Årsmøte 2003 / Årsberetning 2002
&
FORSLAG TIL ØKONOMIMODELL  TROMSØ SVØMMEKLUBB 

Tromsø Svømmeklubb
Årsmøte 2003 / Årsberetning 2002
Comfort Home Hotel With
Onsdag 26 Februar  kl 18.00
 

Innkalling:
Innkalling til årsmøtet ar kunngjort i avisa Tromsø og på klubbens hjemmeside

SAKSLISTE:

Sak 1: Konstituering
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder, referent, tellekorps og to til å skrive under protokollen.
Sak 2: Årsberetning 2002
Sak 3: Regnskap og revisors beretning for 2002
Sak 4: Innkomne forslag
Forslag fra Henrik Broberg: Endring av Økonomimodell
Sak 5: Kontingent
Sak 6 : Budsjett 2003
Sak 7: Valg

På valg er:

Leder   1år
Nestleder 2 år
Revisor  1 år
Valgkomite(med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem)
 

ÅRSBERETNING 2002 Tromsø Svømmeklubb

1. STYRET

Styret i Tromsø Svømmeklubb har i beretningsåret 2002 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Stein Horvei 
Nestleder: Per Christian Gundersen 
Kasserer: Karina Weinschenk
Styremedlem :Morten Berg
Styremedlem :Erik Benjaminsen
Styremedlem/svømmernes rep :Ola Sund
Varamedlem :Tor Eilif Emaus

HC-repr:  Noel Pedersen 

Valgkommiteen: 
Nina Emaus (leder) 
Erik Thyholdt

Revisorer: 
Marianne Tollefsen 
 

2. MØTER

Det har vært avholdt tilsammen 11 Styremøter, og 62 saker har vært behandlet
 

3. MEDLEMSTALL

Tromsø Svømmeklubb hadde i 2002 202 registrerte medlemmer samt 4 æresmedlemmer. Pr. Desember 2002 fordeler antall aktive medlemmer seg som følger:
A-partiet: 13 medlemmer 
B-partiet: 14 medlemmer 
C+-partiet: 14 medlemmer 
C-partiet   : 27 medlemmer 
Talentpartiet: 23 medlemmer 
Masters: 24 medlemmer 
Støttemedlemmer: 4 medlemmer 
(I tillegg var det 55 påmeldte på Svømmekurs og 27 på Rygg/crawl = 82) 
 

4. TRENING

Den daglige treningen foregår i Stakkevollanhallen. Styrketrening forgår på  Kraft
 

5. Kurs og Konferanser

De A-svømmerne som ikke allerede hadde gjennomført kurset begynneropplæring  svømming  deltok på BS kurs høsten 2002.
Medlemmer av Styret deltok på Fremtidskveld i regi av kretsen høsten 2002
Møter i regi av Tromsø Idrettsråd vedrørende treningssituasjonen for klubbene i Tromsø, og basseng-situasjonen.
 

6 Aktiviteter

Tromsø Svømmeklubb arrangerte følgende stevner 2002:

Ishavssvøm 2002
NordNorsk Mesterskap 2002

På grunn av sviktende påmelding måtte Tromsø Open  2002 desverre avlyses

Det har vært sviktende publikumsframmøte på søndagsbadinga, og da vi i tillegg må betale leie til kommunen for å kunne arrangere søndagsbading, vedtok styret å slutte med søndagsbading fra November 2002.
Fiskepakking på Rya har også blitt gjennomført i år.
 

7 Rapport fra trenerne

Årsrapport Sprint gruppa 2002:
Denne gruppa har bestått av: 
Kay-Arild (trenere & utøver), Rune, Ann Kristin, Tonje og så har Noel vært med innimellom.
Treningen som vi har gjort er bygd på prinsippene til Dirk Lange, hovedtrener for SG Hamburg på Olympia Stuztpunkt Hamburg. Hvor han har trent og trener utøvere som har tatt 110 medaljer i EM,VM og OL, pluss uttalige verdens og europarekorder. 
Denne treningen har gitt stor fremgang for utøverne i gruppa, samtlige har hatt solide forbedringer på sine øvelser, selv om alle utøverne har hatt sine perioder med mye skole, russetid, arbeid og skader. 
Vi har hatt 5-7 økter i  bassenget, 2-3 "dryland" økter, 3 faste styrketreninger + 1-2 alternative økter(sykling, løping, aerobic) i uka. Siden jeg som trener har stor tro på individuelle programmer for hver utøver, har antallet økter og treningen den enkelte har gjort, vært tilpasset den enkelte utøver sine styrker og svakheter. Dette har helt klart vært den største utfordringen for meg som trener, dette har også gitt en del surmuling fra andre i klubben??? av uvisse grunner. Så lenge utøverne har fremgang og trives med hva de gjør er det ingen som kan si noe på det. Utøverne i gruppa har fått relativt stor dekning i media, av forskjellige grunner, dette syntes vi klubben har utnyttet dårlig i jakten på sponsorer. 
En annen ting vi kunne ønsket mer av er muligheten til å kunne reise på 1-2 stevner  i utlandet, dette for å gi utøverne matching på internasjonalt nivå, hvis klubben ønsker å ha utøvere på dette nivået? Vi tok også selv initiativet til en ukes treningsleir i Hamburg i september, noe som ga utøverne et løft tidlig i sesongen. Klubben har bestandig hatt sommer leir, vi mener klubben neste år bør se på muligheten for en jule og nyttårsleir, dette blir gjort i de fleste andre klubber i landet, det er ikke noe særlig å ligge å trene i Tromsø når det er mørkt 20 timer i døgnet. 
Medaljehøstingen det siste året har vært upåklagelig:

Ann Kristin:
2 NM gull: 50 rygg, kort 30.43 og lang 31.14(Norsk Rekord)
2 NM sølv: 100 rygg, kort 1.04.82 og lang 1.07.64
Vant 50 rygg på Nordsjøstevnet. 

Tonje:
2 NM sølv: 50 fly kort 28.66 og 50 fri kort 27.41
1 NM bronse: 100 fly kort 1.04.2
Vant bestemannspremien på Trøndersvøm. 

Rune:
Bronse i VM på 100 bryst, 10 på 100 fly.
6 NM gull, 50 bryst, 50 fly og 100 bryst både kort og lang
Satte samtidig 4 verdensrekorder.

Kay-Arild:
NM bronse på 100 rygg lang 1.01.5
Vant 100 ry(58.6) og 100 fri(52.15) i Barentskampen i Oulo.

Noel, som har vært innom i perioder på høsten:
VM gull på 100 bryst og VM bronse på 100 rygg.
 

I det neste året har vi som målsetning å kunne ta steget videre, hvis utøverne er sultne nok og om klubben legger forholdene til rette for dette. 

Kay-Arild Paulsen
 

Årsrapport B-partiet 2002:

B-partiet i 2002 har bestått av:
Jan Josef, Magnus, Martin, Torbjørn, Oliver, Elisabeth, Nora, Liv, Jannicke, Nina, Ina, Marte, Helle, Liga, Isabel og Ragnhild.

Vi som er trenere er veldig fornøyd med denne gjengen, vi har fått 6-7 nye svømmere i år fra C+ partiet. Disse har tilpasset seg svært bra både treningsmessig og sosialt. 
Treningsmoralen og oppmøtet er bare blitt bedre og bedre, ser ut som ungene ser sammenhengen mellom å trene bra og fremgang på stevnene. Den største grunnen til fremgang er nok det gode miljøet i gruppa, det er en sammensveiset gjeng hvor fleipen og kommentarene henger løst. Så i frykt for å gå glipp av siste sladder tør ikke folk være borte fra trening. 
I året som kommer ønsker vi å øke antall treninger i uka fra 4 til 5. Dette for at det skal være litt progresjon i treningsmengden. Svømming er og blir en idrett hvor man må trene mye i for å bli god. Målsettingen for 2003 er å gjøre svømmerne mer selvstendig, gjennom at de vil lære litt treningslære, så de skjønner litt mer av de forskjellige tingene vi gjør på trening, dette tror vi vil gjøre det enda artigere å trene. 
I 2002 har vi deltatt på følgende stevner:
- Tverlandet i januar
- Ishavssvøm, Tromsø, mars.
- VU-cupen, Narvik, mars
- ÅM, Stavanger, april
- Interkrets kampen, Tomsø, mai.
- Sommerstevnet, Sørreisa, juni- Kvæfjorstevnet, Kvæfjord, april
- Juniortreffet, Bjerkvik, september
- Nord Norsk Mesterskap, Tromsø, oktober
- Nordsjøstevnet, Stavanger, november
- Tromsø Open, Tromsø, desember

Vi har også hatt en del sosiale sammenkomster, friluftstur i Rækvika hvor vi bodde i gapahuk, og pizzakveld. Disse aktivitetene har helt klart vært med på å løfte miljøet, derfor vil vi i 2003 gjøre enda mer av denne typen aktiviteter.

Kay-Arild Paulsen
Tom Erik Olsen
 

C+ partiet

I 2002 startet vi med 12 svømmere. I løpet av året, har vi på C+ partiet gitt fra oss 4 svømmere til B partiet og fått inn 6 nye fra C partiet. I tillegg har to sluttet. Dette gjorde at vi i utgangen av året hadde 12 svømmere registrert på C+ partiet. Disse er:

Aslak Smalås 11.03.1989
Marie Benjaminsen 25.10.1990
Hanne Lockertsen 02.02.1994
Ragnar Smalås 29.04.1991
Kristine Nergaard 04.03.1992
Eirik Olsen 26.06.1991
Julian Lockert Jensen 26.10.1991
Morgan Sommerseth 18.04.1991
Espen Fredriksen 14.02.1989
Louise Krupka 07.03.1990
Ragni Sandvik 06.07.1990
Sophia Broberg Skeltved 06.07.1992

Trenere er 
Allan Jørgensen og Erik Thyholdt

Målsettinger:

Vår målsetting i løpet av 2002 har vært
- Treningsglede
- Mestring
- Bedre teknikkferdigheter på alle svømmearter
- Minst 3 svømmere gode nok for B partiet
- Begynnende forståelse for trening og treningsbegreper.
- Gøy på treningene

Kommentarer:
Svømmerne har helt klart forbedret sine teknikkferdigheter markant i løpet av 2002. Gruppen fungerer meget bra slik at det alltid blir mest latter på treningene tross trenerens utbrudd. Vi har i løpet av året vært i gjennom en del forskjellig type svømmetrening (som langkjøring, melkesyre, styrketrening, og landtrening), slik at svømmerne har fått erfart hva dette vil si. 
Vi som trenere føler derfor ut i fra dette at målsettingene for 2002 er nådd.

Vi har i løpet ev året deltatt på en rekke sonestevner og også vært med på noen rekrutteringsstevner i Tromsø og Bjerkvik. Dette har vært meget vellykket og svømmerne viser stor fremgang. 
Vi vil også nevne at den treningen vi gjør på C+ partiet er så bra og svømmerne er så flinke at de vi gir i fra oss til B partiet glir rett inn i miljøet og er ingen sinker på dette nivået.
Det ble også arrangert en overnattingstur til Rækvika for de som ønsket å være med fra C+ og B partiet. Dette var en slik suksess at vi ønsker å gjenta dette i 2003 også. Hvor destinasjonen blir da er ennå uvisst.
Ellers håper vi at svømmerne har trivdes like mye som trenerne har gjort og ser frem til et nytt år på C+ partiet!

Vennlig hilsen
Allan Jørgensen og Erik Thyholdt

Årsrapport TSK- Masters 2002

Mastersgruppa hadde en noe laber vårsesong i 2002, med heller labert treningsoppmøte til tross for at det var 20 svømmerer innom i løpet av semesteret. Vi kom imidlertid sterkt tilbake etter at vi fikk nye treningstider på høsten, med tilnærmet doblet oppmøte med samme antall svømmere. 

Konkurranseaktiviteten ble svakere enn normalt, og med seint NM i slutten av mai var det bare Steinar og Noel som deltok, de hentet til gjengjeld en medalje av hver valør med seg hjem. Mastersgruppa for øvrig justerte inn for manglende konkurranser ved å påse at den sosiale aktiviteten ble opprettholdt til tross for bortfall av NM-bankett. Møljefest, biffkveld, grillparty og besøk på Kinarestaurant  ble gjennomført med stil, i likhet med julebord som ble avholdt i slutten av januar 2003 med russisk meny og i standsmessige lokaler velvillig stilt til rådighet av Eksportutvalget for Fisk. 
 

TRIM OG UTDANNINGSUTVALGET:

SVØMMEKURS
Det har vært god aktivitet på kursfronten. Som vanlig er det Grønnåsen skole som har vært behjelpelig med bassengtildeling. I vårsemesteret ble det kjørt 4 kurs for nybegynnere/viderekomne på Grønnåsen. I tillegg et rygg ?crawl kurs med ca 30 deltakere på Stakkevollan.
I høstsemesteret ble det kjørt i alt 6 kurs på Grønnåsen, alle med god deltakelse.Dette betyr at 80-90 barn har fått undervisning hvert semester.
En stor takk til alle instruktører!!

UTDANNING
I alt 5 deltakere fullførte utdannelse til instruktør i begynneropplæringen i svømming. Det var Vegard Emaus, Ola Sund, Wibeche Engenes Hansen, Ingunn Gundersen og Jenny Gundersen.
Videre deltok Ronny Helland, Ole Kjær, Erik Thyholdt og Per Chr Gundersen på impulssamling på Setermoen i regi av Troms svømmekrets. Tema var dommeroppgaver samt stup-dykk opplæring.

VANNTRIM
Rita Kristoffersen, i perioder med hjelp av Tove Eriksen Heen, stiller trofast opp med vanntrim. Pga bassengkapasiteten har de i høst bare hatt en kveld i uka til disposisjon, men oppmøtet er godt. En stor takk til Rita!

KOMMENTARER
Vi trenger stadig kurs for bade dommer og instruktørutvikling. Kretsen er bedt om å arrangere et kurs for videregående trenere/begynnende trener. Dommersituasjonen er relativt bra, men man må jevnlig ha nye kurs. Det er gode muligheter i å utvide kurstilbudet for opplæring, men det står både på mangel av basseng samt at instruktørgrunnlaget fortsatt ikke er tilfredsstillende. Minner om at alle svømmere i klubben over 16 år skal gjennomføre instruktørkurs etter vedtak i styret.

Tromsø 11.02.03
Per Chr Gundersen
 

8 Sluttkommentar fra Styret

Tromsø Svømmeklubb er i år 50 år og vi har gått inn i jubileumsåret med et medlems og aktivitetsnivå som er større enn på mange år. A-partiet og sprintgruppa har hevdet seg godt på Nasjonalt nivå, og det arbeides godt på rekrutteringssida. 
Beste prestasjon i fjor var Ann Kristins Norgesrekord på 50 m rygg langbane.

En av utfordringene i klubben er å få styrket juniorsida og minske  frafallet  i 13-14 års alderen.
I siste år gjennomførte vi obligatorisk begynnerkurs for alle på A-partiet, for å styrke instruktør-sida og dermed rekrutteringen til klubben. Svømmekursene er også en svært viktig inntektskilde.

Ordingen med hovedtrener i fast halv stilling  blei ikke forlenget fra sommeren  2002, og en av utfordringene framover er å få skolert  trenerne med vidregående kurs.

Bassengsituasjonen i Tromsø er vanskelig, og på grunn av stengte basseng blir det større press på Stakkevollan, og vi har fått redusert antall treningstimer. Medlemmer av styret har deltatt på møter i regi av  idrettskretsen for å arbeide mot bygging av 50-meterers-basseng i Tromsø, men her er veien  lang , og klubben må være en aktiv pådriver i arbeidet framover.

Organiseringa i klubben blei endret  siste årsmøte, ved at ordinga med åresmøtevalgte utvalg opphørte. Styret har i liten grad lyktes i å engasjere medlemmer i de oppgaver utvalgene hadde, og mer arbeid har dermed fallt på styremedlemmene. 

Det har ikke lyktes å få nye sponsorer i løpet av året, og det har medført at vi har måttet holde høye egenandeler på svømmestevner.

Det har vært vanskelig å få folk til å stille opp på søndagsbadinga, og sammen med sviktende publikumsoppslutning samt at kommunen krevde leie, bestemte styret å avvikle søndagsbadinga i høst.

Elitefondet har også i år  gitt en kjærkommen støtte til et par av våre beste utøvere.

Til slutt vil vi takke sponsorene, Rya Produkter, Bladet Tromsø og Adidas for støtten i året som gikk.

Stein Horvei
Per Chr Gundersen
Hanne Skeltved
Karina Weinschenk
Morten Berg
Ola Sund
Erik Benjamonsen
 

FORSLAG TIL ØKONOMIMODELL  TROMSØ SVØMMEKLUBB
(Om behandling av forslaget se protokollen fra årsmøtet 26.02.03)

På siste årsmøte ble det vedtatt ny økonomimodell for Tromsø Svømmeklubb med revisjon av styret pr. 09.04.02. Undertegnede har følgende forslag til
årsmøtet i år om endringer i økonomimodellen:
 

Modellen er 4-delt og består av: medlemskontingent, treningsavgift,
dugnadsaktivitet- og egenandeler til stevner- og leire.
 

1. MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten på 100 kroner må betales av alle medlemmer i TSK og
oppkreves med 14 dagers betalingsvarsel av nye medlemmer og med
betalingsfrist 1. januar i året kontingenten gjelder for gamle medlemmer.
Alle som deltar i aktiviteter i TSK betaler medlemskontingent. Det vil si
svømmerne på de ulike partiene, trenere, instruktører, styremedlemmer,
svømmekursdeltakere, deltakere på rygg/crawl-partiet, deltakere på
vannaerobic og passive/støttemedlemmer.
Eneste unntak er æresmedlemmer. Styret har myndighet til å kunne gjøre
unntak jfr. klubbens lov § 5.

Styret nedsetter et eget utvalg som løpende sikrer at systemet med
medlemsregistrering, deltakelse i dugnadsaktiviteter og betaling av
medlemsskap og treningsavgift fungerer. Utvalget skal også sikre at alle som
deltar i TSK er registrert som medlemmer med alle de personopplysninger som
kreves ved medlemsregistrering, lisensoppkreving, idrettsregistrering etc.
Trenerne bistår utvalget med registrering og oversikt over utøverne og skal
til enhver tid ha oversikt over egne svømmere/utøvere
 

2. TRENINGSAVGIFT
Treningsavgiften betales forskudsvis halvårlig med siste betalingsfrist 1.
Januar og 1. Juli. Betalingsvarsel/giro skal være svømmer/utøver i hende
senest 14 dager før siste betalingsfrist. For nye svømmere/utøvere som
ønsker å bli medlem i TSK er det en gratis prøvetime/trening. Ved fremmøte
neste gang registreres vedkommende som medlem og får utlevert
oppkreving/girokort på medlemsskap og treningsavgift med 14 dagers
betalingsfrist. Trener har ansvar for dette i samarbeid med ovenstående
utvalg (se under pkt. 1)

Den halvårlige treningsavgift for 2003:
A-partiet kr 1.700,- 1/2 år
B-partiet kr 1.200,- 1/2 år
C+partiet kr 1000,- 1/2 år
C-partiet kr 900,- 1/2 år
Talentpartiet kr 900,- 1/2 år
Rygg/Crawl-partiet kr. 1000,- 1/2 år (10 timers kurs)
Masters kr 900,- 1/2 år
Vannaerobic kr. 50 pr. økt oppkreves kontant ved fremmøte (medlemsavgiften
teller for de 2 første ganger)

50 % søskenmoderasjon på treningsavgift (gjelder av den laveste avgift og
for svømmere under 18 år)

Om vi omdøper tradisjonen med søndagsbading til "trening for Mosjonspartiet" vil alle brukere av det som tidligere het "Søndagsbading" kunne registreres som medlemmer og klubben vil slippe å betale leie av svømmehallen. Poenget er at aktiviteten vi skal ha om søndagen eller i andre ledige timer må betraktes som trening og ikke som arrangement. Prisen for trening på mosjonspartiet settes lik prisen for kommunal svømming i offentlig svømmehall og håndteres etter samme system som ved Vannaerobic og med medlemsregistrering av alle brukerne.

Beløpene for treningsavgift er forhøyet i forhold til tidligere år og kan endres om styret mener beløpene ikke dekker de faktiske utgiftene klubben har.
 

3. DUGNAD 
Da treningsavgiften kun dekker en del av klubbes utgifter, må medlemmene
også delta på dugnadsaktiviteter. Til de forskjellige dugnader lages i god
tid en deltakerliste. Utøver har da selv ansvar for å påse at listen blir
fulgt. De medlemmer som ikke møter eller ikke har skaffet stedfortreder,
blir ilagt en avgift på kr 500,- pr. gang som oppkreves umiddelbart og med
maksimum 14 dagers betalingsfrist. (Ovenstående utvalg ivaretar at dette
systemet fungerer se under pkt. 1)

Som dugnad regnes f.eks. fiskepakking, hjelp ved stevner, loddsalg etc.
Det må påregnes flere dugnader pr. medlem pr. år

Øvrig dugnadsarbeid klubbens medlemmer bidrar med (f.eks. talentsponsing
eller annet som er godkjent av styret), vil kunne dekke inn egne egenandeler
til stevner- og leire, fordelt som følger: 30% til klubb og 70 % til utøver.
Større klubbavtaler (sponsor) som utøver fremforhandler, tilgodeses med 20 %
av avtalens verdi (gjelder kun avtaler utbetalt kontant).

Dersom dugnadsarbeid benyttes til å dekke inn egenandel må dette være
avklart med kasserer og reiseleder på forhånd eller beløpet må først betales
og senere refunderes fra klubben. (Ovenstående utvalg ivaretar at dette
systemet fungerer se under pkt. 1)
 

4. EGENANDELER STEVNER/LEIRE
Alle egenandeler må betales inn på forskudd v/deltakelse til
stevner/mesterskap.Er utøver påmeldt stevne/samling, og ikke stiller, må
alle påløpte kostnader dekkes av utøver selv (gjelder ikke v/sykdom
m/legeerklæring). 

Egenandelen omfatter ikke penger til kjøp av mat, unntatt når måltider er
inkl. i prisen. Til NM sr., NM jr., Kalottkamp, Interkrets Nord og ÅM skal
det ikke pålegges egenandel Forutsetning for vurdering er kvalifikasjoner
til min. 2 øvelser til mesterskap, evt. god plassering. Egenandel til øvrige
aktiviteter settes til ca 50 % av reisekost (transport + overnatting).
Leire, samlinger, stevner til utland, landslagsdeltakelse vurderes særskilt.
Ovenstående utvalg sikrer at dette systemet fungerer (Se pkt. 1)

Styret gis fullmakt til å fravike økonomimodellen v/spesielle tilfeller.
 

SANKSJONER
En svømmer/utøver som ikke overholder betalingsvarsler til klubben mister
umiddelbart retten til å delta på trening, treningssamlinger, leire, stevner
og mesterskap til betaling er registrert på klubbens konto. Ovenstående
utvalg sikrer at dette systemet fungerer (Se pkt. 1). Når et skyldig beløp
ikke er betalt innen angitt frist sendes umiddelbart en purring med 50,-
purregebyr og 8 dagers betalingsfrist. Om også denne fristen overskrides
varsles svømmer/utøver skriftlig og med umiddelbar virkning om utestenging
til hele det skyldige beløpet inklusive purregebyr er betalt. Om betaling
ikke har skjedd før årets utgang strykes medlemmet og kan ikke på nytrt bli
medlem før skyldig beløp er betalt.

TRENEROPPGAVER
Trenerne skal til enhver tid ha oversikt over egne svømmere/utøvere og den
trener som følger svømmere på stevner hvor det betales egenandel skal
oppkreve egenandel senest ved reisens påbegynnelse om ikke annet er avtalt.
Trenerne skal også i god tid kontrollere og sikre at alle som skal delta i
stevner har betalt lisens. Uten gyldig lisens skal ingen få delta i stevner
hvor det er krav om lisens. (Ovenstående utvalg ivaretar at dette systemet
fungerer se under pkt. 1)

MÅLSETTING
Medlemsregisteret i TSK skal til enhver tid være oppdatert og fullstendig så
klubben kan kreve inn alle medlemsavgifter og treningsavgifter og få tildelt
de midler som søkes om fra ulike instanser på bakgrunn av medlemstal og
medlemsregistrering. Dette vil både gavne økonomien, innsatsviljen og
demokratiet i klubben og i tillegg stille oss sterkere som
forhandlingspartner ved avtaler om treningstid og hallbruk, sponsing og i
samarbeid med og relasjon til andre idrettsorganisasjoner. Disse
målsettinger er også et krav i forhold til organisasjoner som er godkjent av
lotteritilsynet.

Den nye økonomimodellen meddeles alle gamle medlemmer personlig etter årsmøtet og nye medlemmer får utlevert samme informasjon ved første giroinnbetaling for medlemsskap/treningsavgift. (Ovenstående utvalg ivaretar at dette systemet fungerer se under pkt. 1)

Forslagsstiller
Henrik Broberg