deltakere pr. gang.

Tromsø, 20. november 1961. Styret.

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1961/62

Medlemstallet 144. Herav 107 under 17 år.

Styret har hatt følgende sammensetning:
Birger Rolness formann
John Johnsen nestformann
René Gabrielsen sen. sekretær
Knut Pettersen kasserer
Gudrun Eitran medlem

Klubben har i den forløpne sesong drevet instruksjon i svømming og livredning. det er i samarbeide med Livredningsselskapet avholdt kurs for nybegynnere.

Den 4. mars arrangerte bardufoss Svømmeklubb svømmestevne - og vår klubb var godt representert. Av resultatlisten nevnes:

Gutter 13 år og yngre - 25 m fri
1. Svein Kristian Gabrielsen - 16,3
2 Nils Meland - 17,6
4. Ole Morten Lom - 19,5

25 m bryst
1. Nils Meland - 22,1
4. Hans Henrik Kiil - 23,9

Gutter 14 og 15 år - 50 m bryst
1 Odd Jønsberg - 45,4
2. Torgeir Hansen - 45,8
3. Stein Selfors - 46
7. Bardon Stene 50,8
8. Truls Lind - 53,5
9. knut larsen - 55,2
9. Bjørn Hansen - 55,2

Herrer 16 år og eldre - 100 m rygg
1. Øivind Ytreberg - 1.14.9
2. John Helge Hansen - 1.25.1

200 m bryst
René Gabrielsen jr. - 3.17.0

50 m fri
1. Øivind Ytreberg - 31,6
2. John Helge Hansen 32,5

Øivind Ytreberg deltok også i Trondheim - dog uten plassering.

Følgende har klart utfordringene til Store Havhesten i Gull: Borger Rolness - Odd Pettersen - René Gabrielsen jr. og sen.

Følgende fra vår klubb deltok i Norges Svømmeforbunds instruksjonskurs til utdannelse av instruktører: Margareth Johannesen - Gudrun Eitran - Tulla Berg - John Helge Hansen - Stein Selfors - Wollstad - René Gabrielsen jr. - Per H. Johansen - Truls Lind.

7 stykker fra vår klubb deltok i svømming ved Ungdomsleiren ved Yrkesskolen.

Sist i Juni måned arrangerte Bardufoss Svømmeklubb det første Nord Norske Mesterskap i Svømming. Det ble oppnådd flere gode resultater. Tiltross for våre gutters dårlige treningsmuligheter hevdet vi oss godt og nevner at følgende av våre fikk medaljer:

Gull Øivind Ytreberg i 100 m rygg - 1.16.9
Sølv Øivind Ytreberg i 100 m fri

Gull truls Lind i 100 m rygg - 1.38.4

Gull John Helge Hansen i 100 m rygg

Sølv René gabrielsen jr. i 100 m bryst
Sølv René gabrielsen jr. i 200 m bryst

Bronse Odd Pettersen i 100 m bryst
Bronse Odd Pettersen i 200 m bryst

Dessuten var følgende med fra klubben: Nils Meland - Hans Henrik Kiil - Stein Selfors - Svein Kristian Gabrielsen - Torgeir Hansen - Per Hugo Johannesen - Sylvi Karlsen - Sissel Hansen.

Den tid vi har fått tildelt i bassenget er 100% utnyttet. Noen økning og aktivisering av instruksjon kan det ikke bli før Alfheim står ferdig.

Klubben arbeider fortsatt med å utdanne instruktører som kan ta seg av trening for konkurransesvømmerne.

I begynnelsen av 1963 blir svømmehallen ved skolen i Tromsdalen ferdig. Vi har i den anledning vært i kontakt med Tromsøysund kommune - og vi håper å kunne sette igang kurser for Barnas Svømmeskoler.

Grunnet det elendige været i sommer har det ikke vært mulig å avholde prøver til svømmeknappen.

Tromsø, 22. november 1962. Styret

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1964/65

Klubben har også i denne sesong, som tidligere, drevet på Tromsø Lærerskole og ved Tromsdalen skole fram til den 30/3-65. Den 5/4 startet vi opp i Alfheim Svømmehall. hele den første uken fikk vi disponere hallen gratis hver kveld og vi hadde et enormt besøk. Senere og fram til den 30/6 hadde vi timer mandager fra kl. 2000 - 2100 og onsdager fra 2000 - 2200. I denne tiden måtte vi selv holde vakter i basseng og garderobe. Fra 1/9 har vi de samme badetimer, men slipper vaktholdet.

Avgiften i Svømmehallen er fastsatt til kr. 0,50 for barn og kr. 1,50 for voksne.

Dessuten leier vi atletikksalen mandager og onsdager fra kl. 1900 - 2000. Avgiften er her kr. 10,- pr, time.

Konkurransesvømmerne kan få kjøpe intil 25 kvartalskort á kr. 30,-. Disse kort kan benyttes når som helst i Svømmehallens vanlige åpningstid.

Som trenere for konkurransesvømmerne har virket Stein Selfors, Knut Pettersen og delvis Jon Helge Hansen.

Den 30/4 ble det ved innvielsen av Alfheim holdt et åpningsstevne med deltakere fra T.I.F. og T.S.K. Den 11/5 arrangerte vi et stevne i regi av Røde Kors.

Vi har hatt 3 klubbstevner med T.I.F. 2 av disse var i Tromsdalen og 1 på Alfheim.

Den 21/12 deltok vi i et stevne i Harstad. Vi hadde 12 deltakere. 4 piker og 8 gutter. I et stevne på Bardufoss den 24/1 hadde vi 14 deltakere, 6 piker og 8 gutter.

I slutten av februart arrangerte vi svømmeungdomsmesterskapet i sjømannsskolens basseng med 32 deltakere. Av disse kvalifiserte 9 stykker seg til områdefinalen som gikk i Harstad den 21/3. Liv Johannesen og Geir nedgård gikk videre til landsfinalen som gikk i Trondheim.

Geir Nedgård ble norgesmester i sin klasse.

Vi må i forbindelse med S.U.M. sterkt beklage at vi ikke fikk noen forhåndsmelding om arrangementet. Svømmeforbundet har imidlertid opplyst at dets kontaktmann i Tromsø hadde fått tilsendt det nødvendige materiell. Vi har også fått opplyst at kontaktmannen har levert det nødvendige materiell til T.I.F. Det synes nok så underlig at bare en forening skulle få melding om arrangementet. Den 3. og 4/7 arrangerte Kirkenes Årets N.N. mesterskap og vi sendte avgårde 2 piker og 5 gutter. Noe resultat fra mesterskapet har vi ikke mottatt.

Til slutt deltok vi den 6/10 i et arrangement i regi av Redningsselskapet. (NSSR).

Arne Benjaminsen har fått Store Havhesten i bronse. det er noen flere som har avlagt prøvene til Havhesten, men disse har sendt inn sine kort privat og vi savner navnene på dem.

Det vil for ettertiden bli litt vanskeligere og få avlagt disse prøvene fordi styret i Alfheim har nedlagt forbud mot svømming med klær i bassenget.

Styret har i sesongen hatt følgende sammensetning:
John Johnsen formann
Knut Pettersen nestformann
Helge Rånes sekretær
Margareth Johannesen sekretær
Odd Pettersen medlem

På valg i år er formann for 1 år, nestformann for 2 år, og styremedlem for 2 år.

Medlemstallet er i dag 74 voksne og 288 barn.

Tromsø, 7. oktober 1965. Styret

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1965/66

Klubben har i hele denne sesongen drevet sin treningsvirksomhet på Alfheim med timer på mandager kl. 20.00 - 21.00 og onsdager 20.00 til 22.00. Når det gjelder timen fra kl. 21.00 - 22.00 på onsdager, ble denne disponert for voksne, i det en mente at disse medlemmene hadde et visst  krav på at klubben tok seg av deres aktivitet i h.h. til innbetalt kontingent og tidligere praksis. Imidlertid ble det fra styret i Alfheim Svømmehall gjort innvendinger mot denne aktivitet alt fra mars måned, og da TIF mistet sin treningsmulighet i bassenget i Tromsdalen, ble det gitt klar beskjed om at vis TSK ikke nyttet sine timer til trening for svømmerne, ville timen på onsdag kl. 21.00 - 22.00 bli trukket inn.

I samråd med treneren, nestformann Stein Selfors, ble det så utarbeidet program for utnyttelse av denne timen i treningsøyemed for svømmerne. Denne sene treningstiden ble imidlertid beklaget fra foreldrehold.

Utenom treningen på Alfheim hadde klubben time i bassenget på Maskinistskolen fredag kl. 19.00 - 20.00. Denne timen var et resultat av en velvillig overenskomst mellom et av styrets medlemmer, Jon Helge Hansen og rektor H. Hansen ved Maskinistskolen. Denne timen falt bort fra april mnd., og også av den grunn var det nødvendig å disponere timen på onsdag kl. 21.00 - 22.00 til konkurransesvømmerne.

Klubben har leid atletikksalen hele sesongen mandager og onsdager kl. 19.00 - 20.00. Avgiften har vært 10. kr. pr. time.

Klubben har hatt kvartalskort for salg til konkurransesvømmere. Disse kortene kunne nyttes når som helst i Svømmehallens vanlige åpningstid, men det har etterhvert blitt visse innskrenkninger i brukstiden. det er likevel fortsatt lønnsomt å bruke disse kortene for dem som er treningsivrige. Svømmehallen er villig til å stille bane til disposisjon for svømmere på ettermiddagene - ukens fire første dager - men det er en uttalt forutsetning at banen blir brukt til trening. Badevaktene har beskjed om å påse dette.

Som trenere for konkurransesvømmerne har virket Stein Selfors, Knut Pettersen og delvis Jon Helge Hansen.

AKTIVITET.

Klubben har stått som arrangør av 4 stevner i forløpne år. 28. nov. 1965 - 6. februar, 27. april og 25. mai 1966, og har deltatt i tre stevner arrangert av TIF. Utenom dette deltok klubben i HSK`snyttårsstevne 29/12 f.å. med 13 svømmere, og på Bardufoss ved denne klubbs stevne 22. mai med ca. 30 svømmere.

Som et stevne for seg, står NNM 1966 25. - 26. juni, idet TIF og TSK hadde arrangementet sammen, og budsjettet for dette var selvstendig. Når dette stevnet fikk en så heldig avvikling, skyldes det ikke minst formannen i TIF`s svømmegruppe, Hellandsjø, som var formann i hovedkomiteen for NNM, men også det at samtlige funksjonærer gjorde en jobb.

2 av våre svømmere - Ole Morten Lom og Liv Johannesen - deltok i Juniormesterskapet i Trondheim 2. - 3. juli. Ole Morten plasserte seg som nr. 3 på 100 m rygg.

Også i år stod klubben ansvarlig for massemønstringen til UM 1966, årsklassene 1952/55. det er praktiske vanskeligheter i vegen for denne mønstringen, i det det er svært vanskelig å få etablert skikkelig samarbeid med skolene, - hvilket er nødvendig skal det bli et resultat av det helt store. Det var stort sett bare et par klasser ved Sommerlyst skole foruten Øvingsskolen som deltok foruten klubbens egne medlemmer far nevnte årsklasser. Sett på denne bakgrunn, var deltakerantallet - ca. 250 - akseptabelt.

Områdefinalen i UM gikk i Harstad 13/2. Det var en strabasiøs tur, deltakerne reiste enten med båt/bil/eller buss. For dem som reiste med buss, foregikk reisen tur/retur Harstad samme døgn, og når de dertil skulle svømme og helst yte i overkant av hva de tidligere hadde prestert, er det lett å forstå at det var slitsomt. 3 svømmere, Kjell Sverre Pettersen, geir og Kari Nedgård, kvalifiserte seg til finalen i Narvik 19. og 20. mars. Tidene som våre svømmere oppnådde ved denne finalen, lå opp til det beste som disse hadde fått. men ingen rakk opp til premieplassering. Det er helt klart etter denne finalen, at skal svømmere fra TSk kunne konkurrere om førsteplassene, må det legges opp et spesielt program for dem som er aktuelle kandidater til dette mesterskapet i de største klubbene i landet - et symptomatisk trekk i bildet i så måte var det at det denne gangen for første gang ble krevd gyldig legekort av deltakerne - det er ikke lenger noe lekpreget over arrangementet - det er stjerner som fødes.

Søndagene fra 26/10-65 til 30/1-66 kl. 13-15 - bortsett fra juleferien - ble det arrangert svømming for barn, nærmest for å vekke interessen for svømming i alminnelighet og TSK i særdeleshet. Det var stor oppslutning om disse søndagstimene, særlig den første tiden, og en del har nok fortsatt aktiviteten etter at timene opphørte, men stort sett var nok resultatet ikke etter forventningene.

Følgende har etter korrespondansekurs blitt autorisert som dommere i alm. verv: Knut Pettersen, Reidar Nedgård. Videre kjenner en til at følgende medlemmer er ferdige med kurset, eller holder på med avslutninga: Fru Tulla Berg, Fru Kari Martinussen, Fru Eitran, Fru Garberg-Hagen (fraflyttet), Arne Benjaminsen, Helge Rånes, Hans Norbye, A. Dahl-Erichsen. Disse er det imidlertid ikke kommet melding på ennå. det er fortsatt ønskelig at så mange som mulig utnytter denne muligheten til å skaffe seg de mest elementære regler for svømming som sport og for administrasjon av samme.

På dette arket vil du finne TSK´s nye emblem - tegnet av Ulf Dreyer - tatt i bruk fra mai 1966. TSK skal også få sitt eget diplom (og klubbmerke) - styrebeslutning om dette ble gjort 27/12 f.å. Disse skal komponeres på emblemet, men av forskjellige grunner har det blitt forsinkelse med dette arbeidet bl.a. har designeren harr utenlandsopphold, så anbudet som skulle være gitt ca. 30. april ikke er kommet ennå.

Som det vil gå fram av emblemet, er navnet TSK - Tromsø Svømmeklubb. Det offisielle navnet er derimot TSLK - Tromsø Svømme og Livredningsklubb - men det spørs om en ikke bør ta skritt til å forandre navnet til TSK som en har vært ubeskjeden nok til å gjøre på emblemet.

Styret er klar over og håper også at medlemmene er det, at denne virksomheten ikke har vært gratis, og regnskapet som legges fram, viser også et betydelig underskudd. En del av de investeringer som er gjort, har styret satt i verk for å skaffe blest om svømmingen, som interessefelt og dermed skaffe klubben flere medlemmer. Takket være en relativ bra kontantbeholdning fra forrige år, har styret kunne gjøre det, men det er innlysende at skal klubbens virksomhet økes, må inntektene betydelig opp, ja, selv med stagnasjon i aktiviteten, må det økede inntekter for å få bort underskuddet.

Styret har i år hatt følgende sammensetning:

Reidar Nedgård, formann
Stein Selfors, nestformann
Helge Rånes, sekretær
Margareth Johannesen, kasserer
Jon Helge Hansen, Styremedlem

Jon Helge Hansen har vært borte fra byen siden januar, og Ole Morten Lom har som 1. varamann rykket inn på han plass. Jon Helge blir borte også kommende driftsår.

På valg i år er formannen for 1 år, sekretær for 2 år og kasserer for 2 år.

Videre valg på 3 varamenn, 2 revisorer, 2 varamenn for revisorer. Stevnekomite - konkurranseutvalg, 5 personer.

Medlemstallet er i dag 60 voksne, 85 barn

Tromsø den 10. oktober 1966. Styret

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1966/67

Fra sept. 1966 til juni 1967 disponerte TSK Alfheim Svømmehall fra kl. 1900 - 2000 på mandager, onsdager og torsdager. Dette tidlige klokkeslett viste seg å være gunstig for rekruttering av unge aspiranter til C-partiet, men i og med at klubben fra sept. i år har fått tiden mellom kl. 2000 og 2100 til disposisjon, er mange av de yngste falt fra.

Utenom disse tre timene pr. veke disp. klubben bassenget noen søndager høsten 1966. I jan. og febr. 1967 foregikk massemønstringa til UM på søndagene.

Trenere i år har vært: Knut Pettersen, Stein Selfors, Margareth Johannesen, Kari Martinussen, Karstein Olsen, Per Hugo Johansen, Hans Norbye.

Klubben har leid atletikksalen mandager fra kl. 1800 - 1900.

Svømmehallen har splgt konkurransekort til svømmere. brukstiden for disse kortene er de fire første dagene i veka.

Fra 11. sept. 1967 trådte nye regler i kraft som i høy grad berørte klubben, - både treningsmessig og økonomisk. Leien for bassenget ble satt til kr 25,- pr. time, samt askulle hver svømmer betale kr 0,50 til Sv.hallen. Styret fant disse betingelsene uantagelige - en betydelig økning i utgiftene samtidig med at inntektsmulighetene ble vesentlig forringet ved at tiden skulle være fra kl. 2000 - 2100.

Etter konf. med Svømmehallens styre har TSk oppnådd følg. bet.:

1. Klubben får disponere lillebassenget gratis 2 timer pr. veke til kursvirksomhet for de minste.

2. Klubben får disp. svømmehallen gratis 2 timer hver søndag.

3. Klubben får disponere 2 baner - de fire første dager i veka melolom kl. 18 og 19. Dette gir inntekter til klubben.

4. Klubben disponerer timen fra 2000 - 2100 på mandager, onsdager og torsdager.

Ved god utnyttelse av bassengkapasitet og tid vil inntekten under pkt. 1 bli netto ca. kr 2000,-. Inntekten under pkt. 2 og 4 lar seg ikke beregne.

Fra søndag 15/10 - 67 kan klubben starte med trening og instruksjon for C-partiet fra kl. 1700 - 1800. Både for inntektens skyld og for rekrutteringens skyld håper vi på god oppslutning. Fra samme dag kan A og B-partiet trene fra kl. 1800 - 1900.

Alt i alt kan en karakterisere treningsmuligheten slik: For de yngste svak, - forøvrig god.

Etter henvendelse til Norges Svømmeforbund fra Knut Pettersen har Forbundet lovet å sende ut treningsopplegg til klubben i løpet av høsten.

For at styret skal kunne holde medlemmene, svømmerne, orientert om saker og ting, har bademesteren gitt sitt samtykke til at TSK får sette opp oppslagstavle ved siden av Atletikklubbens tavle i f
organgen. betingelsen er at kassen blir av samme utførelse som deres.

Aktivitet.

Klubben har stått som arrangør av 4 stevner i forløpne år,- i nov. 1966, mars 1967, mai 1967 og juni 1967. På grunn av økonomien er 2 terminfestede stevner blitt sløyfet. Klubben har videre deltatt i 2 stevner arr. BSK. BSK stod også som arr. av områdefinalen i UM.

Klubben hadde deltakere til stevne på Kirkenes høsten 1966, og til NNM samme sted juni 1967, og til Kalottkampen i Narvik i teleløysinga.

Dessverre har økonomien tillat noen særlig støtte fra klubbens side til disse reisene, - spesielt er det beklagelig når det gjelder NNM.

Også i år var TSK ansvarlig for massemønstringa til UM 1967 - årsklassene 1953/56. En fikk i år noe bedre kontakt med skolene enn året før, noe som resulterte i et meget større deltakerantall enn året før, - ca. 550 mot året før ca. 250. Klubben fikk 3 svømmere med til finalen i Larvik - Kitty Bratvold, Kjell Sverre Pettersen og Geir Nedgård. Sett på bakgrunn av at det satses veldig på dette mesterskapet fra de store klubbene og at framgangen er stor fra år til år, ble de individuelle resultatene meget gode. I lagsvømmingen oppnådde laget fra Troms sølvmedalje. Laget bestod av Kjell Sverre Pettersen, Geir Nedgård, Skjalg Liljedal, BSK og Ivar Kolsum TIF.

Siste vinter ble det arr. et instruktørkurs ved idrettskons. Odd Hagen, Kirkenes. kurset hadde 18 deltakere. Fra TSK deltok: Ple Morten Lom, Elisabeth Schleis, Margareth Johannesen og Stein Selfors. Dessuten deltok følg. som har stillet seg til disp. for TSK: Ludv. Lom, Sigrun Lom, Kari Martinussen, Hans Nordbye og Karstein Olsen.

Kurset fikk sin avslutning i lærerskolens basseng tirsdag den 10. okt. med livredningskurs ved idrettskons. H. Lunde. Melding om dette ble sendt idrettskons. hagen, Kirkenes den 11/10.

Det har i løpet av året vært holdt 4 styremøter. 2 - to sammenkomster for svømmerne, det ene med støtte av Edruskapsnemnda. Ønskemål - lokaliteter slik at en kan møtes oftere.

Styret har i år hatt denne sammensetning:
Reidar Nedgård, formann
Hans Norbye, nestformann (inntil 30/6-67, da perm. for Stein Selfors utløp)
Aud Selfors, sekretær
Margareth Johannesen, kasserer
Jon Helge Hansen, styremedlem (fravær hele året)

På valg i år er:
Formann, nestformann, styremedlem
Varamenn til styret - 3 pers. Revisorer - 2 pers. Varamenn til disse - 2 pers. Konkurranseutvalg - 5 pers. Valgkomite - 3 pers.

Tromsø den 11. oktober 1967. Styret

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1967/68

I tidsrommet nov. 1967 ? okt. 1968 har Tromsø Svømmeklubb arrangert 2 svømmestevner, 1 klubbmesterskap og julesvømming.

Den 5.11.67 hadde vi klubbmesterskap, den 10.10.67 julesvømming. den 9.- og 10.3.68 nasjonalt svømmestevne, og den 9.6.68 kretsstevne.

Det nasjonale svømmestevne den 9.- og 10.3.68 omfattet vardø i nord og Mo i Rana i sør. Stevnet hadde et omfang som et Nord-Norsk Mesterskap. Lørdagskveld, den 9.3. var det kameratslig samvær på Sommerlyst skole med opptreden av Arthur Arntsen og Asbjørn Dybvad. Arrangementet var vellykket.

I året som er gått har vi deltatt i 6 svømmestevner og hatt til dels gode plasseringer med bl.a. en N.N.-rekord. Den ble satt av Ole Morten Lom i Fauske den 16.- og 17. mars 1968 med 100 meter ryggsvømming. Vi har også deltatt i Nordkalott-mesterskapet i Sverige med 2 mann, og i Svømme U.M. med 4 deltakere.

Svømmeklubben har betalt et betydelig beløp til reiseomkostningene for sine svømmere til de forskjellige svømmestevner.

I forbindelse med klubbmesterskapet og julesvømmingen ble det arrangert en tilstelling på Speiderhuset med fremvisning av film, bevertning, premieutdeling og annen underholdning.

AKTIVITET.

Det er holdt 10 styremøter og behandlet 70 saker. Av kursvirksomhet er det holdt 12 svømmekurs for barn i alderen 8 ? 10 år (nybegynnere). 4 kurs er holdt på Bjerkaker skole, og 8 kurs i lillebassenget på Alfheim. Instruktørene har vært Margaret Johannessen, Kari Martinussen, Aud Gyhn og Sigrun Lom, med Sissel Eitran og Jorun Norbye som hjelpere på Bjerkaker for aspiranter ? det var slike som hadde gått nybegynnerkurs og ville fortsette på C-partiet. Som instruktører for disse virket Margaret Johannessen og Hans Norbye.

Nybegynnerkursene har gitt Svømmeklubben en god økonomi, idet instruktørene har gjort gratis-arbeide.

I forbindelse med kursvirksomhet, har Tone Britt Wold, Fauske, den 20.- og 21.1.68 holdt et kurs i teknisk trening. Det var god tilslutning til kurset.

Vi hadde en annonsekampanje i forbindelse med svømmestevne i mars. Annonsekampanjen ga oss ca. 2.500,-. I denne forbindelsen skylder vi fru Norbye og Jens Danielsen stor takk. Det samme skylder vi Yrkesskolen v/Berntsen, for deres innsats under annonsekampanjen. Uten deres medvirkning har det ikke blitt rare greiene. Fra finanskomiteen kom det inn blomstersalg kr. 280,-.

Fra Tromsø Barnevernsnemd, Samordningsnemnda og visstnok Instruksjonsutvalget for Tromsø Idrettskrets, har vi fått bidrag ca. kr. 1000,-.

Man kan si at Svømmeklubben har hatt et godt økonomisk år.

TRENING

Som instruktører under treningen er nyttet Knut Pettersen. Han har vært sjefsinstruktør. dessuten har vi hatt Hans Norbye, Alf Lillebo - Lærerskolen, Harald Giæver, Marit Nilsen, og Ole Morten Lom. Fra høsten 1968 har også Geir Nedgård, Birger Rollnes jr. og Sverre Selfors virket som instruktører.

TRENINGSMULIGHETER

Treningsmulighetene må kunne sies å ha vært bra, alt tatt i betraktning. Vi har gymnastikksalen på Alfheim 2 timer i uka, hele storbassenget hver mandag, onsdag og torsdag fra kl. 2000 til kl. 2100, og to baner hver mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 1800 til kl. 1900. Dessuten har vi en time på Sjømannsskolen hver torsdag fra kl. 1900 til kl. 2000. Vi har også storbassenget og lillebassenget på Alfheim hver søndag mellom kl. 1700 og kl. 1900. Lillebassenget brukes til kursvirksomhet og storbassenget til trening. Vi betaler ingen leie for basengene på søndagene, men vi er selv ansvarlige for ro, orden og renhold.

MEDLEMSTALLET

Medlemstallet pr. i dag er 175. derav er 15 damer, 24 herrer, 61 jenter og 75 gutter.

MELDEKASSE

Byggmester Tessem har som gave til Tromsø Svømmeklubb gitt en meldekasse som er satt opp ute i forgangen til Alfheim Svømmehall. Kassen er både pen og praktisk. Vi kan takke Geir Tessem for medvirkning til denne gaven. Det er noe som Svømmeklubben har manglet i lengere tid, men nå er denne mangelen avhjulpet. Det står bare til ledelsen å være flittig å sette opp meldinger til underretning for svømmerne.

Som en siste orientering kan sies at vi nå har 3 svømmekurs gående for nybegynnere i alderen 8 ? 10 år. Alle kurs går i lillebassenget på Alfheim. Styret i Alfheim Svømmehall har vært forståelsesfull mot oss slik, og vi takker for det. Som instruktører virket Margaret Johannessen, Aud Fyhn og Sigrun Lom.

Samarbeide med betjeningen på Alfheim og bademesteren har vært det aller beste. Det har ikke vært gnisninger av noe slag. Dette kan vi selvsagt takke våre svømmere for. De har vist en mønstergyldig opptreden som vi i styret har satt stor pris på. Dessuten har kameratskapet vært det aller beste, og det er det vi sikter på i tilknytning til gode resultater av den enkelte svømmer.

Styret har i år hatt denne sammensetning:
Ludvig Lom, formann
Hans Norbye, nestformann
Aud Selfors, sekretær
Margareth Johannessen, kasserer
Ole Morten Lom, styremedlem
Jens Danielsen, Reidar Nedgård, Marit Nilsen, Varamenn

Av sittende styre blir igjen:
Hans Norbye, nestformann
Ole Morten Lom, styremedlem

På valg er:
Formann, sekretær, og kasserer.

Varamenn til styret: 3 personer
Revisorer: 2 personer
Varamenn til disse: 2 personer
Konkurranseutvalg: 5 personer
Valgkomite: 3 personer
Finanskomite: 3 personer

Tromsø den 31. oktober 1968. Styret

Tilbake til oversikten


Beretning for sesongen 1968/69

MEDLEMSTALLET

Pr. 15.10.69 utgjorde medlemstallet 202 fordelt på 28 voksne og 176 barn. Dette er en økning på 27 medlemmer fra 31.10.68.

AKTIVITET

Tromsø Svømmeklubb har i tidsrommet november 1968 - oktober 1969 arrangert 5 svømmestevner som fordeler seg på følgende:
Julesvømming
Babystevne
Massemønstring UM
Nasjonalt stevne
treningsstevne

Av disse var det nasjonale stevne i dagene 12. og 13. april 1969 det mest omfattende med deltakelse fra Kirkenes i nord til Mo i sør. I stevnet deltok i alt 175 deltakere.

I forbindelse med det nasjonale stevne ble det holdt en vellykket tilstelling for svømmerne på Sommerlyst skole.

I løpet av driftsåret er det videre holdt 3 festlige sammenkomster for egne svømmere.
 

Tromsø

Tilbake til oversikten


Årsmøte på Grand Hotell 28/11-1960 kl. 19

Grunnet det dårlige fremmøte ble det en del diskusjon om årsmøte skulle utsettes til en senere dato, men da innkallingen til møtet er gjort i henhold til lovene, ble en enig om at årsmøte skulle gå sin gang.

Sak 1. Formann leste opp årsberettning. Denne ble godkjent uten bemerkninger og ble besluttet vedlagt protokollen.

Sak 2. Regnskapet ble opplest og vedtatt.

Sak 3. Kontingenten ble besluttet bibeholdt med kr. 8,- for voksne og kr. 5,- for barn dog slik at det betales for 1 kalenderår.

Sak 4. kasseres lønn ble besluttet forhøyet til kr. 200,- pr. år.

Sak 5. Valg formann 1 år Birger Rolness gjenvalgt.
Kasserer: Knut Pettersen - 2 år - gjenvalg
Sekretær: René Gabrielsen 2 år - gjenvalg
Varamenn: Margareth Johannessen, Sulla Berg, Borghild Kiil
Revisor: Holger Kiil - Signe Selmer
Varamann: fru Giæver

Sak 6. Representanter til ting: Styret oppnevner disse.

Sak 7.  Eventuelt.
A. Styret setter sammen med badevaktene opp badeinstruks.
B. Bjørnsen gav referat fra Svømmeforbundets landsmøte i Bergen.
C. Rolness gav referat fra Idrettstinget.

Tilbake til oversikten


Trenermøte hos Føllvik 27/10-1976

Tilstede Knut P. Svanhild, Alf, Knut F, Doris

Sak 48. Svømmekurs
Vi er nå ferdig med en kursrunde. Vi starter ny runde umiddelbart (10 ganger), slik at vi blir ferdig før jul. Dette for å få mer penger til klubben og derved større aktivitet.

Sak 49. Tromsdalstevnet 6-7 nov.
Vi tar sikte på å melde på de svømmerne vi har.

Sak 50. Narvikstevnet 20-21 nov.
Vi reiser med buss og sender flest mulig.

Sak 51. Norminolcupen - 27+28 november
Vi satser på å sende 2 stafettlag + et par tre andre utenom.
Vi reiser med hurtigruta m/lugar begge veier.

Sak 52. Nordsjøstevnet
Vi vil gjerne sende noen (2-3) dit. Endelig uttak dit gjøres på Tromsdalstevnet. De som tas ut der, må svømme godt da.

Sak 53. Propagandatur Laksvatn 12. november
Vi sender følgende svømmere dit
Per Christian, Kolbjørn, Johan, Guri B, Turid L, Linda, Ann Sissel Jensen, Hege Jernsletten.
Disse skal holde et “show”. på ca. 1/2 time.

Møtet hevet 24:10

Tilbake til oversikten


Denne siden tilføres stadig nytt materiale om klubbens 50-årige historie.
Håper at alle som har noe å bidra med vil maile dette til webmaster snarest mulig