B E S T E M A N N S P R E M I E                


Stevne   : Ishavssvøm Høst 2007
Arrangør : Tromsø SK


Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Senior 1 Ann-Kristin Basma Vadsø Svømmeklubb 66 271 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1988 1 Margaretha Myrvang Harstad SK 88 282 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1990 1 Marte Tollefsen Tromsø SK 90 482 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1991 1 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 416 1 2 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 407 1 3 Camilla Nymoen Harstad SK 91 386 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1992 1 Katrine Ekstang Setermoen SK 92 699 1 2 Sophia Broberg Skeltved Tromsø SK 92 611 1 3 Siv Fiske Tromsø SK 92 609 1 4 Kristin Blyverket Oslo 92 562 1 5 Kathrine Pedersen Sørreisa SK 92 539 1 6 Lotte Steinsvik Andøya SLK 92 464 1 7 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 453 1 8 Kristine Nergaard Tromsø SK 92 437 1 9 Kamilla Foshaug Eide Setermoen SK 92 405 1 10 Nora Matheson Oslo 92 367 1 11 Anja Talset Oslo 92 357 1 12 Lillian G. Pedersen Sørreisa SK 92 265 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1993 1 Susann Bjørnsen Setermoen SK 93 683 1 2 Malin Kristine Steffensen Harstad SK 93 459 1 3 Trine Persen Lakselv SK 93 459 1 4 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 362 1 5 Miriam Basma Arntzen Vadsø Svømmeklubb 93 351 1 6 Beate Berg Olsen Tverlandet IL 93 278 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1994 1 Hanne Lockertsen Tromsø SK 94 566 1 2 Maren Elise Joten Bakke Setermoen SK 94 498 1 3 Inger-Ann Pedersen Sørreisa SK 94 431 1 4 Gry Bernakiewicz Oslo 94 368 1 5 Lena Solvang Hammerfest SLK 94 329 1 6 Stine V Jonas Alta SK 94 297 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1995 1 Kristine Knutsen Kvæfjord SK 95 368 1 2 Hanne Lund Tromsø SK 95 363 1 3 Ingeborg Steinsvik Andøya SLK 95 334 1
4 Amalie Hauan Tromsø SK 95 322 1
5 Ulrikke Eliassen Tromsø SK 95 321 1
6 Hanne Lillegård Harstad SK 95 292 1
7 Ina Kvenshagen Gimse Tromsø SK 95 254 1
8 Kaja Sandstrand Oslo 95 247 1
9 Stina Knudsen Alta SK 95 219 1
10 Synne Andrea Thorstensen Tverlandet IL 95 217 1
11 Pernille Gagnum Tverlandet IL 95 203 1
12 Vilde Johanne Pedersen Alta SK 95 199 1
13 Tiril Ottesen Tromsø SK 95 195 1
14 Matilde Walle Tromsø SK 95 150 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 1 Nora Olsen Tangen Oslo 96 358 1
2 Elise Bjørvik Paulsen Harstad SK 96 327 1
3 Maren Anne Lundberg Setermoen SK 96 233 1
4 Elise B Vikki Tverlandet IL 96 218 1
5 Marit Kristiansen Tromsø SK 96 182 1
6 Stine L Johansen Tverlandet IL 96 140 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1989 1 Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 593 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1990 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 541 1
2 Mads Knutsen Kvæfjord SK 90 539 1
3 Lars Nymoen Oslo 90 465 1
4 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 463 1
5 Stian Bjørklund Sørreisa SK 90 412 1
6 Christoffer Jensen Kvæfjord SK 90 373 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1991 1 Evgeny (John) Lekhmus Tromsø SK 91 602 1
2 Stein Osen Oslo 91 467 1
3 Jon Erik S°nning Oslo 91 449 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1992 1 Magne Alexandersen Dahlberg Setermoen SK 92 524 1
2 Henning Kaland Oslo 92 478 1
3 Martin Jonassen Setermoen SK 92 473 1
4 Markus Jonassen Setermoen SK 92 453 1
5 Vebjørn Arnfinsen Tromsø SK 92 375 1
6 Andre Bjørklund Sørreisa SK 92 309 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1993 1 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 340 1
2 Grigory Solomatov Setermoen SK 93 315 1
3 Tor Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 283 1
4 Runar Bjørnå Tromsø SK 93 268 1
5 Ola Fredriksen Tromsø SK 93 250 1
6 Knut Oskar Blix Tromsø SK 93 184 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1994 1 Eigil Aandahl Tromsø SK 94 388 1
2 Markus Fenes Tromsø SK 94 256 1
3 Karl Sverre Knutsen Harstad SK 94 229 1
4 Ivan Marchenko Svalbard Turn 94 162 1
5 Nikolai Lekhmus Tromsø SK 94 157 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1995 1 Andreas Bjørkli Setermoen SK 95 434 1
2 Einar Klæboe Nordgård Tromsø SK 95 253 1
3 Erlend Alexandersen Dahlberg Setermoen SK 95 246 1
4 Joakim Bjørklund Sørreisa SK 95 157 1
5 Jonas Sandell Tromsø SK 95 145 1
6 Kristian Steigen Tromsø SK 95 105 1
7 Torkild Søren Sogge Moen Tromsø SK 95 93 1
8 Michael Hofstad Svalbard Turn 95 75 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1996 1 Johannes Danielsen Setermoen SK 96 179 1
2 Alexander Walle Thomas Setermoen SK 96 173 1
3 Magnus Berg Svalbard Turn 96 133 1
4 Håkon Hilmarsen Tromsø SK 96 119 1
5 Vinjar Kopland Tromsø SK 96 117 1
6 Simon Solnes Svalbard Turn 96 56 1