Årsmøte 2002 / Årsberetning 2001
&
FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING - TROMSØ SVØMMEKLUBB
FORSLAG TIL ØKONOMIMODELL  TROMSØ SVØMMEKLUBB 

Tromsø Svømmeklubb
Årsmøte 2002 / Årsberetning 2001
Comfort Hotell With 
25.02.02 kl. 18.30
 

Innkalling:

Innkalling til årsmøtet er kunngjort i avisa Tromsø og Nordlys mandag 21. Januar 2002, ved oppslag I Stakkevollan svømmehall samt på TSK sin hjemmeside: home.no/tsk-swimclub
 

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent, tellerkorps og underskrivere av protokoll
Sak 2: Styrets årsberetning
Sak 3: Regnskap og revisors beretning
Sak 4: Kontingent og økonomimodell
Sak 5: Budsjett
Sak 6: Innkomne saker
- Fra styret: forslag om lovendring
- Andre innkomne saker
Sak 7: Valg av styre og verv, 

På valg er:
 
- Leder 1 år
- Nestleder 2 år
- 3 Styremedlemmer (arr, trim/utd, kasserer) 2 år
- Svømmernes representant 1 år
- Vararepresentanter til styret 1 år
- Revisor med vararepresentant 1 år
- Regnskapsfører 1 år
- Handicapkontakt 1 år
- Representanter til ting/kretsting/ledermøte 2002

 

SAK 2:  STYRETS ÅRSBERETNING

1. STYRET

Styret i Tromsø Svømmeklubb har i beretningsåret 2001 hatt følgende sammensetning:

Leder: Tor-Eilif Emaus 
Nestleder: Noel Pedersen
Sekretær: Hanne Skeltved
Kasserer: Stein Horvei
Styremedlem/ sv. representant: Kay-Arild Paulsen
Styremedlem/ trim og utd: Per-Christian Gundersen
Styremedlem/ arr. komiteen: Tove Feldt

Varamedlem/ sv. representant: Bjarte Kristoffersen

Regnskapsfører:   Karina Weinschenk 

UTVALG:

Økonomiutvalget:
Noel Pedersen (leder)
Torbein Gamst
Johnny Andreassen
Kay-Arild Paulsen
Steinar Eilertsen

Arr. kommiteen:
Tove Feldt (leder)
Nina Emaus
Hagbart Kræmer

Trim- og utdanning:
Per-Chr. Gundersen (leder)
Chris Fenton
Kay-Arild Paulsen
HC-repr:
Noel Pedersen

Valgkommiteen:
Nina Emaus (leder)
Morten Berg

Revisorer:
Marianne Tollefsen
(Bodil Ridderseth Larsen)
 

2. MØTER

Styret fungerer frem til årsmøtet 25.02.02, har avholdt 2 styremøter og behandlet 7 saker i 2002.
Styret ble valgt på fjordårets årsmøte og har avholdt 10 styremøter og behandlet totalt 62 saker i 2001.
 

3. MEDLEMSTALL

Tromsø Svømmeklubb hadde høsten 2001 119 betalende medlemmer samt 4 æresmedlemmer. Pr. januar 2002 fordeler medlemmene (122 stykker) seg slik:

A-partiet: 17 medlemmer 
B-partiet: 13 medlemmer
C+-partiet: 14 medlemmer
C-partiet: 17 medlemmer
Talentpartiet: 33 medlemmer
Masters: 24 medlemmer
Støttemedlemmer: 4 medlemmer

(I tillegg er det 55 påmeldte på Svømmekurs og 27 på Rygg/crawl = 82)
 

4. TRENING

Den daglige treningen foregår I Stakkevollan svømmehall.
Tromsø svømmeklubb har hatt trening i svømmehallen på følgende tidspunkter:
mandag 0600-0800
tirsdag 1630-2100
onsdag 0600-0800
torsdag 0600-0800 og 1630-2100
fredag 0600-0800, lørdag 0800-1000
søndag 1100-2100.

Styrketreningen har foregått på Stortorget treningssenter. På slutningen av året ble det tatt initiativ til å forhandle frem en avtale med studentenes ny treningssenter "Kraft". Mange la treningen ditt etter at det åpnet i løpet av året.

I beretningsåret 2001 har de aktive svømmerne vært inndelt I følgende partier: A-partiet, B-partiet, C+-partiet, C-partiet, Talentpartiet og Masters.

Alle trenere som har vært engasjert i treningen blir listet opp og nevnt i treners rapport. 
 

5. KURS OG KONFERANSER

Tromsø Svømmeklubb har deltatt på følgende arrangement i løpet av året: 
-Mars: Svømmetinget: Tor-Eilif Emaus, delegat Kay-Arild Paulsen, Caroline Moen, delegat Nina Emaus, Noel Pedersen (NSF) 
-September: Trener og lederkonferansen, Oslo: Tor-Eilif Emaus Steinar Eilertsen Noel Pedersen (NSF) 
-Oktober: Nord-Norsk ledermøte, Bodø: Steinar Eilertsen Noel Pedersen (NSF). 
-November: Impulssamling, Troms Svømmekrets, Bardufosstun: Eirik Thyholdt 
 

6. RAPPORT HANDICAPIDRETTEN 2001

Årsberetning for integreringsutvalget

År 2001 har bestått av mye positivt sett fra integrering i Tromsø Svømmeklubb.
I fjor meldte Rune Ulvang overgang fra Kirkenes Svømmeklubb.
Han har bidratt til mye publisitet og oppmerksomhet gjennom følgende aktiviteter:

-NM-Sr, handicap, 
-3 gull i 50 m bryst med tiden 35.61, 
-ny Verdensrekord i 100 m bryst med tiden 1.18, 
-Verdensrekord, 50 m b.fly ny verdensrekord

-Påskeleir Florida, USA m/handikaplandslaget
-Sommerleir Tyskland m/Tromsø Svømmeklubb
-Stockholm m/handikaplandslaget
-EM, Stockholm, Sverige:
-1 gull i 100 m bryst med tiden 1.19
-10.pl i 100 m B.fly.

-Nordsjøstevnet,Stavanger:
-1 gull i 50 m bryst med tiden 35.11 
-ny Verdensrekord og 1 sølv i 50 m b.fly med tiden 31

I tillegg har vi to utøvere på lavere parti, samt Chris Arne Olsen (cp-rammet) som deltar på A-partiet.

Vi forventer oss flere gode resultater for året som kommer, spesielt med tanke på den personlige forbedring for utøverne.

Videre har handikapkontakt, Noel Pedersen deltatt på følgende:
-Styremedlem  Norges Svømmeforbund
-Medlem og kontaktperson i Troms idrettskrets integreringsutvalg
-Kursholder (Noel), Integreringskurs, synshemmede, Arr. TIK
-Kursholder (Noel og Rune), Integreringskurs for Budo, arr: TIK

(TIK=Troms Idrettskrets).
 

7. RAPPORT FRA UTVALGENE

7.1. Økonomiutvalget

Året har bestått av mye innsparinger spesielt grunnet fjorårets underskudd samt at vi mistet  vår samarbeidsavtale med Braathens. Dette har betydd økte egenandeler, herav også på alle NM.

Vi ser at vår økonomimodell til dels både fungerer og ikke fungerer. Veldig
mange utøvere har ennå ikke, selv etter mange års benyttelse, forstått modellen.

Arbeidet for utvalget har bestått i å anskaffe dugnadsarbeid, samt motivere til gjennomføring av dette arbeidet. Dette har ikke vært like lett, uansett hvilke modeller som er valgt. Mange medlemmer tar lett på dette med dugnad, og tror de har mye mer til gode på sin dugnadskonto enn hva de faktisk har.

Følgende dugnadsarbeid har vært gjennomført gjennom år 2001:
-    søndagsbading
-    kakelotteri
-    fiskepakking
-    vareopptelling
-    loppemarked
-    anskaffelse av premier til hjemmearrangement

Vi har også vært i kontakt med flere samarbeidspartnere. Pr tiden har vi
samarbeid med: Rya Produkter, Bladet Tromsø, Adidas, Harila samt Comfort Hotell With.. Sistnevnte var hovedsakelig aktivt med første halvår 2001.

Det har vært arbeidet med andre samarbeidspartnere, med samarbeid, uten
avtale: Yonas/Radisson SAS Hotell Tromsø, Bakehuset, Drecker Optikk Synsam og EiendomsMegler1.

Oppfølgingen av profilering av våre samarbeidspartnere har vært dels gode,
men allikevel ikke tilfredsstillende, derfor har også arbeidet for inngåelse av nye samarbeidspartnere vært redusert.

Det har ikke vært avholdt noen rapporterte møter i utvalget, kun sporadiske
møter. Medlemmer av utvalget har hovedsaklig bestått av Noel Pedersen og Morten Berg.

7.2. Arrangementskommiteen

Arrangementkomiteen har i 2001 bestått av følgende arbeidende medlemmer; 

Tove Feldt, Hagbart Kræmer, Nina Emaus 

Vi har vært med å arrangere og hatt ansvaret for kafedriften v/: 
Ishavssvøm 10. og 11. februar 2001. 
Svømmetinget 23.-25. mars 2001. 
NM masters 20.-22. april 2001. 
Comfort cup 10.-11. november. 
"Juleoppvisning"  rundt 20.desember 2001. 
4-5 sonesvøm-stevner. 

I 2002 har vi dessuten vært med å arrangere/hatt ansvaret for kafeen v/ Ishavssvøm. 

Det er fortsatt vanskelig å få foreldre utenom arrangementkomiteen til å være behjelpelig under stevner.  Det synes som om det er de samme som er positive " til å ta et tak" hver gang.  Dette er noe vi må jobbe mer med. 

Tove og Hagbart takker for seg i arrangementkomiteen og håper at nye, friske krefter overtar. 

7.3. Trim- og utdanningsutvalget 2001

Svømmekurs
Det har vært avholdt 4 svømmekurs på Grønnåsen våren 2001 og 4 kurs i høstsemesteret.
I vår hadde vi også et videregående "rygg-crawl" kurs på Stakkevollan .

Kommentar: spesielt i høst var det en voldsom pågang på barn som ville være med på svømmekurs.
Dessverre har vi ikke bassengtimer til mer enn de arrangerte kurs og  vi trenger også flere instruktører.

Vanntrim
Også  i år har Rita Kristoffersen sørget for at klubben har tilbud om vanntrim 2 dager i uka, noe som er svært populært. Tove Eriksen Heen  vært instruktør her.

Utdanning
På utdanningsfronten kunne aktiviteten vært større. Kun 1 deltaker på begynneropplæring svømming(tidligere BS)  : Juliane Weinschenk. Svømmekretsen arrangerer trolig nytt kurs i vinter der vi må stille med deltakere slik at vi kan fortsette og helst øke nåværende kursaktivitet.

Klubben har fått godkjent 3 nye forbundsdommere i 2001: Ronny Helland, Sissel Storli og Per Chr Gundersen.
 

8. RAPPORT FRA TRENERNE

Rapport fra A-partiet høst 2001
Hovedtrener første halvår har vært torbein Gamst og vi har dessverre ikke full oversikt over aktivitetene i denne perioden.

Fra høsten av har vi vært 3 trenere på A-partiet:
Steinar Eilertsen, Kay arild Paulsen, Chris Fenton

Kay Arild Paulsen har hatt ansvaret for sprintgruppa og fulgt Team Hamburg sine treningsnormer. Svømmerne på denne gruppa har vært:
Kay Arild, Tonje F. Kræmer, Ann Kristin Aamodt, (Rune Ulvang)

Steinar Eilertsen og Chris Fenton har hatt ansvaret for A-partiet ellers. En gruppe på 15 svømmere fra 14 til 33 år, hvor treningene har vært lagt opp I forhold til konkurranse og mosjon.

I høst har vi deltatt på følgende stevner:
- Saltentreffet, Bodø, 2 svømmere
- NNM, Bodø, 11 svømmere,
- Nordsjøstevnet, Stavanger, 8 svømmere,
- Comfort Cup, Tromsø, 14 svømmere,
- Junior NM, Kolbotn, 4 svømmere,
- Julesvøm, Sørreisa, 1 svømmer

Beste resultat var Tonje F. Kræmer med gull I 100 m fly jr. NM, og sølv I 50 m fly jr. NM, gratulerer!

På grunn av en litt "barbert" timeplan uten basseng på mandag og onsdag ettermiddag, har mye av kvalitetstreningen blitt lagt til morratreningene, som det  desverre har vært til delt lite oppmøte på. Her er det vi kan bedre kvaliteten betraktelig.

Fra hovedtrener om oppbygging av partiene:
Nytt fra høsten var talentpartiet og C+-partiet. Vi skiftet navn fra aspirant til talent, da dette har en mere positiv ladet klang. Spriket mellom C- og B-partiet ble for stort. Derfor dannet vi et C+-parti, hvor de som er I konkurransealder (11 år) og på samme (høyest) nivå fikk være.

Jeg føler at vi er på god vei til å ha en positiv rekrutering I klubben, som vil føre til ENORM vekst og resultater I klubben om få år.

Foreløpig aktivitetsplan for 2002:
- Trøndersvøm, Trondheim, 02-03. Feb, -7 deltakere fra A-partiet
- Ishavssvøm, Tromsø, 02-03. Mars, -alle på A, B, C+ og C-partiene
- VU-cup åpent, Narvik 09-10. Mars, -A( minum NM), B, (C+?), C, -10-15 stk.
- NM kortbane (senior), Stavanger, -14-17. Mars, 7-10 stk fra A-partiet
- Påskeleir, 24. Mars - 04 april, -alle over 12 år (ansvar: Caroline).
- Kvæfjordstevnet, 06-07. April, Kvæfjord, -10 stk?
- ÅM Nasjonal finale, 19-21. April, Ålesund, -4-5 stk fra A- og B-partiene.
- Interkrets Nord, 04-05. Mai, Tromsø, lag 3.
- Sørreisastevnet+Kretsmesterskap, 01-02. Juni, Sørreisa, -alle.
- NM leir I juni, -10-12 stk.
- NM Langbane, Tba, 06-09. Juli, -10-12 stk. Fra A- og B-partiene.
- Juniortreffet, 21-22. September, Bjerkvik, -20 stk. Fra B-, C- og C+-partiene.
- Andøya Cup, 28-29. September, Andøya, -8 stk?
- Nord Norsk mesterskap, 26-27. Oktober, Tromsø, -A- og B-partiene.
- Nordsjøstevnet, 15-17. November, Stavanger, -12 stk. Fra A- og B-partiene.
- NM junior, 29. Nov. til 01. Des, NIH, Oslo, 3-4 stk. Fra A- og B-partiene.
- Tromsø Open, 30. Nov-01.des, Tromsø, -alle.
- Julestevne, 7. Des, Troms, -10-15 stk. Fra B-, C+- og C-partiet.
 

Rapport for B-partiet for 2001.
Trenere til feb. har vært Noel Pedersen og Rune Ulvang. Fra feb. Kay-Arild Paulsen og Tom Erik Olsen.

Svømmere som er eller har vært innom B-partiet i 2001:
Ingvar, Isabell, Elisabeth, Helle, Liv, Jannicke, Nora, Anne Marit, Tobias, Marius, Jan Josef, Daniel, Silje, Ragnhild.

Vi tok over som trenere i slutten av februar 2001. Vi har hatt 4-5 treninger 
i uken. Vi som trenere er godt fornøyd med treningsinnsatsen, humøret (her er 
vi best i klubben) og så har alle hatt god fremgang.
Målet vårt som trenere har vært å lage et spennende og variert opplegg, med 
både aktivitet i vann og på land. I vannet har vi lagt mest vekt på teknikk 
og variasjon. Har prøvd å ha det moro, svømming er ikke bare "dunking" av
meter. På land har vi gjort mye "dryland" som det heter på fagspråket. 
Hensikten med denne type trening er å øke den generelle styrken, spenst og 
koordinasjon.
I høst har vi slitt litt med bassengkapasitet, spesielt på fredager hvor vi 
bare har hatt 1 bane!???

Følgende stevner har vi hatt deltakere i:
- Ishavssvøm, Tromsø
- VU-cup, Narvik
- ÅM, Modum
- Interkrets nord, Alta
- Åpent stevne, Sørreisa
- Comfort Cup, Tromsø
- pluss en rekke sonestevner

I sommer var også en del av svømmerne med til Aalborg, noe de hadde et godt 
utbytte av, ikke minst sosialt.

Syntes vi har deltatt på for få stevner, her er vi trenere i klubben alt 
for sløve. Vi mener ungene bør ha mulighet til å reise på stevner minst en 
gang i måneden. Her kan vi kanskje også trenge litt hjelp hos foreldrene, med tanke på kjøring og reiseledere.

I begynnelsen av sesongen (i høst) dro vi på en liten telttur med gruppa, noe 
vi trenere syntes var veldig artig. I den idretten vi driver med så er det 
utrolig viktig med er godt sosialt miljø for å lykkes, derfor vil vi 
fortsette med slike ting.
 

Rapport fra C+-partiet, høsten 2001
C+-partiet er en deling av C-partiet med de antatt beste svømmere på C+-partiet.

Det er to trenere for partiet; Allan Jørgensen (to/fr.) og Erik Thyholdt (ti/to/fr.).
Vi startet med 12 svømmere I august. Vi har pr. dato 7 jenter, 7-12 år og 4 gutter 10-13 år.

Tirsdag trenes det mengde og teknikk, torsdag og fredag utelukkende teknikk, hvor Allan har ansvaret. Vi har fulgt sonestevnene avhengig av hvilke svømmearter det hovedsaklig skulle trenes på. Ved årsskiftet 01-02 har vi overført 3 jenter til B-partiet og vi har mottatt 5 svømmere fra C-partiet -3 gutter og 2 jenter. 
 

Rapport fra C-partiet, våren 2001
Trenere på C-partiet har vært: Juliane Weinschenk og Erik Thyholt.
Det var 21 svømmere på partiet: 16 jenter, 7-12 år og 5 gutter, 11-13 år.

Vi har overført 3 jenter og en gutt til B-partiet og mottatt 3 jenter og 2 gutter fra aspirantpartiet.

Vi har trent for å bli bedre på teknikk og utholdenhet. Vi har fulgt sonestevnene, når det passet med treningsopplegget og i forhold til svømmeartene som ble svømt.

Vi deltok på Ishavsstevne i terminen (Setermoen mini). Vi sluttet ca. 7. Juni.
 

Rapport fra C-partiet, høsten 2001
C-partiet Høsten 2001 ble C-partiet delt i to grupper, og Emma Johansson-Karlsson og Caroline  Moen har vært ansvarlig for trening av det nye C-partiet. C-partiet har hovedsakelig bestått av barn i alderen 9-12 år, men har også 3 handikappede svømmere med alder opp til 18 år. Gruppen har vært en lite homogen gruppe med varierende svømmekunnskaper og sosiale ferdigheter, men de fleste er motiverte til å lære seg  å beherske de ulike svømmeteknikkene. Disse svømmerne er en glede å  trene. Dessverre har partiet hatt et fåtall søvmmere som for det meste går på bunnen eller på kanten. Mye av trenernes  tid og energi har gått til å håndtere disse barna. C-partiet har hatt treninger to ganger i uken, men målet for våren 2002 er å trene 3 ganger uka i visse perioder.

Store deler av høsten har gått til teknikktrening. Vi har også som målsetning å trene kondisjon, kordinasjon, konkurranseinnstinkt samt lære barna korrekte vendinger, målganger og andre regler slik at de kan bli klar for approberte stevner. C-partiet har deltatt på sonesvøm i Troms en gang i måneden som er en uapprobert konkurranse. Samtlige av svømmerne har vist fin fremgang. Chris-Arne Olsen, en av handicapsvømmerne, har også deltatt på et stevne i Sørreisa. Det har vært mye gjennomtrekk av nye svømmere hele høsten, men nå har gruppen stabilisert seg på en rundt 20 svømmere. Vi fortsetter som trenere i år 2002 med godt mot.

Caroline Moen
Emma Johansson-Karlsson
 

Årsrapport om talentpartiet 2001
Overtok et delvis ansvar for talentpartiet høsten 2000. Arbeidet har skjedd ut fra en idé om talentpartiet som et lavterskeltilbud til svømmedyktige barn. Et møte med svømmesporten der ambisjonen er å hjelpe den enkelte til å bli en bedre svømmer ut fra egne evner og forutsetninger. Tilbudet skal ikke kreve fast oppmøte, men en innlagt progresjon skal motivere deltakerne til å stå på. Forventningene skal være slik at alle som i utgangspunktet kan svømme minst 25 meter på egenhånd skal føle at de lykkes og får økt selvtillit i forhold til sine svømmeferdigheter. Det er videre et mål at deltakerne skal få lyst til å gå videre på C-partiet når de føler seg moden til større utfordringer.

Det ble utformet et påmeldingsskjema for deltakerne på aspirantpartiet. Dette har blitt erstattet av det felles registreringsskjemaet som har kommet. Medlemsregistreringa holder rimelig høy kvalitet, men en del slutter uten at det blir registrert, før de har uteblitt mange ganger. For drifta av partiet er dette uproblematisk.

Deltakerantallet har variert med en topp midthøstes og markert fallende oppmøte i tida fram mot jul. På det meste på tirsdagstrening har det vært 35 barn. På det minste 13, med unntak av de første gangene i høst. Det har vært relativt stor utskifting. Med avskalling både til C-partiet og tapte deltakere. Det ser ut til at de som først kommer på 4 treninger forblir i klubben minst et halvt år. Det er derfor viktig framover å vise særlig oppmerksomhet til nykommere andre og tredje gang de er med. Pr 1.2.01 er det registrert 21 medlemmer på aspirantpartiet.

Treningene foregår på Stakkevollan med treningstid 18-19 tirsdag og fredag. Treningstiden tirsdag er gunstige for oppmøte. Med gjennomgående halvt oppmøte på fredagstreninga er det grunn til å vurdere sammenhenger. Viktigst er trolig fredag som "begynnelsen på helga". Det kan også spille en rolle at treningene foregår på langs av bassenget og derfor kan oppleves om tunge.

Talentpartiet har trening samtidig med andre. Dette har positive og negative sider. Særlig bør det nevnes at selve treningsutbyttet hemmes av at talentpartiet ikke kan benytte hele bassengbredden. Mye av talentpartiets aktiviteter er basert på fart i fraspark fra kanten og utvikling av gode glideferdigheter. Halvparten av frasparkene fra kant blir borte. På den positive sida kan det tenkes at treingsfellesskap med eldre svømmere er positivt for motivasjonen og at disse yngste ser at større barn og ungdom/voksne også trener svømming.
Løsningen på dette problemet er ikke åpenbar, men det kan ofte bli svært mange i bassenget på en gang. De akustiske forholdene i svømmehallen gjør det vanskelig å gi god instruksjon også for to voksne. Her er det rom for forbedring.
 

Trenere har vært/er:
Vårsemesteret: Caroline Moen, Juliane Weinschenck, Ronny Helland og Knut O. Fyhn. Høst 01 ? vinter 02: Chris Fenton, Knut O. Fyhn
 

Årsrapport TSK- Masters 2001
Mastersgruppa har som vanlig hatt bra aktivitet, med mellom 21 og 23 registrerte medlemmer, selv om oppmøtet på trening er noe mer variabelt. Vårsesongen med NM på hjemmebane ble et høydepunkt.  Med til sammen 76 individuelle starter og 17 stafettlag i aksjon ble premieutbyttet formidabelt: 19 gull, 19 sølv og 18 bronse. Riktignok med litt hjelp fra "assosierte medlemmer" fra A-partiet. 

På den sosiale siden ble tradisjonene holdt ved like gjennom skreifest hos Anne Grete og Claus og julebord i god gammel tradisjon hos Eva. Treningstidene fra høstsesongen 2001, med torsdag, fredag og søndag er ikke av de beste for en gruppe som masters. Dette vises også på oppmøtet, så et godt forsett for 2002 er å rekruttere nye medlemmer, og å prøve å få trening på sein kveldstid en gang først i uka og en gang nærmere helga. 
 

9. ANDRE AKTIVITETER I BERETNINGSÅRET

Utveksling med Ålborg svømmeklubb
Det har vært arrangert et utvekslingsprogram mellom Tromsø svømmeklubb og Ålborg svømmeklubb. Ca. 15 unge svømmere fra Ålborg var i Tromsø i påsken og trente i lag med TSK og tilsvarende var en gruppe av de yngste konkurranse svømmere fra Tromsø i Ålborg 1 uke i august.

Svømmerne som deltok i utvekslingen var de yngste A-parti svømmere og svømmere fra B- og C-partiene. Svømmerne hadde både sosialt og treningsmesig stor utbytte av utvekslingen. Da dette tilbudet var basert på privat innkvartert hos hverandres familier og siden reisen foregikk med tok, buss og båt, ble utgiftene minimale sammenlignet med andre treningsleire. Dette var i overensstemmelse med hensikten om å skape et billig og trygt treningsleirtilbud for de yngste konkurransesvømmerne.

Opplegget er mulig å videreføre også i fremtiden om klubben ønsker det og holder kontakten med klubben i Ålborg.

Juleoppvisning
Det var i år for første gang i klubbens historie gjennomført juleoppvisning i desember -et arrangement som vi håper kan bli en tradisjon i klubben.

Arrangementet var både arrangementsmessig og økonomisk en suksess. Minuset var at de ikke kom så mange pårørende og at ikke alle svømmerne stilte opp. Det vil forhåpentlig bedre seg etterhvert som arrangementet blir mer "innkjørt". 

Alle trenerne hadde gjort en stor job med å lage oppvisningsprogrammer, så alle svømmerne fikk vist seg frem på en flott måte.

Bursdagsfejring
Det har i forbindelse med søndagsbading vært arrangert bursdagsfejring i svømmehallen. Arrangementene gir inntekt til klubben, krever liten innsats fra badevaktene, som allerede er til stede i hallen og det gir ekstra stemning i hallen.

Ny hjemmeside på nettet
Tromsø svømmeklubb har også i løpet av året fått ny hjemmeside på nettet hvor man kan få svar på det meste vedrørende klubben, treningen og arrangementer i klubben samt finne linker til mange andre spennende ting innen svømmemiljøet.

Adressen er: http://home.no/tsk-swimclub 
Webmaster for hjemmesiden er Henrik Broberg, henrikx@frisurf.no
 

10. REGNSKAP

Regnskap med revisors kommentarer vil bli lagt frem på årsmøtet.
 

11. BUDSJETT FOR 2002
 
Inntekter Utgifter
Medlemskontingenter  15000 Trenerut
156000
Treningsavgifter
140400
Stevneutgifter-andre
28500
 Søndagsbading
60000
Reisutg. Stevner
147600
Fiskepakking
30000
Sommerleir
80000
Vanntrim
35000
Trenerutdanning
15000
Andre dugnadsaktiviteter
10000
Dommerutdanning
10000
Sponsoravtaler
30000
Instruktørutgifter
30000
Reisefordeling
12000
Hall-leie
12000
Egenandel-stevner 
30500
Adm-kost
20000
Stevneinntekter
50000
Stevneutg-egne
25000
Kursinntekter
80000
Egenandel sommerleir
40000
 
Inntekter
532900
Utgifter
524100

"Talentsponsing"
Nytt i år er muligheten for hver enkelt svømmer til å tegne personlige sponsoravtaler. Hver avtale er satt til en verdi av kr. 1000,- hvorav halvdelen godskrives klubben og den andre halvdelen den enkelte svømmers egenandeler, utstyr eller lignende. Beløpet administreres i sin helhet av klubben.
 

12. SLUTTKOMMENTAR FRA STYRET

For år 2000 hadde vi et alt for stort forbruk i forhold til inntekter som medførte et relativt stort underskudd. Selv med storsvømmere i stallen klarte vi ikke å innfri forventningene til bl.a. budsjetterte sponsorinntekter. Dette viste seg også å gjelde for inneværende år. Braathens trakk seg ut som hovedsponsor av økonomiske grunner, med sterkt press fra Oslo om kun å satse på fotball. Vi er Braathens evig takknemlig for det lange samarbeidet vi har hatt med dem helt tilbake til 1988, men med formelt samarbeide i perioden 1992-2000. Uten Braathens som samarbeidspartner i disse år, ville ikke TSK oppnådd de resultater vi har gjort.

Da Braathens avtalen som la grunnlaget for hele vår virksomhet gjennom bl.a. økonomimodellen falt bort, var vi nødt til å se oss rundt etter nye samarbeidspartnere. Vi lyktes ikke med dette. En slik prosess er veldig tidkrevende. Vi oppnådde noe, med å inngå avtaler med delsponsorer som bl.a. Harila og Yonas. Våre trofaste sponsorer som Rya Produkter, Bladet Tromsø og Adidas var fortsatt med videre. Dette medførte endringer i vår policy vedr. egenandeler til stevner og leire, noe svømmere og foreldre dessverre har fått føle på lommeboken. 

Utover året viste det seg at utøverne ikke var tilfredsstillende lojale mot våre samarbeidspartnere, noe som igjen medførte at styret ikke jobbet med nye inngåelser av avtaler, men heller brukte tiden på å ta vare på de samarbeidspartnere vi allerede hadde. 

Økonomi ble satt i høysetet. Vi kunne ikke stille tilstrekkelig med penger til de aktiviteter vi skulle delta på. 

Vi ønsket å fokusere på å arrangere to store arrangement i løpet av året, Svømmetinget og Masters-NM, som skulle generere stort overskudd. Begge arrangement var en ubetinget suksess, hvorav våre medlemmer bidro med sitt. Opplevelsene for deltakerne ved begge arrangement var upåklagelige. Økonomisk bidro Svømmetinget med et pent overskudd, men derimot Masters-NM gikk kun i balanse, noe som var en stor skuffelse på bakgrunn av all jobb som var lagt ned for gjennomføring av dette. 

Selv med vår sterke fokus på økonomi har vi allikevel opplevd stor sportslig suksess, gjennom flere NM-gull- og medaljer, Kalottmedaljer, VM-handikap gull, og verdensrekorder for funksjonshemmede. Vi har gjennom dette bidratt med god eksponering i både lokal- og riksmedia. 

Vi har opplevd et troneskifte på bassengkanten, men ansettelse av ny hovedtrener. Flere av våre eldste svømmere viser ansvar overfor klubbens yngre rekrutter, samt bidrar til økt dugnadsaktivitet. 

Det er spennende å kunne være en av de få klubber i landet som ?tørr? gå nye veier, gjennom å innhente kompetanse og kunnskap gjennom sprintopplegget i Hamburg. Uten hjelp fra både Børge Mørk, men særdeles Terrie Miller, hadde vi ikke hatt besøk fra Team Hamburg i januar 2001. Synd var det, at under samme samling som Therese Ahlshammer, Sandra Völker m.fl. var med på, var Terrie Miller så uheldig å knekke kravebeinet. Dette medførte at hun ikke fikk noen bassengaktivitet  før mars måned. At så våre jenter skulle ta stafett gull under NM-langbane, var veldig gledelig spesielt for jentene selv, men også for hele svømmeklubben -og Tromsø by. 

Gjennom året ser vi også større engasjement til- og for svømmeklubben blant foreldre. Vi har økt aktivitet blant rekrutter, økt aktivitet på svømmekurs, økt antall medlemmer og økt venteliste for svømmeopplæring. 

Ser vi økonomisk på klubbens aktiviteter og prioriteringer, er det svømmeopplæring vi kan. Svømming er vår idrett. Svømming er hva VI mestrer. Svømming er hva VI kan lære andre. Svømmeopplæring er noe vi lettest kan tjene penger på. Økt aktivitet medfører økt rekruttering. Dette er mye lettere å håndtere kontra det å bruke tilsvarende tid på anskaffelse av sponsorer som medfører mye etterarbeid, oppfølging og økonomiske forpliktelser. Realistisk sett er vi nok nødt til å satse på begge deler. En systematisert innsats og delegering av arbeidet til flere personer bør også kunne gi økte muligheter for bla. Sponsorinntekter. 

Styret vil takke alle våre medlemmer for tilliten samt for tålmodigheten og forståelsen for å få rettet opp klubbens økonomi. 
 

Tromsø Svømmeklubb 
 
Noel Pedersen
Fungerende leder
Tor-Eilif Emaus
Leder (fritatt)
Stein Horvei
Styremedl. kasserer
Per-Chr. Gundersen
Styremedl. trim& utd.
Tove Feldt
Styremedl. arr.komite
Hanne Skeltvedt
Styremedl. Sekretær
Kay-Arild Paulsen
Styremedl. Svømmernes repr.
Bjarte Kristoffersen
Fungerende styremedl.

 
 

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING - TROMSØ SVØMMEKLUBB

Sittende styre foreslår vedtektsendring som gir følgende ny sammensetning av styret:

1 Styreleder, velges for 1 år 
1 nestleder velges for 2 år 
3 styremedlemmer, velges for 2 år 
1 representant for svømmerne, velges for 2 år
1 vararepresentant for styret, velges for 1 år

Styret gis fullmakt til å utpeke nødvendige representanter til diverse utvalg og arbeidsoppgaver i løpet av året, der i blant også ny valgkomite.

Vedtaksendringen foreslås vedtatt på årsmøtet 25.02.02, jf. punkt 6 i møteinnkallingen.
 
 

FORSLAG TIL ØKONOMIMODELL  TROMSØ SVØMMEKLUBB

Modellen er 4-delt- og består av
Medlemskontingent, treningsavgift, dugnadsaktivitet- og egenandeler til stevner- og leire.
 

1. MEDLEMSKONTINGENT
P.t. kr 100,- pr. medlem, gjelder alle medlemmer,
som innbetales pr.år. Alle medlemmer er pliktige til å innbetale medlemskapet, med unntak av æredsmedlemmer. Styret har myndighet til å kunne gjøre evt, unntak, jfr. klubbens lov § 5.
 

2. TRENINGSAVGIFT
Beløpene betales inn forskuddsvis.
 
A-parti kr 3.200,- p.a. evt. kr 1.600,- 1/2 år
B-parti kr 2.200,- p.a. evt. kr 1.100,- 1/2 år 
C + parti kr 1.800,- p.a. evt. kr    900,- 1/2 år
C-parti kr 1.600,- p.a. evt. kr    800,- 1/2 år 
Talentparti kr 1.600,- p.a. evt. kr    800,- 1/2 år 
Rygg/Crawl-parti kr 800,- pr. bolk/avdeling 
Masters kr 1.600,- p.a. evt. kr    800,- 1/2 år 
U-parti kr 2.200,- p.a. evt. kr 1.100,- 1/2 år

3. DUGNAD

Da treningsavgiften kun dekker en del av klubbes utgifter, må medlemmene også delta på dugnadsaktiviteter. Til de forskjellige dugnader lages deltakerliste. Utøver har da selv i ansvar å påse at listen blir fulgt.
De medlemmer som ikke møter eller ikke har skaffet stedfortreder, blir ilagt en avgift på kr 500,- pr. gang.
For 2002 er følgende dugnadsaktiviteter planlagt:

A-parti: Utøver skal stille v/2 søndagsbadinger pr. 1/2 år
Utøver skal stille v/3 fiskepakkinger pr. år
Utøver kan bli pålagt annen dugnadsarbeid, etter nærmere avtale.

B-parti: 1 familiemedlem til utøver stiller v/1 søndagsbading pr. 1/2 år
1 familiemedlem til utøver stiller v/1 fiskepakking pr. år
1 familiemedlem til utøver er behjelpelig v/hjemmearrangement 1 dag pr år.

C og C + parti: 1 familiemedlem til utøver er behjelpelig v/hjemmearrangement 1 dag pr år.
En må regne med dugnadsinnsats v/bl.a. loddsalg og lignende.

Masters: v/2 søndagsbadinger halveres treningsavgift, gjelder pr. 1/2 år
Øvrig dugnad, kan dekkes til egenandeler for stevner/mesterskap.

U-parti: Utøver skal stille v/1 søndagsbading pr. 1/2 år
Utøver skal stille v/2 fiskepakkinger pr. år
1 familiemedlem til utøver er behjelpelig v/hjemmearrangement 1 dag pr. år.

Øvrig dugnadsarbeid klubbens medlemmer bidrar med(godkjennes av styret), vil kunne dekke inn egne egenandeler til stevner- og leire, fordelt som følger 30 % til klubb og 70 % til utøver..
Større klubbavtaler (sponsor) som utøver fremforhandler, tilgodeses med 20 % av avtalens verdi (gjelder kun avtaler utbetalt kontant).
 

4. EGENANDELER STEVNER/LEIRE

Alle egenandeler må betales inn på forskudd v/deltakelse til stevner/mesterskap.
Er utøver påmeldt stevne/samling, og ikke stiller, må  alle påløpte kostnader dekkes av utøver selv (gjelder ikke v/sykdom m/legeerklæring).

50 % søskenmoderasjon på treningsavgift og egenandeler (gjelder av den laveste avgift)

En svømmer som ikke overholder sine forpliktelser vedr. pliktig dugnadsarbeid, uten å gjøre opp for seg, mister retten til å delta på treninger, treningssamlinger, leire, stevner og mesterskap.

Egenandelen omfatter ikke penger til kjøp av mat, unntatt når måltider er inkl. i prisen.

NM sr., NM jr., Kalottkamp, Interkrets Nord og nasjonal finale ingen egenandel
Forutsetning for vurdering er kvalifikasjoner til min. 2 øvelser til mesterskap, evt. god plassering
Egenandel til øvrige aktiviteter settes til ca 50 % av reisekost (transport + overnatting).
Leire, samlinger, stevner til utland, landslagsdeltakelse vurderes særskilt.

Styret gis fullmakt til å fravike økonomimodellen v/spesielle tilfeller.

Frist for saker som ønskes tatt opp på årsmøtet var mandag 11.02.02.