Årsmøte 2005 / Årsberetning 2004


ÅRSMØTE 2005 / ÅRSBERETNING 2004
Tromsø Svømmeklubb
Årsmøte 2005 / Årsberetning 2004
Navigare, Kløvervegen 17
06.04.2005 kl. 19.00

SAKSLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling,
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivelse av protokoll.
Sak 3: Styrets årsberetning
Sak 4: Regnskap og revisors beretning
Sak 5: Kontingent
Sak 6: Budsjett 2004
Sak 7: Bestemme klubens organisasjon
Sak 8: Innkomne saker
Sak 9: Valg til styre og verv

På valg:
Leder                           1 år
Nestleder                     2 år
1 styremedlem             2 år
Varamedlem til styret  1 år
2 revisorer                   1 år
Valgkomite: leder, 2 medlemmer , varamedlem
(Svømmernes representant velges av svømmerne)

Ikke på valg:
Hanne Skeltved (Styremedlem/sekretær), Merete Engenes (Kasserer)


Sak 3: STYRETS ÅRSBERETNING

1.     STYRET
Styret i Tromsø Svømmeklubb har i beretningsåret hatt følgende sammensetning:

Leder:                         Hilde Jenssen
Nestleder:                   Morten Berg
Sekretær:                    Hanne Skeltved
Kasserer:                    Merete Engenes        
Styremedlem:             Liv Nergaard
Svømmernes repr.:     Allan Jørgensen
Varamedlem:             Erik Benjaminsen

2.     MØTER
Styret fungerer fram til årsmøtet 09.03.2005 og har i 2005 avholdt 4 styremøter og behandlet 10 saker. I 2004 er det avholdt 12 styremyter og behandlet totalt 75 saker.

3.    MEDLEMMER
Tromsø Svømmeklubb hadde våren 2004, 275 betalende medlemmer samt 4 æresmedlemmer. På grunn av bassengsituasjonen høsten 2004, da både Stakkevollan Svømmehall og skolebassenget på Grønnåsen skole var stengt, kunne klubben ikke gjennomføre svømmekurs eller tilby trening for de yngste utøverne i klubben. Medlemslistene for denne gruppa er dermed ikke oppdatert for evt. frafall, og en lang rekke kurselever har meldt seg som interesserte og står på venteliste for å slippe inn i klubben. Ved rapportering av medlemstall er det lov å ta med fjordårets medlemmer dvs. Medlemmer som ikke har betalt kontingent eller treningsavgift inneværende år. 

4. TRENING
Den daglige treningen foregår normalt i  Stakkevollan  svømmehall. Etter sommer har det foregått begrenset trening på Alfheim pga. reperasjoner på Stakkevollan. Treninga på Alfheim har vært begreset til A, B og C+ partiene. Det har dermed i perioden fra juni til 28. februar ikkje vært noe tilbudd til C og talent partiene. I tillegg har oppslutninga fra C+ partiet vært dårlig pga. ugunstige tider. Treninga for A og B partiene har vært spesielt dårlig i den første periode fra september til november pga. dårlig plass i bassenget. Det har heller ikkje vært mulig å ha vendeflag på noe tidspunkt, noe som har gjort ryggtreninga vanskeligere.

Trening på Stakkevollan (januar-juni):
mandag   1630-1800
tirsdag     1630-2100
onsdag     1630-1800
torsdag     0600-0800 og 1630-2100
fredag      0600-0800 og 1630-2100
lørdag      0800-1000
søndag     1700-1900.

Trening på Alfheim (august-november):
1-2 baner på kveldstid innenfor tidspunktene for offentlig bading ( 4-5 gange i uken).

Trening på Alfheim (november-27.februar)
Mandag    0730-0800
Onsdag     0730-0800
Fredag      0730-0800
Lørdag     0800-1000
Søndag    1600-2000
Styrketreningen har foregått på studentenes treningssenter "Kraft".

5. KURS OG KONFERANSER
Tromsø Svømmeklubb har deltatt på følgende arrangement i løpet av året:

April:
Svømmeforbundstinget i Bergen 

Oktober:
Trenerkonferanse USA/ Indianapolis: Kay Arild, Tom Erik og Allan.

Desember:
Instruktørkurs (utdanning av 10 instruktører -B-partisvømmere og Chris Arne, til svømmekurs)

6. RAPPORT HANDICAPIDRETTEN 2004
TSK: hadde i 2004 to handicaputøvere integrert i den vanlige trening på partiene:
Chris Arne Olsen (A-partiet) og Ola Fredriksen (Talent-partiet). På grunn av de vanskelige treningsforhold har det ikkje vært noe tilbud for Ola i andre halvåret av 2004 og det har vært svært vanskelige treningsforhold for Chris Arne på Alfheim i denne periode.

7. ANDRE AKTIVITETER I BERETNINGSÅRET

Påskeleir i Stakkevollan i samarbeid med Speed og OIL
Treningshelg med Terry Miller for hele klubben, mai 2004
Treningsleir Fagersta, juni-juli (24 deltakere inkl. 3 trenere pluss 1 foreldre)
Svømmingens dag 14.11, markering på Alfheim
Deltakelse på Sonesvøm i vår /ansvar for 1/3 av stevnene.
Juleavslutning 11.12 på Alfheim for hele klubben
Ingen egne stevner i beretningsåret pga. stengt svømmehall (høst) og dårlig oppslutning (vår)
Videreutvikling av hjemmesiden, http://home.no/tsk-swimclub. Webmaster for hjemmesiden er Henrik Broberg, henrikx@frisurf.no

Deltakelse på stevner:

24-25 januar:
Interkretskamp Narvik
30 jan-1 februar:
Trøndersvøm Trondheim
21-22 februar:
Juniortreffet Bjerkvik
13-14.mars:
VU-cup i Narvik
03-06.mars:
NM kortbane, Stavanger (4 deltakere)
26.-28.mars:
NM-Masters i Bergen
27.-28.mars:
Kvæfjordstevnet, Kvæfjord
23.-25.april:
ÅM, Porsgrunn, (1 deltaker + trener)
05.-06.juni:
Sørreisastevnet og kretsmesterskap, Sørreisa
22-juni-6 juli:
Sommerleir, Fagerstad for deltakere på NM langbane og Stockholm games
08.-11.juli:
Stockholm Sommergames (18 deltakere, pluss 1 trener, pluss 3 foreldre
08.-11.juli:
NM langbane, Oslo (5 deltakere)
03-05 sept:
Oppstartsleir i Sørreisa
24-26 sept:
Treningshelg Setermoen
24-26.sept:
Thisted cup Danmark,1 deltaker)
17-18 okt:
Saltentreffet, Bodø
30-31 okt:
NNM, Sortland
27-30.november:
NM junior, Hamar (1 deltaker + trener)
4 des:
Julestevnet, Sørreisa
15-16.01.2005:
Kretsmønstring i Harstad
18-19.02. 2005:
Bjerkvik, 1 deltaker)
04-07. mars 2005:
NM kortbane i Harstad

8. REGNSKAP
Regnskap med revisors kommentarer vil bli lagt frem på årsmøtet.

9. RAPPORT FRA TRENERNE
Årsrapport A-partiet:
A-partiet har hatt følgende medlemmer i 2004: Alexander Broberg Skeltved, Kay-Arild Paulsen, Juliane Weinschenk, Allan Jørgensen, Ingunn Gundersen, Chris Fenton, Ola Sund, Wibecke Engenes Hansen, Chris Arne Olsen.

Trener: Chris Fenton. Trener for sprintgruppa: Kay-Arild Paulsen.

Årsrapport B-Partiet:
Utøvere: Elisabeth Weinschenk, Nina Berg Wiggen, Liv M Hansen, Nora Fredheim, Isabel Odden, Ragnhild Stoltz, Marte Tollefsen,  Sophia Broberg Skeltved, Maria Hansen, Louise Kroupka,  Kristine Nergaard, Martin Bakke Hermansen, Magnus Klæbo Nordgård, Torbjørn Ringholm, Marius Lund, Rikke Lange, Jannicke Mortensen, Hanne Lockertsen, Esben Fredriksen.(beklager hvis noen er glemt).

Trenere: Tom Erik Olsen, Kay-Arild Paulsen. Assistenter; Ingunn Gundersen, Allan Jørgensen, Chris Fenton, Aleksander Broberg Skeltved.

Aktiviteter:
24-25 januar: Interkretskamp Narvik
30 jan-1 februar: Trøndersvøm Trondheim
21-22 februar: Juniortreffet Bjerkvik
04-07 mars: NM kortbane i Harstad
13-14 mars: VU-cup Narvik
27-28 mars: Kvæfjordstevnet, Kvæfjord
05-06 juni: KM og Sørreisastevnet, Sørreisa
22-juni-6 juli: Sommerleir, Fagerstad
08-11 juli: NM langbane, Oslo
08-11 juli: Stockholm Summergames, Stockholm
03-05 sept: Oppstartsleir i Sørreisa
24-26 sept: Treningshelg Setermoen
17-18 okt: Saltentreffet, Bodø
30-31 okt: NNM, Sortland
27-30 november: NM junior på Hamer
4 des: Julestevnet, Sørreisa

Kommentar:
Et begivenhetsrikt år, hvor høydepunktet uten tvil var Stockholm Summergames. Dette stevnet ga utøverne appetitten for å svømme fort, som er meningen med den sporten vi driver med. Selv om treningsforholdene den siste halvdelen av året var under pari, så her en del av gruppa KBO (”Kept buggering on” som Winston Churcill så fint sa det selv om Tyskerne hadde dem i kne, og vel så det), slik har det føltes for oss i høst, kommunen har ikke akkurat gjort det enkelt for oss. Vi er stolte av de utøverne som har fortsatt med å gå på trening og vist en positiv holdning og treningsvillighet. Utøvere med slike egenskaper er det som skal til for at denne klubben skal ha en framtid med sportslige resultater å glede seg over.
Treningsmessig har vi de siste årene hvert to år på etterskudd, siden mange av utøverne har startet med svømmetrening relativt sent, i løpet av dette året har vi nesten tatt inn et helt år, som vi trenere syntes er svært gledelig. Hvis utviklingen fortsetter så ser vi for oss 2 staffettlag i NM-junior i løpet av 1 år. Noe klubben ikke har hatt på mange år
Miljøet i gruppa er veldig bra, alle føler seg hjemme og det ser ut som alle trives på trening, noe mangel av frafall fra gruppa også viser. Utfordringene i året som kommer er å ta steget videre, for å klare det må vi bedre på alt det vi gjorde bra i fjor. Vi er ikke beste klubb i Nord Norge for juniorsvømmere, noe vi burde være, da vet vi alle hva vi har å strekke oss etter i året som kommer.
Vi trenere har også hatt en fin utvikling føler vi selv, vi svært takknemmelig for at klubben var med å dekke konferansen i USA, som ga oss svært mye. Truffet rimelig bra med alle formtopper på de utøverne som har trent jevnlig. Ytterligere kompetanse økning er forutsetning for at klubben skal ta steget videre.

Trener for B-partiet
Kay Arild Paulsen

Årsrapport for C+ partiet:
Mundtlig rapport fra trener Allan Jørgensen å årsmøtet:

I 2004 gikk ble gruppen redusert fra i snitt 12-18 svømmere på hvertrening i første halvår til 4-6 stykker i andre halvår, hvor treningen foregikk på Alfheim.

Det har allerede vært en bra utvikling etter av treningen igjen har kunnet starte opp på Stakkevollan svømmehall.

Årsrapport C-partiet:
Første halvdel av 2004 fungerte c-partiet på en svært god måte. Spesielt tirsdager var oppmøtet strålende med rundt 20 deltagere. Torsdager var det mange som hadde andre aktiviteter og gruppen ble av den grunn stort sett halvert. For de utøverne som var på torsdager var dette for det meste positivt da vi trenere kunne gi hver enkelt svømmer bedre tid. Sommeren 2004 var en av jentene på partiet med på Stockholm summer games. I forhold til hennes treningsgrunnlag imponerte hun ved å ikke ligge langt bak de svenske jentene.

Høsten 2004 startet som alle vet som et mareritt for svømmeklubben. Det tok om lag to måneder før c-partiet kom i gang med treninger på Alfheim. Da fikk partiet tilbud om å trene 1 time i uka 2000-2100 på mandager (?). Til tross for et sent tidspunkt fungerte dette over all forventning og partiet kunne igjen telle 20 deltakere. Tilbudet om kveldstreninger ble imidlertid kortvarig og partiet sto dermed igjen uten tilbud. Noen ivrige unger ønsket å trene lørdager/søndager sammen med A- og B- partiet noe de fikk lov til. En av guttene trente til og med på morgentreningene onsdager. Allikevel må det konkluderes med at partiet ikke var fungerende de siste to månedene av 2004. Som en følge av dette mistet partiet deltakere (disse har ikke kommet tilbake i 2005). Partiet ble også mindre da flere deltakere er flyttet opp til C+ enn hva som er tilført fra talentpartiet.

Trener for C-partiet
Tom Eirik Olsen

Årsrapport Talentpartiet:
Mangler rapport

Man er ikke kommet godt nok i gang  på Talentpartiet etter oppstart på Stakkevollan. Det mangler fast trener på partiet.

Talentpartiet kommer til å ta imot 25-30 nye svømmere fra Tromsø svømmeskole i løpet av 2005.

Årsrapport Mastersgruppa:
Mastersgruppas aktivitet har som resten av klubben vært merket av at Stakkevollan var stengt hele høstsemesteret. Dette førte til at en del av medlemmene la svømminga på is inntil bassenget åpner igjen. Den harde kjerne holdt likevel ut og har trent jevnt og trutt 2-3 ganger pr uke på offentligbad og  søndag ettermiddag. Totalt teller adresselista for masters 23 navn, hvorav ca 15 er aktive medlemmer.

Sportslig var det som vanlig Masters-NM som var årets utfordring. Det ble arrangert i Bergen, og selv om det ikke ble noen gullmedaljer var troppen på 7 svømmere godt fornøyd med 1 sølv og 7 bronse. Ellers var 4 av gruppas medlemmer med på klubbstevnet.

Ellers trives gruppa fortsatt godt sammen sosialt, og julebordet i januar og høstfesten i oktober er sikkerstikk hva festlig lag angår.

Hilde Jenssen
Årsrapport Vanntrim:
Vannaerobic foregår i Stakkevollan svømmehall på torsdager kl. 20.30 -21.30. Rita Kristoffersen er trener.

10. RAPPORT FRA UTVALGENE
På styremøte 3/2004, 18.03.04 var det av styret nedsatt følgende 4 utvalg som var ment å konstituere seg selv og arbeide selvstendig i forhold til styrets vedtak: Økonomi, kurs, arrangement og IT

Økonomiutvalget
Økonomiutvalget har bestått at Hilde, Kristian Erik, Morten og Merete, og har hatt 2 møter. Det er lagt planer for ulike sponsor- og kurspakker som skal selges inn til byens næringsliv.
Aktiviteten i utvalget har imidlertid vært preget av unntakstilstanden i klubben for øvrig, og det praktiske arbeidet med inntjening har lidd under dette.

Tidligere avtal med Rya har ikke eksistert siden 2003. Økonomiutvalget har vært i kontakt med Halvard Hansen om avtale om fiskepakking.

Kursutvalget
Utvalget ledes av Hilde, som også er styrets representant i utvalget.

Etter diverse forsinkelser ble det våren 2004 arrangert 6 svømmekurs i regi av Tromsø Svømmeklubb. Av disse var 3 nybegynnerkurs og 3 videregående. Totalt var det 116 påmeldte på disse kursene. Høstens kurs falt bort ettersom bassenget på Grønnåsen ikke ble åpnet.

Klubben benyttet imidlertid tiden til å utdanne 10 nye instruktører sånn at vi nå skal stå sterkt rustet når neste kursrunde omsider kommer i gang.

Arrangementsutvalg:
Arrangementsutvalget har bestått av: Hanne Skeltved (styret/leder), Liv Nergaard (styret), Per-Christian Gundersen, Inger-Torill Bakke, Marit Hansen

Utvalget har holdt 4 møter i perioden mars 04 – mars 05 , hvorav et møte i 2005.
 
Utvalget har arbeidet med følgende saker:
1.    Definisjon av arrangementsutvalgets oppgaver
2.    Enkelte arrangement (Egne stevner og bortestevner, treningsleir og andre arrangement). Det defineres ansvarlig/ kontaktperson fra utvalget for hvert arrangement som for eks for bortestevner ordner med invitasjon til svømmerne, avtale med trener, reise og opphold, påmelding m.m. 
3.    Utarbeide aktivitetsplan som revideres halvårlig og formidles til medlemmene og trenerne samt legges ut på hjemmesiden.
4.    Revidering av manual for egne stevner

IT-utvalg:
Utvalgets medlemmer har bestått av Arild Schneider og Henrik Broberg. Våres arbeidsfordeling har vært at Arild har vært Kobben-ansvarlig og løpende rapportert svømmernes bestetider til den nasjonale rankingliste samt ved påmelding til stevner. Henrik har fungert som web-ansvarlig for klubbens hjemmeside og e-postadresse. I tillegg har Henrik gjennom året sendt ut 10 klubb-infobrev til alle medlemmer med kjent mail-adresse.

Utvalgets arbeid er avhengig av tilstrekkelig og rask rapportering av informasjon fra både styre, trenere og medlemmer. Vi håper å kunne drive minst mulig med oppsøkende journalistikk og håper at styret vil være med å styrke rutinene for informasjonsflyten i organisasjonen.

Viktige problemområder som fortsatt kan forbedres:

- Medlemslista med aktuell e-postadresse til alle medlemmer inklusive svømmekursdeltakere kan forbedres betydelig. Vi håper styret kan få til dette raskest mulig siden e-postadressen er billigste og mest effektive kommunikasjonsmiddel. E-post er gratis å sende og krever ikke papir, frimerker og fotokopiering. De som pr. I dag er registrert med e-post adresse som mottakere av infobrevene fra klubben har gitt positive tilbakemeldinger på et godt informasjonsnivå i klubben.

- Det kan bli bedre rutiner på rapportering av bestetider. Det er lite rapportering fra de eldste svømmerne i klubben av bestetider. Påmeldinger til stevner kommer gjerne i siste liten.

- Hjemmesiden fungerer bare dersom alle opplysninger til enhver tid er korrekte. En oppdatert hjemmeside sparer klubben for mange telefoner om treningstider, påmeldinger mv. Web-siden inneholder pr. I dag følgende informasjon:

Alle Styremøtreferater og styrets sammensetting
Klubbkalenderen med opplysninger om stevner og arrangementer samt resultatlister
Oversikt over aktuelle treninngstider og trenere for hvert parti
Ranking- og rekordlister
Klubbens historie
Klubbfoto
Linker til andre svømmesider
Og mye annet om svømming

- Det er fremmet ønske om en lettere tilgjengelig web-adresse. Dette vil da koste en årlig avgift for eget domæne-navn i motsetning til dagens løsning som er gratis.

IT-utvalget ser frem til et nytt og begivenhetsrikt TSK-år

11. SLUTTKOMMENTAR FRA STYRET
Etter fjorårets årsmøte der man kunne konstatere at aktiviteten og inntjeningen i klubben var god, og at man hadde en aktiv gjeng svømmere og motiverte trenere la styret opp til et aktivitetsnivå med sommerleir og aktiv satsing for rekruttsvømmerne i klubben.

Det er en målsetting for klubben å rekruttere framtidens svømmere fra egne rekker, samt fra de andre klubbene i byen som man har en samarbeidsavtale med. De litt eldre svømmerne utdannes til hjelpeinstruktører på kurs og småpartiene, og det legges opp til å skape et sammensveiset miljø der alle i klubben kjenner hverandre.
Ved treningsstart høsten 2004 fikk vi imidlertid den nyheten vi minst av alt ønsket oss, nemlig at både Stakkevollan Svømmehall og skolebassenget på Grønnåsen var stengt. Stakkevollan på grunn av  at flisene i bunnen av bassenget løsnet ved itapping av vann etter sommerstengningen, og Grønnåsen fordi bassenget ble brukt som lagerrom i forbindelse med oppussing av skolen.
Etter mye om og men og utstrakt brevskriving, møtevirksomhet og medieutspill fikk Svømmeklubbens aktive utøvere tilgang til et begrenset antall timer og baner på Alfheim Svømmehall. Fra ansettelsen av ny bassengansvarlig i kommunen i oktober gikk samarbeidet med kommunen merkbart bedre, og klubben fikk tilgang på egne treningstimer i helgene og morratreninger 3 ganger pr uke.
Reparasjonene på Stakkevollan kom ikke i gang før i begynnelsen av november måned etter at kommunen i flere måneder hadde skjøvet ansvaret mellom ulike avdelinger og det internt tydeligvis var stor uenighet rundt prosedyrer for anbudsinnhenting m.m. Gjenåpning av hallen ble dermed ikke før ved utgangen av februar måned 2005.
Etter påske 2005 ble det også klart at skolebassenget på Grønnåsen ikke åpner før tidligst høsten 2005. Klubben blir dermed stående uten kurstilbud i ett år, og mister dermed sin viktigste inntektskilde i denne perioden. Man har forsøkt å finne alternative basseng for å holde kurs i, men ettersom hver enkelt skole styrer over sine basseng har dette vist seg vanskelig. Bassenget på Kvaløysletta skole er fullt belagt med timer som er fordelt til Slettaelva og Tromsø Svømmeskole i tillegg til enkelte andre brukergrupper, mens bassenget på Tromsdalen sliter med pumpeanlegget og temperaturstyringen i tillegg til at bare en garderobe er åpen.
Styret vil derfor oppfordre det nye styret om at man i løpet av våren i samarbeid med Troms svømmekrets og Tromsø Idrettsråd utformer en samlet søknad om plass i opplæringsbassenger slik at alle klubbene i byen kan få tildelt timer til kursvirksomhet i tråd med den samarbeidsavtalen som gjelder mellom klubbene.
Fortsatt påvirkning av kommunen og kommunens politikere for å sikre fortgang i arbeidet med planlegging og bygging av ny svømmehall med 50-meters basseng vil være en prioritert oppgave for klubben framover. Videre må det settes økt fokus på alternative inntektskilder i tillegg til kursvirksomhet. Klubben har fra og med høsten 2004 vært drevet under svært vanskelige forhold, og daglig drift og målrettet arbeid for å skaffe inntekter til klubben har lidd under behovet for krisehåndtering og arbeide for å skaffe treningsmuligheter for i hvert fall en del av klubbens medlemmer. 
Som et resultat av dette er klubbens økonomiske reserver nå tappet ned til bunnen, og aktivitetsnivået må til enhver tid tilpasses de løpende inntektene. Styret vil likevel benytte sjansen til å berømme klubbens medlemmer og trenere som til tross for svært utilfredsstillende treningsforhold har holdt motet oppe og bidratt med ståpåvilje og godt humør. 
TSK hadde i 2004 følgende deltakelser på stevner på nasjonalt nivå:
−    NM kortbane: Chris, Ingunn, Allan, Kay-Arild, Alexander, Ola, Ann-Kristin. Beste resultater: Allan sølv i 50m bf og bronse 100m bf, Ola sølv i 200m rygg, 4. plass i 100m rygg, Ann-Kristin sølv i 50m rygg og 100m rygg, Alexander 4. Plass i 200m bf. Gull i stafett herre 4 X 50 fri.
−    NM langbane: Kay-Arild, Ola, Alexander  og Elisabeth. Gruppen hadde treningsleir i forkant av stevnet sammen med B og C-svømmene i Fagersta i Sverige. Beste resultater: Alexander 4. Plass i 200m im, 6. Plass i 200m bf, sølv (junior) i 200m im, sølv (junior) i 200m brysst, 4. Plass (junior) i 400m im, bronse (junior) i 200m bf, Ola sølv i 200m rygg, bronse i 100m rygg, 6. Plass i 50m rygg, Kay-Arild  7. Plass i 50m rygg 
−    NM junior: Alexander. Beste resultater: gull i 100m bf, bronse i 200m fri og bronse i 200 bf. 

Idrettsstipend er i år tildelt Alexander Broberg Skeltved.

Tromsø Svømmeklubb

Hilde Jenssen, Leder
Morten Berg, Nestleder
Hanne Skeltved, Sekretær
Liv Nergaard, Styremedlem
Allan Jørgensen, Svømmernes repr.
Erik Benjaminsen, Varamedlem