Årsmøte 2004 / Årsberetning 2003 

Tromsø Svømmeklubb
Årsmøte 2004 / Årsberetning 2003 
Storgata  30, 2. etasje (over Markens grøde)
25.02.2004 kl. 20.00

SAKSLISTE
Sak 1: Godkjenning av innkalling, 
Sak 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivelse av protokoll.
Sak 3: Styrets årsberetning
Sak 4: Regnskap og revisors beretning
Sak 5: Kontingent og økonomimodell
Sak 6: Budsjett 2004
Sak 7: Innkomne saker
Sak 8: Valg til styre og verv

På valg:
Leder 1 år
Kasserer 2 år
1 styremedlem 2 år
Varamedlem til styret 1 år
2 revisorer 1 år
Valgkomite: leder, 2 medlemmer, varamedlem

Ikke på valg:
Erik Benjaminsen (nestleder)
Liv Nergaard (styremedlem)
Svømmernes representant
 

Sak 2: STYRETS ÅRSBERETNING

1. STYRET
Styret i Tromsø Svømmeklubb har i beretningsåret hatt følgende sammensetning:

Leder: Nina Emaus
Nestleder: Erik Benjaminsen
Sekretær: Hanne Skeltved
Kasserer: Karina Weinschenk (fram til og med 31.10.03)
Styremedlem: Liv Nergaard
Styremedlem: Morten Berg
Svømmernes repr.: Ola Sund
Varamedlem: Marit Hansen
 

2.  MØTER
Styret fungerer fram til årsmøtet 25.02.2004 og har i 2004 avholdt 2 styremøter og behandlet 21 saker. I 2003 er det avholdt 13 styremyter og behandlet totalt 64 saker.

3. MEDLEMMER
Tromsø Svømmeklubb hadde høsten 2003, 283 betalende medlemmer samt 4 æresmedlemmer. Pr. januar 2004 fordeler antall aktive medlemmene seg slik:

A-partiet: 15 medlemmer
B-partiet: 14 medlemmer
C+-partiet: 21 medlemmer
C-partiet: 21 medlemmer 
Talentpartiet: 30 medlemmer 
Masters: 22 medlemmer 
Svømmekurs: 160 medlemmer

Andre: 17 medlemmer (Styre, støtte og dommere)

4. TRENING
Den daglige treningen foregår i  Stakkevollan  svømmehall.
Tromsø svømmeklubb har hatt trening i svømmehallen på følgende tidspunkter
mandag 1630-1800
tirsdag 1630-2100 
onsdag 1630-1800 
torsdag 0600-0800 og 1630-2100
fredag 0600-0800 og 1630-2100
lørdag 0800-1000 
søndag 1700-1900.
Styrketreningen har foregått på studentenes treningssenter "Kraft".
 

5. KURS OG KONFERANSER
Tromsø Svømmeklubb har deltatt på følgende arrangement i løpet av året: 
Mai (26/5): Infonnasjonsmøte Idrettsrådet
Juni (26/6): Seminar med David Lega 
August (20/8): Informasjonsmøte Idrettsrådet 
Oktober (11/l0): Idrettskretsens årsmøte, tildeling av æresdiplom 
November (20/11): Informasjonsmøte Idrettsrådet Impulssamling - Harstad
4 nye har gjennomgått  instruktørkurs i år (instruktør på svømmekurs).
 

6. RAPPORT HANDICAPIDRETTEN 2003 
TSK: hadde i 2003 følgende handicaputøvere integrert i den vanlige trening på partiene:
Noel Pedersen (A-partiet), Rune Ulvang (A-partiet), Chris Arne Olsen (A-partiet), Ola Fredriksen (Talent-partiet).
Handicapsvømmerne har tradisjonen tro gjort det bra i året som er gått med både NM-medalje og nominasjon til beste handicapidrettsutøver 2003.
Noel Pedersen ble nominert til beste handicapidrettsutøver 2003 på bakgrunn av prestasjonene under VM i Argentina i nov. 2002, hvor han tok 1 guldmedalje og 1 bronsemedalje. Rune Ulvang tok 1 bronsemedalje på samme mesterskap.
Chris Arne Olsen deltok på NM-langbane, og mottok sølvmedalje. I tillegg deltok han på treningsleir i Danmark i forkant av NM sammen med resten av NM-gruppen og han deltok først på sesongen på stevne i Malmø med Steinar Eilertsen som reiseleder. Stevnet ga ham ikke annen klassifisering som håpet på.

7. ANDRE AKTIVITETER I BERETNINGSÅRET 
TSK har avholdt to egne stevner i år, Ishavssvøm vår og Ishavssvøm høst
Oppstartsleir, Elvsbyn, august 2003 
Treningssamling på Setermoen, oktober 2003 
Deltakelse på Sonesvøm /ansvar for 1/3 av stevnene.
Juleavslutning 
Videreutvikling av hjemmesiden, http://home.no/tsk-swimclub. Webmaster for hjemmesiden er Henrik Broberg, henrikx@frisurf.no

8. REGNSKAP
Regnskap med revisors kommentarer vil bli lagt frem på årsmøtet.

9. RAPPORT FRA TRENERNE

Årsrapport A-partiet:

A-partiet har hatt følgende medlemmer i 2003: Ann Kristin Aamodt, Alexander Broberg Skeltved, Kay-Arild Paulsen, Juliane Weinschenk, Allan Jørgensen, Ingunn Gundersen, Chris Fenton, Ola Sund, Vegard Emaus, Wibecke Engenes Hansen, Chris Arne Olsen, Magnus Andersen, Ruben-Andre Åeng, Noel Pedersen, Rune Ulvang.

Trener: Chris Fenton. Trener for sprintgruppa: Kay-Arild Paulsen.
 

Årsrapport B-Partiet:

B-partiet har i 2003 bestått av:
Trenere: Tom Erik Olsen og Kay-Arild Paulsen. Så har Alexander Broberg Skeltved, Ola Sund og Steinar Eilertsen tatt noen treninger når vi faste ikke har hatt mulighet til å stille.

Svømmere: 
Marte Tollefsen, Isabel Odden, Elisabeth Weinschenk, Nora Fredheim, Liv Hansen, Nina Berg Wiggen, Ina Karlsen, Jannicke Mortensen, Ragnhild Stoltz, Jan Josef Kristensen, Martin Bakke Hermansen, Torbjørn Ringholm, Magnus Klæbo Nordgård og Oliver Fredriksen. 

B-gjengen har hatt deltakerer på følgende stevner i 2003:
Trøndersvøm, Trondheim, januar.
Rekrutterings stevne, Kvæfjord, februar
Ishavssvøm, Tromsø, februar
Kvæfjordstevnet, Kvæfjord, mars.
Sørreisa stevnet/KM, Sørreisa, juni.
Salten-treffet, Bodø, oktober.
Nordsjøstevnet, Stavanger, november.
Ishavssvøm, Tromsø, desember

Utøvere fra B-partiet har også representert svømmeklubben på noen treningsleire og sosiale turer:
Påskeleir, ÅM svømmere og Barentslaget, Tromsø, april.
Oppstartsleir, Alvsbyen, Sverige i august.
Båttur m/overnatting til Reinøya, september.
Helgesamling på Setermoen, oktober.
Julesamling, Tromsø, desember.
 

Generelt:
Treningen på B-partiet har det siste året blitt mer likt det som gjøres på A-partiet, vi har fortsatt mye teknikktrening og variasjon i treningen, men mengden av utholdenhets trening har gått opp en god del. Utøverne er i en alder der mottakligheten for utholdenhets trening er stor og skal noen av utøverne opp på nasjonalt (internasjonalt) nivå så er denne treningen en nødvendighet. Vi har jobbet en del med at det er tøft å slite seg ut og ha det vondt, vi som trenere har vært usikker hvor mye vi har kunnet presset utøverne, av den grunne har vi nok lagt lista en del lavere enn det ideelle. Vi er klar over at utøverne er i en alder der andre aktiviteter virker "artigere"/behagligere, og vi ønsker at alle skal fortsette å svømme.
Miljøet i gruppa er veldig bra, tror mange ikke tørr å være borte fra trening i frykt for å gå glipp av siste sladder. Vi som trenere er svært fornøyd med oppførselen til B-svømmerne når vi har vært på tur, har ikke hatt noen disiplinære saker av noe slag, veldig bra. 

Neste år:
På grunn av press fra de lavere partiene, blir nok B-partiet som det er i dag splittet opp, 5-6 stykker vil gradvis bli flyttet opp til A-partiet, mens det ventes 5-7 nye fra C+. De som flyttes opp trenger nye utfordringer og vil helt sikkert få et sportslig løft på grunn av dette, hvis de er villig til å yte litt ekstra. For de som blir igjen vil så blir det ikke store forandringer treningsmessig, de vil få enda litt tid til å terpe på de grunnleggende tekniske delene av svømminga, slik at de også en dag blir moden til å kunne trene med A-partiet. 

Årsrapport for C+ partiet:

Ved slutten av året var det følgende medlemmer på C+ partiet:

Eirik Olsen Rikke Lange
Hanne Lockertsen Lise Bakkeby Lillemoen
Hero Ahmaeli Maria Hansen
Kristine Nergaard Fredrik Schneider
Louise Krupka Kine Marie Bangsund
Marie Benjaminsen Lene Eriksen
Nikolai Schirmer Silje Thoresen
Ragnar Smalås Nina Gjuvsland
Sophia Broberg Skeltved Jonas Fenes
Torbjørn Maurstad Gundersen Elisabeth Garden Danielsen
Aslak Smalås 

Målsetninger i 2003:

Teknikk: 
Bedre flytestilling
Forbedre vendingene i alle svømmeartene
"Høy albue" i alle svømmeartene

Trening:
Treningsglede
Øke treningsmengden noe både i antall meter og antall treninger for de eldste .
Mestring

Miljø:
Skape et positivt og ivaretagende treningsmiljø

I året som gikk tok vi sikte på å delta på lokale svømmestevner, samt alle sonestevner. Noen av oss ble også med på en liten treningsleir i slutten av sommerferien, noe som viste seg å bli en veldig positiv opplevelse. 
Det ble arrangert en overnattingstur for C+ og B partiet på Reinøya. Det viste seg at det ikke ble så mange påmeldte fra C+ som vi hadde håpet, så vi prøver igjen til neste år!. Dette er en fin anledning til å bli litt ekstra kjent med svømmerne på B-partiet!

Ut i fra de målsetningene som vi hadde satt for oss selv, synes vi at vi har oppnådd gode resultater. For de som stiller på svømmestevner, ser en resultatene i form av bedre tider og plasseringer. For de andre, ser vi at teknikken stadig blir bedre, og at sonestevnemerkene blir flere! 
Treningsmiljøet har vært upåklagelig og de nye som kommer til blir godt mottatt og ivaretatt av de andre. 
Vi som trenere trives veldig godt på C+ og ser frem til neste år!! Stå på!!!

Allan og Erik
 

Årsrapport C-partiet:

C-parti treningene har i høst hatt et mye bedre oppmøte enn hva tilfellet har vært tidligere. Dette tror jeg skyldes at treningene er flyttet fra fredag til torsdag. Totalt har c-partiet bestått av 22 svømmere. Som regel består treningene av ca 15 svømmere, hvorav 10 er faste og stiller stort sett på hver eneste trening. 7 av disse har vist god framgang og ble derfor flyttet opp til C+-partiet etter jul. 

På treningene vektlegges kroppstilling på rygg og crawl-svømming og bølgebevegelsen på fly. Butterflytreningene utføres stort sett med svømmeføtter. På brystsvømmingen vektlegges beinsparket, noe som mange raskt har behersket, mens noen få har beholdt saksesparket. 

I forhold til tidligere år har lengden på treningene økt og er nå ca 1000 meter. Da treningstidene har blitt kuttet ned til 45 minutter blir det derfor lite tid til lek, noe ungene også bemerker. Det hadde kanskje derfor vært ønskelig med 1 times treninger igjen, i hvert fall en gang i uken. Hver torsdag møter ungene opp et kvarter før treningene til tørrtrening, hvor fokus er på å styrke mage og rygg.

Til slutt vil vi bare nevne at det virker som om det jobbes bra på alle nivå i klubben. Vi  merker i alle fall at ungene som kommer opp til c-partiet nå holder et høyere nivå enn hva tilfellet var tidligere.

Tom Eirik og Ann Kristin
 

Årsrapport Talentpartiet:

Talentpartiet er det laveste partiet i svømmeklubben, vi satser på å presentere et trygt og sikkert undervisningsopplegg for svømmerne. Vi skal lære barna de ulike svømmeartene, og vi skal gå fra lek i vannet til svømmetrening. Tilbudet skal ikke kreve fast oppmøte, men en innlagt progresjon skal motivere deltakerne til å stå på. Forventningene skal være slik at alle som i utgangspunktet kan svømme minst 25 meter på egenhånd skal føle at de lykkes og får økt selvtillit i forhold til sine svømmeferdigheter. Det er videre et mål at deltakerne skal få lyst til å gå videre på C-partiet når de føler seg moden til større utfordringer. 

Svømmerne som har deltatt på talentpartiet i år har hatt fin framgang og vi har sendt svømmere videre til C- partiet. Det er vårt ønske at vi får inn svømmere direkte fra ry/cr- kursene for å få et stabilt nivå på de som kommer inn. Vi har også prøvd å start et samarbeid med de andre svømmeklubbene i byen for å skape en naturlig overgang til konkurransesvømming. Dette er ikke kommet helt i gang.

Vi har fått positiv tilbakemelding fra foreldrene etter vår satsing på flere trenere på kanten under treningene. Det har ført til at hver enkelt svømmer får bedre oppfølging og tilbakemelding.
Vi trener to ganger i uka, tirsdag og torsdag, og vi består av 30 svømmere. Siste tirsdag i måneden er en stor del av talentpartiet med på sonesvøm. Sonesvøm har valgfritt oppmøte, så deltakelsen varierer noe.

Årets trenere har vært: Chris Fenton, Steinar Eilertsen, Juliane Weinschenck, Ann Kristin Aamodt, Ola Sund
 

Årsrapport Mastersgruppa:

Mastersgruppa i Tromsø Svømmeklubb har også i år hatt svært god aktivitet. Medlemstallet har stabilsisert seg på mellom 20 og 25 registrerte svømmere, med ca 15 i den "harde kjerne" og de øvrige som assosierte medlemmer. Høsten 2003 begynte vi også med søndagstreninger sånn at de som ønsker det kan trene 3 ganger pr uke. 

Det sosiale står fortsatt i høysettet for gruppa, med julebordet i januar som det naturlige høydepunktet.  Julebordet for 2002 ble avholdt siste helga i januar  2003 med "russisk tema". I tillegg hadde vi en svært vellykket høstfest med det tradisjonelle lammelåret på menyen. 

De sosiale aktivitetene har likevel ikke vært til hinder for gode sportslige resultater. Årets viktigste hendelse var som vanlig Masters-NM, som i år gikk i Stavanger. Med 8 deltakere fikk vi 3 gull, 4 sølv og 7 bronsemedaljer. Det kan jo være en grei målsetting for A-partiet å kopiere dette i de ordinære norgesmesterskapene.
Hilde
 

Årsrapport Vanntrim:
Vannaerobic foregår i Stakkevollan svømmehall på torsdager kl. 20.30 -21.30. Rita Kristoffersen er trener.
 

10. SLUTTKOMMENTAR FRA STYRET
Det nyvalgte styret fikk på årsmøtet 26.02.2003 i mandat å jobbe frem en ny økonomimodell for klubben. Forslag til ny modell ble sendt til hørring blandt klubbens medlemmer før sommerferien. Utover en aktiv dialog med A-laget framkom det ingen kommentarer til modellen som ble vedtatt i august og iverksatt fra og med høstsemesteret. Modellen bygger på prinsippet om at svømmeenes avgifter skal dekke utgifter til trenerne på hvert parti. Det vi kan skaffe av inntekter utenom "fristilles" til å kunne støtte opp om andre aktiviteter som deltakelse på stevner og leire. Modellen presiserer også A-svømmernes forpliktelse i å delta i opplæring av yngre svømmere, enten som instruktører på de yngre partiene eller som instruktører på kurs.
Styret har også i 2003 hatt et aktivt fokus på inntektsbringende aktivitet, og har særlig satset på å støtte opp under arbeidet med "kursdriften". Denne har vært intensivert med 6 kurstimer på Grønnåsen over hele vårsemesteret og hele høstsemesteret. Per Christian og Irene Gundersen har over en årrekke stått ansvarlige for kursaktiviteten, og ba etter vårsemesteret å bli fritatt for denne aktiviteten. Styret benytter denne anledningen til å takke for den store innsatsen over flere år. Vi takker også Grønnåsen skole for tilgangen til bassenget og Erik Thyholdt som har vært en "primus motor" for kursvirksomheten i år 2003.
Når det gjelder inntektsskapende virksomhet, har vi også i år hatt et godt samarbeid med Rya Produkter. Fiskepakking er blitt en årlig tradisjon, og vi retter en stor takk til Rya Produkter for den årelange støtten.
Tromsø Svømmeklubbs 50 års-jubileum har også stått i fokus i år. Vi feiret med en større og vellykket markering fredag 13. juni på Fylkeshuset. Over 100 gjester deltok, og klubben mottok mange hyggelige og oppmuntrende hilsener fra både private og offentlige instanser. Festmaten ble sponset av Rya og Bakehuset. Tromsø Svømmeklubb mottok Hedersdiplom fra Norges Svømmeforbund, Norges Idrettsforbund og olympiske komite samt Troms Idrettskrets i tillegg til gave fra redningsselskapet. 
Til tross for at klubbens virksomhet i det første halvåret var preget av en meget stram økonomi, har de sportslige prestasjonene vært svært gode i år 2003. 
Ann-Kristin satte ny Norsk rekord på 50 m rygg med tiden 30.73 under Speedo langbane cup på Tøyenbadet i Oslo 31. mai, og slog dermed sin egen rekord fra 2002.
I tillegg stilte TSK for første gang med deltaker på Nordisk junior med Alexander på distansene 200 butterfly og 50 bryst. 
TSK hadde i 2003 følgende deltakelser på stevner på nasjonalt nivå:
- NM-kortbane i Bergen: Kay-Arild, Ola, Vegard, Chris, Allan, Ann Kristin Tonje, og Juliane. TSK gjorde det svært bra med mange medaljer i alle valører.
- NM-langbane på Hamar: Kai-Arild, Chris, Ola Alexander, Ingunn, Juliane og Chris Arne Gruppen hadde treningsleir i forkant av stevnet (sammen med Harstad) i Esbjerg i Danmark. 
- NM-junior:Alexander, Ingunn og Juliane. Prestasjonene gav en bronsemedalje til Alexander.
Idrettsstipend er i år tildelt Ola Sund og Alexander Broberg Skeltved. I tillegg har Alexander mottatt Idrettsstipend fra  Troms Idrettskrets og Tromsfylkeskommune. 
Styret har også ønsket å støtte opp under våre yngre svømmere. Vi satset derfor på to større arrangement høsten 2003, oppstartsleir i Boden og treningssamling på Setermoen. Begge arrangementene ble gjort i samarbeid med kretsen, og treningssamlingen i samarbeid med Setermoen svømmeklubb. Begge arrangementene hadde høy deltakelse og tikk gode tilbakemeldinger. Det er enighet om å få til lignende samlinger til neste år.
Bassengsituasjonen i kommunen har vært verre enn på mange år. Vi vil allikevel berømme kommunen for god informasjon og styret har hele året hatt en opplevelse av en god og konstruktiv kommunikasjon med kommunen og med Idrettsrådet, som vi ønsker å takke for. Treningstidene for året tildeles imidlertid sent i august, like før oppstart, og vi har gitt tilbakemelding på at tildelingen gjerne skulle kommet før ferien.
Tromsø Svømmeklubb kan i det hele se tilbake på 2003 som et aktivt år med gode sportslige prestasjoner og et år med mye god klubbutvikling, øket medlemstall og økte inntekter. På grunn av organisasjonens vekst, inngikk styret i oktober en avtale med Hilde Jenssen, Mastersgruppa, om å jobbe i en prosjektstilling med tanke på videreutvikling av klubben som organisasjon med vekt på inntektsskapende aktivitet. Hilde har spesielt tatt tak i arrangementet "lshavssvøm", rekruttering av instruktører til videre svømmekurs og kursopplegget for 2004. Fra 31.10.03 da kasserer sa fra seg kasserervervet samt styrevervet påtok Liv Nergaard seg på vegne av styret å føre regnskapet ut året samt gjøre opp regnskapet for året. Fullmakter til å disponere kontoene til TSK ble pr. samme dato overført til daglig leder. 
Styret vil til slutt, takke trenerne våre, som alle er tidligere svømmere, for den formidable innsatsen som er lagt ned på bassengkanten på Stakkevollan. Og vi retter også en stor takk til alle kursinstruktørene som velvillig har stilt på Grønnåsen skole, og dermed bidratt aktivt til å sikre klubbens økonomi i 2003.

Tromsø Svømmeklubb
Nina Emaus, Leder
Erik Benjaminsen, Nestleder
Hanne Skeltved, Sekretær
Liv Nergaard, Styremedlem
Morten Berg, Styremedlem
Ola Sund, Svømmernes repr.
Marit Hansen, Varamedlem