Årsmøte 2006 / Årsberetning 2005
&
FORSLAG TIL ØKONOMIMODELL  TROMSØ SVØMMEKLUBB 

ÅRSMØTE 2006 / ÅRSBERETNING 2005
Tromsø Svømmeklubb
Årsmøte 2006 / Årsberetning 2005
Rådhuset
22. mars 2006 kl. 19.00

SAKSLISTE
Sak 1:    Godkjenning av innkalling,
Sak 2:    Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivelse av protokoll.
Sak 3:    Styrets årsberetning
Sak 4:    Regnskap og revisors beretning
Sak 5:    Kontingent
Sak 6:    Budsjett 2005
Sak 7: Bestemme klubens organisasjon
Sak 8:    Innkomne saker
-    Forslag til forenkling og forbedring av kontingent og medlemsregistrering
-    Forslag om utmelding av Noregs Funksjonshemmedes Idrettsforbund
Sak 9:    Valg til styre og verv

På valg:
Leder                         1 år
Nestleder                    2 år
Kasserer                    2 år
1 styremedlem                    2 år
Varamedlem til styret                 1 år
2 revisorer                     1 år
Valgkomite: leder, 2 medlemmer , varamedlem
(Svømmernes representant velges av svømmerne)

Ikke på valg:
Kristian Erik Øvermo (Styremedlem)

Sak 3: STYRETS ÅRSBERETNING

1.     STYRET
Styret i Tromsø Svømmeklubb har i beretningsåret hatt følgende sammensetning:

Leder:         Hilde Jenssen
Nestleder:         Morten Berg
Sekretær:         Hanne Skeltved
Kasserer:        Merete Engenes Hansen        
Styremedlem:     Kristian Erik Øvermo
Svømmernes repr.:     Ingunn Gundersen
Varamedlem:     Helge Eriksen

2.     MØTER
Styret fungerer fram til årsmøtet 22.03.2006 og har i 2006 avholdt 3 styremøter og behandlet 14 saker. I 2005 er det avholdt 13 styremøter og behandlet 47 saker.
3.    MEDLEMMER
Tromsø Svømmeklubb hadde i 2005 ca. 300 registrerte medlemmer.

4. TRENING

Den daglige treningen foregår normalt i  Stakkevollan  svømmehall. Fram til 28. februar 2005 har det foregått begrenset trening på Alfheim pga. reperasjoner  og stengning av Stakkevollan svømmehall.

Trening på Stakkevollan (høsten 2005 – våren 2006):
mandag     0600-0800
tirsdag     1600-2200
onsdag     0600-0800
torsdag     1600-2200
fredag     0600-0800 og 1600-1830
lørdag     0800-1000 og 1600-1800
søndag     1400-1600.

På torsdager deles bassenget med Slettaelva Sportsklubb og Tromsdalen Kappsvømmeklubb fra kl. 1800 – 2000

Svømmekurs på Grønnåsen skole 2 ettermiddager i uken.
Styrketreningen på studentenes treningssenter "Kraft".
 

5. KURS OG KONFERANSER
Tromsø Svømmeklubb har deltatt på følgende arrangement i løpet av året:
September:        Trener- og lederkonferanse på Hamar: Kay Arild og Tom Erik


6. RAPPORT HANDICAPIDRETTEN 2005
TSK: hadde i 2005 to handicaputøvere integrert i den vanlige trening på partiene:
Chris Arne Olsen (A-partiet) og Ola Fredriksen (C-partiet). På grunn av de vanskelige treningsforhold har det ikkje vært noe tilbud for Ola før gjenåpning av Stakkevollan Svømmehall og det har vært svært vanskelige treningsforhold for Chris Arne på Alfheim i denne periode. Klubben har begrenset mulighet for å integrere HCutøvere pga plassmangel.

7. ANDRE AKTIVITETER I BERETNINGSÅRET

Treningssamlingar m.m:

09.-11. September Kretssamling i Stakkevollan Svømmehall. Norgesrekordholder Peter Sjødal har Kick-trening med de beste svømmerne i Troms

02.-04.september Trener- og lederkonferanse på Hamar

05.-14. August Oppstartsleir i Boden (med Tverrlandet Svømmeklubb m. Fl.)

Juni-juli NM-leir i Tatu i Estland før NM (med Fauske Svømmeklubb)

11. desember Juleavslutning i Stakkevollhallen.

Deltakelse på sonesvøm på Stakkevollan (samarbeid med TKSK)

Videreutvikling av hjemmesiden, http://home.no/tsk-swimclub. Webmaster for hjemmesiden er Henrik Broberg, henrikx@frisurf.no

Stevner:
11. desember klubbmesterskap i Stakkevollhallen
24.-27. November NM-junior kortbane i Stavanger.
19.-20. November Julestevne i lakselv.
11.-13. November Nordsjøstevnet i Stavanger.
05.-06. November Ishavssvøm i Stakkevollan Svømmehall
29.-30. Oktober Nord-norsk Mesterskap i Grottebadet i Harstad.
07.-10. Juli NM langbane på Hamar
29. juni - 03. Juli Stockholm Summer games

11.-12. Juni Kretsmesterskap og Sørreisastevnet i Sørreisa.
21.-22. Mai Grottestevnet i Harstad
30. april - 01. Mai Kvæfjordstevnet på Borkenes.
23.-24. April Barentskampen i Rovaniemi.
16.-17. April Sortlandscupen på Sortland.
15.-17. April NM Masters i Trondheim.
12.-13. Mars VU-cup i Narvik.
03.-06. Mars NM senior kortbane i Stavanger
12.-13. Februar Juniortreffet i Bjerkvik.
4.-6. Februar Trondersvøm. Pirbadet i Trondheim

8. REGNSKAP
Regnskap med revisors kommentarer vil bli lagt frem på årsmøtet.
9. RAPPORT FRA TRENERNE

Årsrapport A-partiet:

Prerequisites:  
•    Qualified for senior nationals
•    Train 6-8 times a week plus dry land
•    Ability to learn and train advanced swim techniques.

Members:
•    Alexander  

Strategy:
•    Balanced program weighted for medley swimming
•    Technique training minimum twice a week
•    Underwater kick training minimum twice a week
•    Test sets aerobic minimum twice a month
•    Test sets anaerobic or pace minimum once a week

Results (Alexander) 2005-2006:
•    Double national junior champion (100 Fly, 200 Fly)
•    Bronze at national senior championships (200 Fly)
•    Several Northern Norwegian records

Goals:
•    International focus, both on results and techniques.
•    Qualify swimmers for national team.    
•    Qualify swimmers for international competitions.

Cooperation (National Team and Olympia toppen) :
Peter Løvberg (National Team Coach) has agreed to help:
•    Analyse individual training programs for strengths and weaknesses.
•    Aid in demonstrating advanced swim technique drills.

Olympia toppen has agreed to provide individualized training regiments for:
•    Weight training
•    Medicine ball
•    Swiss ball
•    Injury prevention
 
Trener: Chris Fenton    


Årsrapport Sprintpartiet:

Sprintpartiet har i 2005 bestått av 2 til 8 svømmere. Utøverne her har fått tilbud om å delta på 5 treninger i uken (2 morgen og 3 ettermiddag). Målet med partiet har vært delt, noen har ønsket å konkurrere og har trent for dette, mens andre har trent med denne gruppen for å kunne fortsette med svømming uten å fokusere på konkurranser. Derfor et det ikke blitt stilt krav til utøverne på dette partiet for oppmøte på trening og lignende. Treningen er rettet mot å svømme 50 og 100 m, derfor har treningen sterkt preget av anaerob trening. Treneren på partiet har trent med gruppen selv, noe som ikke er helt gunstig siden det gjør det vanskelig å følge opp de andre utøverne i gruppa. Derfor har nok noen av utøverne ikke hatt den utvikling de hadde håpet på. Humøret på trening har stort sett vært god, og det virker som de fleste trives på partiet. Det største problemet har vært noe manglende bassengplass, men dette problemet gjelder alle partiene i klubben.

Utøvere på Sprintpartiet har deltatt på følgende stevner og treningssamlinger i 2005:

4-6 februar Trøndersvøm, Trondheim (2 deltakere)
3-6 mars: NM kortbane, Stavanger (1 deltaker)
12-13 mars: VU-cupen, Narvik (1 deltaker)
15-17 april: NM-masters, Trondheim (1 deltaker)
2-24 april: Barentskampen, Rovanieme, Finland (2 deltakere)
21 juni- 5 juli: Treningsleir Tartu, Estland (2 deltakere)
7-10 juli: NM-langbane, Hamar (2 deltakere)
29-30 oktober: NNM, Harstad.(2 deltakere)
5-6 november: Ishavssvøm, Tromsø (2 deltakere)
11-13 november: Nordsjøstevne, Stavanger (2 deltakere)
10 desember: Julestevne, Sørreisa (2 deltakere)

Sportslig så har partiet kun 2 NM medaljer å vise til i 2005 som er lite i forhold til tidligere år.

Trener: Kay-Arild Paulsen

Årsrapport B-Partiet:
Ca. 20 medlemmer på partiet. 12-14 som trener fast hvorav ca. 10 stykker trener jevnt 7-8 gange i uken.
Godt år og mange talenter. Stor forskjell på alder og nivå, men også stor fordel med en stor gruppe.
Mål: å stille med 2 stafettlag på junior-NM

Trener: Tom Erik Olsen

Årsrapport C-partiet (C+-partiet):

Høsten 2005 skiftet C+-partiet navn til kun C. C-partiet har hatt to faste treninger i uken og en ekstra trening for de mest aktive. Oppmøtet på de faste treningene har vært godt, men på den valgfrie har oppmøtet vært heller dårlig. Vi prøver nå å få den siste treningen også fast.  Trenerne på våren var Allan Jørgensen og Ingunn Gundersen og på høsten overtok Lars Bauger for Allan. På høsten gikk nesten samtlige av alle C-svømmerne opp til B-partiet og vi fikk opp nye svømmere. Nivået på de nye svømmerne var ganske variert slik at vi måtte bruke mye tid på å få et nokså likt nivå på partiet. Ellers så har vi fokusert mye på riktig teknikk, vendinger og starter etter konkurransereglene i svømming. Treningene har startet med 15 minutters oppvarming og styrketrening på land etterfulgt av 90 minutter i vannet. Vi har hatt to ulike nivåer på partiet som har svømt noe ulikt. Gjennomsnittlig har treningene vært på rundt 2000 meter for de på det høyeste nivået. Vi hadde et lite frafall i vår. I høst har frafallet vært minimalt og oppmøtet godt, men til tider har vi hatt et lite problem med den psykiske tilstedeværelsen til svømmerne. Med opptil 22 svømmere fordelt på to baner er det lett for at det blir litt uroligheter. Derfor håper vi på, i likhet med de andre partiene i klubben å få mer bassengplass! Alt i alt har det vært et godt år for C-partiet. Vi er nå 22 svømmere. Vi har deltatt på en rekke konkurranser og vi har nå mange svømmere som er motivert til å trene videre!

Trenere: Ingunn Gundersen og Lars Bauger

Årsrapport Talentpartiet:

Talentpartiet har i 2005 hatt 2 treninger pr. uke. Partiet har hatt 30-35 svømmere innenom i løpet av året, mange har blitt flyttet opp til D partiet, mens noen har sluttet. Svømmeren på partiet har vært fra 7-12 år, det store aldersspranget sammen med dårlig plass har gjort det vanskelig å tilpasse treningen slik at den er stimulerende og utfordrende for alle. Fokuset på trening har vært rettet mot å innarbeide den nødvendige disiplin som må være til stede for at flest mulig skal kunne ha mulighet til å lære i en stor gruppe. Svømmeteknisk har vi jobbet med å lære grunnleggende ferdigheter i crawl, rygg, vending og startstup. Hensikten med talentpartiet er å gjøre overgangen fra svømmeskolen/kurs og inn i konkurransesvømmingens verden så smertefri som mulig, og samtidig forberede svømmerne slik at de skal kunne ta steget opp på høyere parti. Talentpartiets svømmere har i løpet av høsten vært ivrige deltakere på sonestevnene, noen deltok også på Ishavssvøm i november. De svømmerne som er flyttet opp til D og C partiet har heller ikke hatt noen problem med å tilpasse seg den økte belastningen dette har medført.

Vi har ikke gjort noen sosiale tiltak for denne gruppen, levetiden på paritet er ikke så lang, dessuten er ikke behovet for slike tiltak like stort for denne aldersgruppen.

Vi trenere er godt fornøyd med fremgangen for svømmerne på partiet. Det vi har observert i løpet av året er at de svømmerne som har kommet inn på partiet i 6-9 års alder har hatt en større utvikling enn de som har kommet inn som 10-12 åringer. Grunnen til dette er nok at de grunntekniske ferdighetene vi trener på, er mest gunstig å lære i 6-9 års alderen.
Hvis klubben ønsker å få frem nasjonale topper/internasjonale svømmere, bør den sette et alders tak på inntakene til svømmekurs. Slik at de svømmerne som kommer fra svømmekurs over til talentpartiet er i aldersgruppen 6-9 år. Da vil svømmerne ha mulighet til å lære seg en god nok teknikk før puberteten nåes og hvor treningsmengden må økes. Vi har også merket oss at de svømmerne som regelmessig møter på partiets to treninger har større fremgang enn de som møter mer sporadisk. Dette er ikke overraskende for oss trenere, men hvis vi ønsker å utnytte den manglende bassengkapasitet bedre kan vi stille krav om at kun de som kan møte på alle partiets treninger får komme inn på partiet.


Trenere: Kay-Arild Paulsen, Beate Josefsen og Magnus Klæbo Nordgård


Årsrapport Mastersgruppa:

Etter fjoråret med stengte basseng og de problemer dette medførte har 2005 vært et år med oppsving i aktiviteten i Mastersgruppa. Antallsmessig er vi fortsatt ca 23 på navnelista, men vi har, særlig i løpet av høsten, fått atskillig større deltakelse på treningene. På tirsdager er det ikke uvanlig at vi er rundt 15 på trening. Kay Arild har påtatt seg den ikke helt enkle oppgaven å lage program for oss, og er tydelig tilhenger av mottoet om at man lærer så lenge man lever, så vi har strevd oss gjennom en del ting vi aldri har prøvd på før.

Sportslig var det som vanlig Masters-NM som var årets utfordring. Det ble arrangert i Pir-badet i Trondheim. ”Reservemastersene” Kay Arild, Bård og Noel. Medaljefangsten ble 2 gull, 6 sølv og 8 bronse, ikke dårlig for en tropp på 8 stk.

Enkelte mastes deltok og så på Sørreisastevnet, og hentet hjem opptil flere kretsmesterskap. Dessuten har vi jo et bra lokale for sosialt treff i Sørreisa, så det ble tid tilen aldriså liten ”treningssamling” der også mastersgjengen fra Harstad deltok. Ellers trives vi fortsatt godt sammen sosialt, og julebordet i januar, høstfesten i oktober og en og annen tur på byen teller godt med i motivasjonen for å fortsette.

Hilde Jenssen

Årsrapport Svømmekurs:

Våren 2005 kom vi så vidt i gfagn med kurs igjen etter nesten et års tørke på grunn av oppussing på Grønnåsen skole. Vegard Emaus hadde hovedansvaret for 2 kurs på Stakekvollan, og Dagfinn Conradi for kurs på Tromsdalen skole. Deremd fikk vi ca 50 unger gjennom kurs selv uten Grønnåsen dette semesteret.

Høsten 2005 var Grønnåsen igjen oppe som kursarena, og vi fikk tildelt 2 ettermiddager pr uke. Med 3 kurs på tirsdager og 4 på onsdager fikk vi nesten 100 unger gjennom et 10-ukerskurs, som pga sein opstart ikke ble avsluttet før i slutten av januar 2006. Vi har fått en god ny hovedinstruktør i Eirin, og ser fram til å beholde både henne og alle de flinke hjelpeinstruktørerne våre som for tida er: Liv, Jannicke, Nina, Marte, Martin, Torbjørn, og Nora.

Hilde Jenssen
10. RAPPORT FRA UTVALGENE

Arrangementsutvalg:
Arrangementsutvalget har bestått av: Hanne Skeltved (styret/leder), Liv Nergaard, Per-Christian Gundersen, Inger-Torill Bakke, Marit Hansen

Utvalget har holdt 4 møter i 2005 , og 1 møte i 2006.
 
Utvalget har arbeidet med følgende saker:
1.    Egne stevner, bortestevner, treningsleir og andre arrangement. Det defineres ansvarlig/ kontaktperson fra utvalget for hvert arrangement som for eks for bortestevner ordner med invitasjon til svømmerne, avtale med trener, reise og opphold, påmelding m.m.  
2.    Utarbeide aktivitetsplan (på bakgrunn av vedtak fra styret) som revideres halvårlig og sendes til medlemmene og trenerne på mail samt legges ut på hjemmesiden.
3.    I tillegg har utvalget utarbeidet rutiner for påmelding til stevner som er vedtatt av styret . Rutinene gjelder for trenere, svømmere (og foreldre), kobbenansvarlig og arrangementsutvalget. Disse er også sendt ut på mail og ligger på hjemmesiden.

Arrangementsutvalget har arrangert følgede i året som er gått:
1 eget stevne - Ishavssvøm, 2 sonestevner, treningsleir for B-partiet i Stockholm, NM-leir (med Fauske), Oppstartleir Boden (med Tverrlandet),  ca. 10 bortestevner i 2005 bla. Stockholm Summer Games og 4 bortestevner fram til årsmøtet i 2006 samt juleavslutning og klubbmesterskap i desember 2005.
 
Marit Hansen har fra begynnelsen av 2006 trukket seg fra utvalget.

Hanne Skeltved

IT-utvalg:
Utvalgets medlemmer har bestått av Arild Schneider og Henrik Broberg. Våres arbeidsfordeling har vært at Arild har vært “Kobben-ansvarlig” og rapportert egne approberte stevner til den nasjonale rankingliste samt foretatt den elektroniske påmeldinga til stevner. Henrik har fungert som web-ansvarlig for klubbens hjemmeside og e-postadresse. I tillegg har Henrik gjennom året løpende sendt ut klubb-infobrev til alle medlemmer med kjent mail-adresse samt distribuert innkommende mailer til relevante styremedlemmer og trenere.

Som I fjord skal det bemerkes at utvalgets arbeid er avhengig av tilstrekkelig og rask rapportering av informasjon fra både styre, trenere og medlemmer. Vi håper å kunne drive minst mulig med oppsøkende journalistikk og håper at styret vil være med å styrke rutinene for informasjonsflyten i organisasjonen.

Viktige problemområder som fortsatt kan forbedres:

- Medlemslista med aktuell e-postadresse til alle medlemmer inklusive svømmekursdeltakere kan fortsatt forbedres. Vi håper styret kan få til dette raskest mulig. De som pr. I dag er registrert med e-post adresse som mottakere av infobrevene fra klubben har sammen med hjemmesiden det beste informasjonsnivå. Vi ønsker alle skal få denne mulighet. De som leverer medlemsopplysninger via den elektroniske registreringen på hjemmesiden er det ingen problemer med, men det er ofte at registreringen ute på partiene og svømmekursene er ufuldstendig.

- Med inføring av de nye rapporteringsrutiner til Forbundet – etter opprettelse av den nasjonale totaloversikt på medley.no – har oversikten over svømmernes bestetider blitt nesten 100%. Påmeldinger til stevner kommer fortsatt ofte helt opp mot deadline. Dette ønsker vi skal bli bedre. Kvalitetssikring og forpliktende påmelding bør bli en selvfølge. Det koster klubben mye penger når påmeldte svømmere trekker seg rett før stevner uten å skulle gjøre opp for seg.

- Hjemmesiden fungerer optimalt når alle opplysninger til enhver tid er korrekte. En oppdatert hjemmeside sparer klubben for mange telefoner om treningstider, påmeldinger mv. Web-siden inneholder pr. I dag følgende informasjon:

Alle Styremøtreferater, styrets sammensetting og økonomimodellen
Klubbkalenderen med opplysninger om stevner, møter, arrangementer og resultater
Oversikt over aktuelle treninngstider og trenere for hvert parti
Ranking- og rekordlister
Klubbens historie
Klubbfoto og andre foto
Linker til svømmere, sponsorer og andre svømmesider
Og en debattside

Besøket på hjemmesiden øker kontinuerlig og er for tiden på rundt 40 besøk I uken og nærmer seg 20.000 totalt. Siden er fortsatt gratis å ha for klubben.

11. SLUTTKOMMENTAR FRA STYRET
Styret i TSK har i 2005 begynt på et viktig strategiarbeid for klubben, for på denne måten å rendyrke klubbens profil, bevisstgjøre svømmere, trenere og foresatte omkring klubbens mål og veivalg framover. Dette arbeidet håper vi vil bli videreført og intensivert framover.
Helt grunnleggene har styret vedtatt en uttalt målsetting for klubbens virksomhet framover:
”TSK skal være Nord-Norges ledende konkurransesvømmeklubb for samtlige årsklasser”
Dette synes styret er en spenstig målsetting – og vi har langt å gå på mange områder før vi er der, ikke minst organisatorisk. Vi overlater til det nye styret å videreutvikle dette, mht verdier og prioriteringer. Styret har i denne prosessen et ønske om at dette blir TSK sin ledestjerne på kort og lang sikt. Styret mener også at det er helt avgjørende å innvolvere foreldre og foresatte mest mulig for å få dette til.
Selv om TSK sine svømmere har gjennomgått svært vanskelige treningsforhold i 2004, og delvis 2005, gleder det oss at det er svært få som har falt fra, og vi er nå over i en mer normal treningssituasjon for svømmere og trenere. Vi konstaterer at vi fremdeles har motiverte svømmere og svært dyktige trenere og kursinstruktører.
Aktiviteten i klubben er økt, dette både i form av flere deltakere på stevner både i Nord-Norge, og på nasjonale stevner. Resulatene i konkurranser bærer også preg av jevn framgang, med stadige rekordforbedringer for de aller fleste. Styret ønsker å oppmuntre også de yngste svømmerne til å delta på konkurranser, da alt tilsier at det er positivt for utviklingen å komme i gang så tidlig som mulig.
I 2005 har også svømmerne vært på flere sommerleire,  med utelukkende positive tilbakemeldinger, og styret er av den oppfatning at denne aktiviteten bør opprettholdes.
I tillegg har TSK arrangert ”Ishavssvøm”, med stor suksess både sportslig, sosialt og økonomisk, og styret vil i denne forbindelse gjerne gi honnør til alle foreldere/foresatte og øvrige funksjonæere for et kjempegodt arrangement hvor TSK fikk vist seg fram fra sin beste side.
TSK vil inneværende år stå som arrangør for tre større svømmestevner i tillegg til Sonsvøm.
Det er en målsetting for klubben å rekruttere framtidens svømmere fra egne rekker, samt fra de andre klubbene i byen som man har en samarbeidsavtale med. De litt eldre svømmerne utdannes til hjelpeinstruktører på kurs og småpartiene, og det legges opp til å skape et sammensveiset miljø der alle i klubben kjenner hverandre.
På denne bakgrunn var det derfor svært viktig for TSK at svømmekursene igjen startet opp på vårparten 2005. Ytterligere kurs ble gjennomført fra høsten 2005. Det er påbegynt ytterligere kurs i 2006. Lokalitetene i Grønnåsen Skole er ikke ideelle, men kursinsruktørene gjør likevel en god jobb for deltakerne. Tilgangen til elever er svært god – godt hjulpet av mangelfull svømmeopplæring i skolen.
Styret vil derfor oppfordre det nye styret om at man i løpet av våren i samarbeid med Troms svømmekrets og Tromsø Idrettsråd utformer en samlet søknad om plass i opplæringsbassenger slik at alle klubbene i byen kan få tildelt timer til kursvirksomhet i tråd med den samarbeidsavtalen som gjelder mellom klubbene.
Fortsatt påvirkning av kommunen og kommunens politikere for å sikre fortgang i arbeidet med planlegging og bygging av ny svømmehall med 50-meters basseng vil være en prioritert oppgave for klubben framover. TSK ønsker å samarbeide med byens øvrige klubber i dette arbeidet.
Klubbens økonomi er anstrengt, og  det er særdeles viktig at det iversettes aktiviteter som gir klubben stabile inntekter, slik at økonomien ikkje blir en bremsekloss for den sportslige utviklingen. Særlig viktig blir det å skaffe sponsorer til klubben. Vi mener at vi har utøvere og trenere som burde være gode objekter i denne sammenhengen. Det er satt i gang et prosjekt i denne sammeheng, men vi oppfordrer foreldre og foresatte til idedugnad i dette arbeidet.
TSK hadde i 2005 følgende deltakelser på stevner på nasjonalt nivå:
−    NM kortbane: Kay-Arild bronse i 100 m IM
−    NM langbane: Kay-Arild bronse i 100 m rygg
−    NM junior, kortbane: Alexander gull i 100 m BF og 200 m BF, bronse i 400 m IM og 50 m BF. Langbane: Alexander gull i 100 m BF, sølv i 50 m BF, bronse i 200 m BF.
Alexander Broberg Skeltved har fått tildelt Troms Fylkeskommunes idrettsstipend.

Tromsø Svømmeklubb

Hilde Jenssen,               Morten Berg,       Merete Engenes Hansen,
Leder                             Nestleder              Kasserer

Ingunn Gundersen,                                    Hanne Skeltved,        
Svømmernes repr.                                      Sekretær
        
Kristian Erik Øvermo,                               Helge Eriksen,
Styremedlem                                               Varamedlem